Zelfstudie: Integratie van eenmalige aanmelding van Azure AD met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System

In deze zelfstudie leert u hoe u SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System integreert met Azure Active Directory (Azure AD). Wanneer u SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System integreert met Azure AD, kunt u het volgende doen:

 • In Azure AD beheren wie toegang heeft tot SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.
 • Instellen dat uw gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.
 • Uw accounts op een centrale locatie beheren: Azure Portal.

Vereisten

Om Azure AD-integratie met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System te configureren, hebt u het volgende nodig:

 • Een Azure AD-abonnement Als u geen Azure AD-omgeving hebt, kunt u een gratis account krijgen.
 • Een abonnement op SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld.
 • Behalve de cloudtoepassingsbeheerder kan ook de toepassingsbeheerder toepassingen toevoegen of beheren in Azure AD. Zie Ingebouwde rollen in Azure voor meer informatie.

Scenariobeschrijving

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.

 • SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System ondersteunt door IDP geïnitieerde eenmalige aanmelding.

Om de integratie van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in Azure AD te configureren, moet u SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System uit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps.

 1. Meld u bij de Azure-portal aan met een werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account.
 2. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de service Azure Active Directory.
 3. Ga naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 4. Selecteer Nieuwe toepassing om een nieuwe toepassing toe te voegen.
 5. Typ in de sectie Toevoegen uit de galerie in het zoekvak: SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.
 6. Selecteer SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in het resultatenvenster en voeg vervolgens de app toe. Wacht enkele seconden tot de app is toegevoegd aan de tenant.

U kunt ook de wizard Enterprise App Configuration gebruiken. In deze wizard kunt u een toepassing toevoegen aan uw tenant, gebruikers/groepen toevoegen aan de app, rollen toewijzen en ook de configuratie van eenmalige aanmelding doorlopen. Meer informatie over Microsoft 365-wizards.

Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System

Configureer en test eenmalige aanmelding van Azure AD met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System met behulp van een testgebruiker met de naam B.Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als u een koppelingsrelatie tussen een Azure AD-gebruiker en de daaraan gerelateerde gebruiker in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System tot stand hebt gebracht.

Voer de volgende stappen uit om eenmalige aanmelding van Azure AD met SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System te configureren en te testen:

 1. Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren : zodat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.
  1. Een Azure AD-testgebruiker maken : om eenmalige aanmelding van Azure AD te testen met B.Simon.
  2. De Azure AD-testgebruiker toewijzen zodat B.Simon eenmalige aanmelding van Azure AD kan gebruiken.
 2. Eenmalige aanmelding voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System configureren: als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wil configureren.
  1. Testgebruiker voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System maken: als u een tegenhanger van B.Simon in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System wilt hebben die is gekoppeld aan de Azure AD-weergave van de gebruiker.
 3. Eenmalige aanmelding testen : om te controleren of de configuratie werkt.

Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren

Volg deze stappen om eenmalige aanmelding van Azure AD in te schakelen in Azure Portal.

 1. Ga in de Azure-portal op de integratiepagina van de toepassing SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System naar de sectie Beheren en selecteer Eenmalige aanmelding.

 2. Selecteer SAML op de pagina Selecteer een methode voor eenmalige aanmelding.

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding instellen met SAML klikt u op het potloodpictogram voor Standaard-SAML-configuratie om de instellingen te bewerken.

  Schermopname van het bewerken van een standaard SAML-configuratie.

 4. In de sectie SAML-basisconfiguratie hoeft de gebruiker geen enkele stap uit te voeren omdat de app al vooraf is geïntegreerd met Azure.

 5. Op de pagina Eenmalige aanmelding met SAML instellen in de sectie SAML-handtekeningcertificaat klikt u op Downloaden om het Certificaat (Base64) te downloaden uit de opgegeven opties overeenkomstig uw behoeften, en slaat u dit op uw computer op.

  Schermopname met de downloadkoppeling voor het certificaat.

 6. In de sectie SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System instellen kopieert u de juiste URL(‘s) op basis van uw behoeften.

  Schermopname voor het kopiëren van de betreffende URL voor de configuratie.

Een Azure AD-testgebruiker maken

In deze sectie gaat u een testgebruiker met de naam B.Simon maken in Azure Portal.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster van Azure Portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.
 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.
 3. Volg de volgende stappen bij de eigenschappen voor Gebruiker:
  1. Voer in het veld NaamB.Simon in.
  2. Voer username@companydomain.extension in het veld Gebruikersnaam in. Bijvoorbeeld B.Simon@contoso.com.
  3. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.
  4. Klik op Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzen

In deze sectie geeft u B.Simon toestemming om eenmalige aanmelding van Azure te gebruiken door toegang te verlenen tot SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System.

 1. Selecteer in Azure Portal de optie Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 2. Selecteer SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System in de lijst met toepassingen.
 3. Zoek op de overzichtspagina van de app de sectie Beheren en selecteer Gebruikers en groepen.
 4. Selecteer Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen de optie B.Simon in de lijst Gebruikers. Klik vervolgens op de knop Selecteren onderaan het scherm.
 6. Als u een waarde voor een rol verwacht in de SAML-assertie, moet u in het dialoogvenster Rol selecteren de juiste rol voor de gebruiker in de lijst selecteren. Klik vervolgens op de knop Selecteren onderaan het scherm.
 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.

Eenmalige aanmelding voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System configureren

 1. Meld u als beheerder aan bij uw SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System-toepassing.

 2. Klik in het navigatiemenu bovenaan op Configuratie en ga naar Configureren onder Eenmalige aanmelding om de instellingen voor eenmalige aanmelding te openen. Voer dan de volgende stappen uit:

  Schermopname waarop wordt getoond hoe u eenmalige aanmelding configureert.

  a. Selecteer Naam van uitgever als Azure AD.

  b. Plak in het tekstvak URL van uitgever de Azure AD-id die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.

  c. Plak in het tekstvak URL van service voor eenmalige aanmelding de Aanmeldings-URL die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.

  d. Plak in het tekstvak URL van service voor eenmalige afmelding de Afmeldings-URL die u hebt gekopieerd uit de Azure-portal.

  e. Blader naar het certificaat dat u hebt gedownload uit de Azure-portal, en upload het hier.

  f. Klik op Opslaan.

Testgebruiker voor SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System maken

Als u wilt dat Azure AD-gebruikers zich kunnen aanmelden bij SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System, moeten ze worden ingericht in SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System. Neem contact op met het ondersteuningsteam van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System om de gebruikers toe te voegen in het SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System-platform. Er moeten gebruikers worden gemaakt en geactiveerd voordat u eenmalige aanmelding kunt gebruiken.

Eenmalige aanmelding testen

In deze sectie test u de configuratie voor eenmalige aanmelding van Azure AD met behulp van de volgende opties.

 • Klik op Deze toepassing testen in Azure Portal. U wordt automatisch aangemeld bij de instantie van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld.

 • U kunt Microsoft Mijn apps gebruiken. Wanneer u in Mijn apps op de tegel SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System klikt, zou u automatisch moeten worden aangemeld bij het exemplaar van SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System waarvoor u eenmalige aanmelding hebt ingesteld. Zie Introduction to My Apps (Inleiding tot Mijn apps) voor meer informatie over Mijn apps.

Volgende stappen

Nadat u SensoScientific Wireless Temperature Monitoring System hebt geconfigureerd, kunt u sessiebeheer afdwingen, waardoor er in realtime bescherming wordt geboden tegen exfiltratie en infiltratie van gevoelige gegevens van uw organisatie. Sessiebeheer is een uitbreiding van voorwaardelijke toegang. Meer informatie over het afdwingen van sessiebeheer met Microsoft Cloud App Security.