Zelfstudies voor Azure Sphere

Nadat u de quickstarts hebt voltooid, volgt u deze zelfstudies om een eenvoudige toepassing te bouwen en te implementeren.

Azure Sphere ondersteunt twee typen toepassingen:

  • Toepassingen op hoog niveau worden uitgevoerd op het Azure Sphere-besturingssysteem en kunnen communiceren met internet- en cloudservices.
  • Toepassingen die geschikt zijn voor realtime (RTApps) worden uitgevoerd op de realtime kernen als bare-metaltoepassingen of met een realtime besturingssysteem (RTOS).

Voor elk Azure Sphere-apparaat is een toepassing op hoog niveau vereist; RTApps zijn optioneel. Overzicht van Azure Sphere-toepassingen beschrijft de basisfuncties van elk type toepassing en de verschillen ertussen.

De zelfstudies begeleiden u bij basistaken, ongeacht de ontwikkelhulpprogramma's of omgeving die u gebruikt.

Zie ook

Ga naar de Azure Sphere-galerie, een verzameling inspirerende, niet-gemaintainede en herbruikbare Azure Sphere-scripts, hulpprogramma's en functies.