Zelfstudie: Integratie van eenmalige aanmelding van Azure AD met SURFsecureID - Azure MFA

In deze zelfstudie leert u hoe u SURFsecureID - Azure MFA kunt integreren met Azure AD (Active Directory). Wanneer u SURFsecureID - Azure MFA integreert met Azure AD, kunt u het volgende doen:

 • In Azure AD beheren wie toegang heeft tot SURFsecureID - Azure MFA.
 • Ervoor zorgen dat gebruikers automatisch met hun Azure AD-account worden aangemeld bij SURFsecureID - Azure MFA.
 • Uw accounts op een centrale locatie beheren: Azure Portal.

Vereisten

U hebt het volgende nodig om aan de slag te gaan:

 • Een Azure AD-abonnement Als u geen abonnement hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis account.
 • Een abonnement op SURFsecureID - Azure MFA waarvoor eenmalige aanmelding is ingeschakeld.

Scenariobeschrijving

In deze zelfstudie gaat u in een testomgeving eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen.

 • SURFsecureID - Azure MFA ondersteunt door SP geïnitieerde eenmalige aanmelding.

Notitie

De id van deze toepassing is een vaste tekenreekswaarde zodat maar één exemplaar in één tenant kan worden geconfigureerd.

Voor het configureren van de integratie van SURFsecureID - Azure MFA moet u SURFsecureID - Azure MFA uit de galerie toevoegen aan uw lijst met beheerde SaaS-apps.

 1. Meld u bij de Azure-portal aan met een werk- of schoolaccount of een persoonlijk Microsoft-account.
 2. Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster de service Azure Active Directory.
 3. Ga naar Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 4. Selecteer Nieuwe toepassing om een nieuwe toepassing toe te voegen.
 5. Typ in de sectie Toevoegen uit de galerie in het zoekvak SURFsecureID - Azure MFA.
 6. Selecteer SURFsecureID - Azure MFA in het resultatenvenster en voeg vervolgens de app toe. Wacht enkele seconden tot de app is toegevoegd aan de tenant.

U kunt ook de wizard Enterprise App Configuration gebruiken. In deze wizard kunt u een toepassing toevoegen aan uw tenant, gebruikers/groepen toevoegen aan de app, rollen toewijzen en ook de configuratie van eenmalige aanmelding doorlopen. Meer informatie over Microsoft 365-wizards.

Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren en testen voor SURFsecureID - Azure MFA

Configureer en test eenmalige aanmelding van Azure AD met SURFsecureID - Azure MFA met behulp van de testgebruiker B. Simon. Eenmalige aanmelding werkt alleen als u een koppelingsrelatie tot stand brengt tussen een Azure AD-gebruiker en de bijbehorende gebruiker in SURFsecureID - Azure MFA.

Voer de volgende stappen uit om eenmalige aanmelding van Azure AD te configureren en te testen voor eenmalige aanmelding van SURFsecureID - Azure MFA:

 1. Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren : zodat uw gebruikers deze functie kunnen gebruiken.
  1. Een Azure AD-testgebruiker maken : om eenmalige aanmelding van Azure AD te testen met B.Simon.
  2. De Azure AD-testgebruiker toewijzen zodat B.Simon eenmalige aanmelding van Azure AD kan gebruiken.
 2. Eenmalige aanmelding voor SURFsecureID - Azure MFA configureren: als u de instellingen voor eenmalige aanmelding aan de toepassingszijde wilt configureren.
  1. Testgebruiker voor SURFsecureID - Azure MFA maken: als u een equivalent van B.Simon in SURFsecureID - Azure MFA wilt hebben dat is gekoppeld aan de Azure AD weergave van de gebruiker.
 3. Eenmalige aanmelding testen : om te controleren of de configuratie werkt.

Eenmalige aanmelding van Azure AD configureren

Volg deze stappen om eenmalige aanmelding van Azure AD in te schakelen in Azure Portal.

 1. Zoek in de Azure Portal, op de integratiepagina van de toepassing SURFsecureID - Azure MFA, de sectie Beheren en selecteer Eenmalige aanmelding.

 2. Selecteer SAML op de pagina Selecteer een methode voor eenmalige aanmelding.

 3. Op de pagina Eenmalige aanmelding instellen met SAML klikt u op het potloodpictogram voor Standaard-SAML-configuratie om de instellingen te bewerken.

  Standaard SAML-configuratie bewerken

 4. In de sectie Standaard SAML-configuratie voert u de volgende stappen uit:

  a. In het tekstvak Id (Entiteits-id) typt u een van de volgende URLs:

  Omgeving URL
  Staging https://azuremfa.test.surfconext.nl/saml/metadata
  Productie https://azuremfa.surfconext.nl/saml/metadata

  b. In het tekstvak Antwoord-URL typt u een van de volgende URL's:

  Omgeving URL
  Staging https://azuremfa.test.surfconext.nl/saml/acs
  Productie https://azuremfa.surfconext.nl/saml/acs

  b. In het tekstvak Aanmeldings-URL typt u een van de volgende URL's:

  Omgeving URL
  Staging https://sa.test.surfconext.nl
  Productie https://sa.surfconext.nl
 5. In de toepassing SURFsecureID - Azure MFA worden de SAML-asserties in een specifieke indeling verwacht. Hiervoor moet u aangepaste kenmerktoewijzingen toevoegen aan de configuratie van uw SAML-tokenkenmerken. In de volgende schermafbeelding wordt de lijst met standaardkenmerken weergegeven.

  image

 6. Bovendien verwacht de toepassing SURFsecureID - Azure MFA nog enkele kenmerken die als SAML-antwoord moeten worden doorgestuurd. Deze worden hieronder weergegeven. Deze kenmerken worden ook vooraf ingevuld, maar u kunt ze herzien volgens uw vereisten.

  Naam Bronkenmerk
  urn:mace:dir:attribute-def:mail user.mail
 7. Op de pagina Eenmalige aanmelding instellen met SAML klikt u in de sectie SAML-handtekeningcertificaat op de kopieerknop om de URL voor federatieve metagegevens van de app te kopiëren en slaat u deze op uw computer op.

  De link om het certificaat te downloaden

Een Azure AD-testgebruiker maken

In deze sectie gaat u een testgebruiker met de naam B.Simon maken in Azure Portal.

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster van Azure Portal de optie Azure Active Directory, selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens Alle gebruikers.
 2. Selecteer Nieuwe gebruiker boven aan het scherm.
 3. Volg de volgende stappen bij de eigenschappen voor Gebruiker:
  1. Voer in het veld NaamB.Simon in.
  2. Voer username@companydomain.extension in het veld Gebruikersnaam in. Bijvoorbeeld B.Simon@contoso.com.
  3. Schakel het selectievakje Wachtwoord weergeven in en noteer de waarde die wordt weergegeven in het vak Wachtwoord.
  4. Klik op Create.

De Azure AD-testgebruiker toewijzen

In deze sectie geeft u B. Simon toestemming om eenmalige aanmelding van Azure te gebruiken door toegang te verlenen tot SURFsecureID - Azure MFA.

 1. Selecteer in Azure Portal de optie Bedrijfstoepassingen en selecteer vervolgens Alle toepassingen.
 2. Selecteer SURFsecureID - Azure MFA in de lijst met toepassingen.
 3. Zoek op de overzichtspagina van de app de sectie Beheren en selecteer Gebruikers en groepen.
 4. Selecteer Gebruiker toevoegen en selecteer vervolgens Gebruikers en groepen in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Gebruikers en groepen de optie B.Simon in de lijst Gebruikers. Klik vervolgens op de knop Selecteren onderaan het scherm.
 6. Als u verwacht dat er een rol aan de gebruikers moet worden toegewezen, kunt u de rol selecteren in de vervolgkeuzelijst Selecteer een rol. Als er geen rol is ingesteld voor deze app, wordt de rol Standaardtoegang geselecteerd.
 7. Klik in het dialoogvenster Toewijzing toevoegen op de knop Toewijzen.

Eenmalige aanmelding voor SURFsecureID - Azure MFA configureren

Als u eenmalige aanmelding aan de zijde van SURFsecureID - Azure MFA wilt configureren, moet u de App-URL voor federatieve metagegevens verzenden naar het ondersteuningsteam van SURFsecureID - Azure MFA. Het team stelt de instellingen zo in dat de verbinding tussen SAML en eenmalige aanmelding aan beide zijden goed is ingesteld.

Testgebruiker voor SURFsecureID - Azure MFA maken

In deze sectie maakt u een gebruiker met de naam Britta Simon in SURFsecureID - Azure MFA. Werk samen met het ondersteuningsteam van SURFsecureID - Azure MFA om de gebruikers toe te voegen in het SURFsecureID - Azure MFA-platform. Er moeten gebruikers worden gemaakt en geactiveerd voordat u eenmalige aanmelding kunt gebruiken.

Eenmalige aanmelding testen

In deze sectie test u de configuratie voor eenmalige aanmelding van Azure AD met behulp van de volgende opties.

 • Klik in Azure Portal op Deze toepassing testen. U wordt omgeleid naar de aanmeldings-URL van SURFsecureID - Azure MFA, waar u de aanmeldingsstroom kunt initiëren.

 • Ga rechtstreeks naar de aanmeldings-URL van SURFsecureID - Azure MFA en initieer daar de aanmeldingsstroom.

 • U kunt Microsoft Mijn apps gebruiken. Wanneer u in Mijn apps op de tegel SURFsecureID - Azure MFA klikt, wordt u omgeleid naar de aanmeldings-URL van SURFsecureID - Azure MFA. Zie Introduction to My Apps (Inleiding tot Mijn apps) voor meer informatie over Mijn apps.

Volgende stappen

Zodra u SURFsecureID - Azure MFA hebt geconfigureerd, kunt u sessiebeheer afdwingen, waardoor exfiltratie en infiltratie van gevoelige gegevens in uw organisatie in real time worden beschermd. Sessiebeheer is een uitbreiding van voorwaardelijke toegang. Meer informatie over het afdwingen van sessiebeheer met Microsoft Defender for Cloud Apps.