Wat zijn Azure Active Directory-rapporten?

Azure Active Directory-rapporten (Azure AD) bieden een uitgebreid overzicht van de activiteit in uw omgeving. Met de gegevens kunt u het volgende doen:

  • Vaststellen hoe uw apps en services door uw gebruikers worden gebruikt
  • PotentiĆ«le risico's detecteren die invloed hebben op de status van uw omgeving
  • Problemen oplossen waardoor uw gebruikers hun werk niet kunnen doen

Activiteitsrapporten

Activiteitenrapporten helpen u het gedrag van gebruikers in uw organisatie te begrijpen. Er zijn in Azure AD twee typen activiteitsrapporten:

Rapport voor audittrails

De audittrailrapporten bieden records van systeemactiviteiten in het kader van naleving. Met deze gegevens kunt u algemene scenario's aanpakken zoals:

  • Iemand in mijn tenant heeft toegang gekregen tot een beheerdersgroep. Wie heeft diegene toegang verleend?

  • Ik wil een lijst weergeven met gebruikers die zich in een specifieke app hebben aangemeld sinds ik de app onlangs heb toegevoegd en wil weten of de app het goed doet

  • Ik wil weten hoe vaak er in mijn tenant een wachtwoord opnieuw is ingesteld

Welke Azure AD-licentie heb ik nodig voor toegang tot audittrailrapporten?

Het audittrailrapport is beschikbaar voor functies waarvoor u licenties hebt. Als u een licentie voor een specifieke functie hebt, hebt u ook toegang tot de audittrailgegevens hiervan. Een gedetailleerde functievergelijking per verschillende typen licenties is te zien op de pagina met prijzen van Azure Active Directory. Zie Functies en mogelijkheden van Azure Active Directory voor meer informatie.

Aanmeldingenrapport

Het aanmeldingenrapport helpt u antwoorden te vinden op vragen zoals:

  • Wat is het aanmeldingspatroon van een gebruiker?
  • Hoeveel keer hebben gebruikers zich aangemeld gedurende een week?
  • Wat is de status van deze aanmeldingen?

Welke Azure AD-licentie heb ik nodig voor toegang tot het aanmeldactiviteitenrapport?

Uw tenant moet beschikken over een Azure AD Premium-licentie om het rapport met aanmeldactiviteiten te kunnen openen.

Toegang op programmeerniveau

De rapportage van Azure AD biedt u naast de gebruikersinterface ook toegang op programmeerniveau tot de rapportagegegevens via een reeks REST API's. U kunt deze API's aanroepen vanuit verschillende programmeertalen en hulpprogramma's.

Volgende stappen