Machtigingen en privacy in Microsoft Stream (Klassiek)

Waarschuwing

Microsoft Stream (Klassiek) wordt buiten gebruik gesteld en vervangen door Stream (op SharePoint) en Microsoft Teams-livegebeurtenissen. Het is raadzaam om Stream (op SharePoint) te gebruiken door video's te uploaden naar SharePoint, Teams, Viva Engage of OneDrive en om uw livegebeurtenissen uit te voeren via Teams en Viva Engage.

De functionaliteit in Stream (Klassiek) wordt vóór de buitengebruikstellingsdatum gewijzigd en verwijderd. Meer informatie over Stream (op SharePoint)...

Met Microsoft Stream (Klassiek) is het mogelijk video's te beveiligen met een combinatie van machtigingen op videoniveau, groepslidmaatschap en groepsinstellingen.

Videomachtigingen

Met machtigingen op videoniveau kunt u bepalen wie uw video kan zien, wie eigenaar kan zijn en de video bewerken en in welke groepen en kanalen de video wordt weergegeven.

Voorbeeld van videomachtigingen.

Iedereen binnen uw bedrijf machtigen om deze video te bekijken

Wanneer deze optie is ingeschakeld, kan iedereen in uw organisatie de video bekijken en die toevoegen aan zijn groepen en kanalen. Hiermee is uw video feitelijk beschikbaar voor iedereen binnen uw bedrijf. Om een video toe te voegen aan een bedrijfsbreed kanaal, moet dit selectievakje zijn ingeschakeld.

Gedeeld met

In het veld Gedeeld met bepaalt u wie de video kan bekijken of er eigenaar van kan zijn en van welke groepen/kanalen deze video deel uitmaakt.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Zoeken om uw zoekbereik te beperken en kies met wie u uw video wilt delen.

 • Mijn groepen: zoekbereik om uw video toe te voegen aan een groep waarin u kunt bijdragen

 • Kanalen: zoekbereik om uw video direct toe te voegen aan een kanaal, inclusief bedrijfsbrede kanalen

 • Personen: zoekbereik om machtigingen toe te wijzen aan afzonderlijke personen, AD-beveiligingsgroepen en/of Office 365-groepen waarin u niet kunt bijdragen

Kijkers

Iedere persoon of groep die is toegevoegd onder Gedeeld met voor videomachtigingen krijgt automatisch de machtiging om uw video te bekijken.

Als u een groep of een AD-beveiligingsgroep machtiging geeft om de video te bekijken, betekent dit dat alle leden van die groep uw video kunnen bekijken.

Eigenaren

Door het selectievakje in de kolom Eigenaren in te schakelen, wordt degene met de machtiging om de video te bekijken ook een eigenaar van de video.

Eigenaren van een video krijgen de volgende mogelijkheden:

 • Video-instellingen bewerken
 • Video verwijderen
 • Video toevoegen aan andere groepen en kanalen
Microsoft Stream (Klassiek) groepen

Als een Stream (Klassiek)-groep (geen AD-beveiligingsgroep) eigenaar wordt van een video, worden de instellingen en lidmaatschappen van de groep in acht genomen bij het bepalen van de eigenaar van de groep.

In de Stream (Klassiek)-groepsinstellingen:

 • Alle leden toestaan bij te dragen is Aan: leden van de groep kunnen bijdragen, dus eigenaren en leden van de groep zijn eigenaar van de video.
 • Alle leden toestaan bij te dragen is Uitgeschakeld: leden van de groep mogen de video alleen bekijken, dus alleen de eigenaren van de groep zijn eigenaar van de video.
AD-beveiligingsgroepen

Als een AD-beveiligingsgroep eigenaar wordt gemaakt van een video, zijn alle personen binnen de beveiligingsgroep eigenaar van de video.

Weergeven

Het selectievakje Weergeven wordt weergegeven voor Stream (Klassiek)-groepen waarin u kunt bijdragen. Hiermee bepaalt u of de video wordt getoond op de pagina's van de groep in Stream. Als het vakje niet is ingeschakeld, betekent dat dat de groep toegang heeft als u ze een koppeling stuurt of dat ze de video kunnen vinden in een zoekopdracht, maar de video wordt niet rechtstreeks op de pagina's van de groep weergegeven.

Standaarden bij het uploaden van video's

Er zijn verschillende opties voor het uploaden van video's. Afhankelijk van waarvandaan u uploadt, worden er verschillende standaardmachtigingen ingesteld voor de video's, maar u kunt ze altijd later wijzigen.

Uploaden vanaf een willekeurige pagina

Wanneer u video's uploadt vanaf de bovenste navigatiebalk in Microsoft Stream (Klassiek) of de pagina Mijn video's, worden voor uw video's automatisch de volgende standaarden ingesteld:

 • Het selectievakje Iedereen binnen uw bedrijf machtigen om deze video te bekijken is ingeschakeld, zodat iedereen binnen uw bedrijf de video kan bekijken en opnemen in zijn groepen en kanalen.

 • U bent de eigenaar van de video.

Rechtstreeks uploaden naar een groep of kanaal

Wanneer u video's rechtstreeks uploadt naar een groep of kanaal, worden er verschillende standaarden ingesteld voor de video's, afhankelijk van de groep of het kanaaltype.

Voor bedrijfsbrede kanalen worden de volgende standaarden ingesteld:

 • Het selectievakje Iedereen binnen uw bedrijf machtigen om deze video te bekijken is ingeschakeld, zodat iedereen binnen uw bedrijf de video kan bekijken en opnemen in zijn groepen en kanalen.

 • De video wordt automatisch opgenomen in het kanaal waarnaar u uploadt.

 • U bent de eigenaar van de video.

Voor groepen of groepskanalen worden de volgende standaarden ingesteld:

 • Het selectievakje Iedereen binnen uw bedrijf machtigen om deze video te bekijken is NIET ingeschakeld, waardoor de machtigingen om de video te bekijken, zijn beperkt tot de groep.

 • De video wordt automatisch opgenomen en weergegeven in de groep en/of het kanaal waarnaar u uploadt.

 • U en de groep zijn eigenaar van de video, wat betekent dat iedereen die in de groep kan bijdragen uw video kan wijzigen.

Groepsmachtigingen

Groepen hebben de volgende eigenschappen voor toegang en privacy:

 • Kunnen openbaar zijn voor de hele organisatie of persoonlijk alleen voor leden van de groep.

 • Bestaan uit eigenaren en leden.

 • Bevatten een beheerinstelling of leden mogen bekijken of kunnen bijdragen.

Wanneer u een Microsoft Stream (Klassiek)-groep machtigt een video te bekijken of eigenaar te zijn, wordt met al het bovenstaande rekening gehouden om vast te stellen wie toegang heeft tot de video.

Zie Toegangsinstellingen voor groepen voor meer informatie.

Voorbeeld van videomachtigingen.

Kanaalmachtigingen

Kanalen zijn een ordeningsmethode voor video's, maar geen methode voor machtigingen. Kanalen hebben geen eigen machtigingen, tenzij ze onderdeel uitmaken van een groep. Wanneer ze onderdeel uitmaken van een groep, worden de machtigings- en toegangsinstellingen van de groep overgenomen.

Zie Kanalen voor meer informatie.

Zie ook