Een Kubernetes-cluster schalen met behulp van de AKS-engine in Azure Stack Hub

U kunt uw Kubernetes-cluster in Azure Stack Hub schalen met de AKS-engine met behulp van de scale opdracht . Met de scale opdracht wordt het clusterconfiguratiebestand (apimodel.json) in de uitvoermap opnieuw gebruikt als invoer voor een nieuwe Azure Resource Manager-implementatie. De engine voert de schaalbewerking uit op de opgegeven agentgroep. Wanneer de schaalbewerking is voltooid, werkt de engine de clusterdefinitie in hetzelfde apimodel.json-bestand bij om het aantal nieuwe knooppunten weer te geven om de bijgewerkte, huidige clusterconfiguratie weer te geven.

Een cluster schalen

Voor AKS Engine-versies 0.73.0 en lager: met de aks-engine scale opdracht kan het aantal knooppunten in een bestaande agentgroep in een aks-engine Kubernetes-cluster worden verhoogd of verlaagd.

Voor AKS Engine-versies 0.75.3 en hoger: met de aks-engine-azurestack scale opdracht kan het aantal knooppunten in een bestaande agentgroep in een aks-engine Kubernetes-cluster worden verhoogd of verlaagd.

Knooppunten worden altijd toegevoegd aan of verwijderd aan het einde van de agentgroep. Knooppunten worden cordoned en leeggezogen voordat ze worden verwijderd.

Waarden voor de opdracht schalen

De volgende parameters worden gebruikt door de schaalopdracht om uw clusterdefinitiebestand te vinden en uw cluster bij te werken.

Parameter Voorbeeld Beschrijving
azure-env AzureStackCloud In Azure Stack Hub moet de omgevingsnaam zijn AzureStackCloud.
location lokaal De regio voor uw Azure Stack Hub-exemplaar. Voor een ASDK is de regio ingesteld op local.
resource-group kube-rg De naam van de resourcegroep die uw cluster bevat.
subscription-id De GUID van het abonnement dat de resources bevat die door uw cluster worden gebruikt. Zorg ervoor dat uw abonnement voldoende quotum heeft om te schalen.
client-id De client-id van de service-principal die wordt gebruikt bij het maken van uw cluster op basis van de AKS-engine.
clientgeheim Het service-principalgeheim dat wordt gebruikt bij het maken van uw cluster.
api-model kube-rg/apimodel.json Het pad naar het clusterdefinitiebestand (apimodel.json). Het bestand bevindt zich mogelijk op: _output/<dnsPrefix>/apimodel.json
new-node-count 9 Gewenst aantal knooppunten.
apiserver Hoofd-FQDN. Nodig bij omlaag schalen.
identity-system Adfs Optioneel. Geef uw oplossing voor identiteitsbeheer op als u Active Directory Federated Services (AD FS) gebruikt.

U moet de parameter --azure-env opgeven bij het schalen van een cluster in Azure Stack Hub. Zie Schaal - parameters voor meer informatie over parameters en de bijbehorende waarden die worden gebruikt in de schaalopdracht voor de AKS-engine.

Opdracht voor het schalen van uw cluster

Voer de volgende opdracht uit om het cluster te schalen:

Notitie

Voor AKSe versie 0.75.3 en hoger is aks-engine-azurestack scalede opdracht voor het schalen van een cluster .

aks-engine scale \
  --azure-env AzureStackCloud  \
  --location <for an ASDK is local> \
  --resource-group <cluster resource group>
  --subscription-id xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
  --client-id xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
  --client-secret xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx \
  --api-model <path to your apomodel.json file>
  --new-node-count <desired node count> \
  --apiserver <master FQDN> \
  --identity-system adfs # required if using AD FS

Volgende stappen