Naslaginformatie over beleid voor API Management

Deze sectie bevat koppelingen naar referentieartikelen voor alle API Management beleidsregels.

Meer informatie over beleidsregels:

Belangrijk

Beperk de aanroepsnelheid per abonnement en Gebruiksquotum instellen per abonnement zijn afhankelijk van de abonnementssleutel. Een abonnementssleutel is niet vereist wanneer andere beleidsregels worden toegepast.

Beleid voor toegangsbeperking

Geavanceerde beleidsregels

Verificatiebeleid

Cachebeleidsregels

Beleid voor meerdere domeinen

  • Aanroepen tussen domeinen toestaan : maakt de API toegankelijk vanuit Adobe Flash- en Microsoft Silverlight-browserclients.
  • CORS : voegt ondersteuning voor CORS (Cross-Origin Resource Sharing) toe aan een bewerking of een API om aanroepen tussen domeinen van browserclients toe te staan.
  • JSONP : voegt JSON met JSONP-ondersteuning (opvulling) toe aan een bewerking of een API om aanroepen tussen domeinen van JavaScript-browserclients toe te staan.

Dapr-integratiebeleid

GraphQL API-beleid

Transformatiebeleid

Validatiebeleid

  • Inhoud valideren : hiermee valideert u de grootte of inhoud van een aanvraag of antwoordtekst op basis van een of meer API-schema's. De ondersteunde schema-indelingen zijn JSON en XML.
  • Parameters valideren : valideert de aanvraagheader-, query- of padparameters op basis van het API-schema.
  • Headers valideren : valideert de antwoordheaders op basis van het API-schema.
  • Statuscode valideren : valideert de HTTP-statuscodes in

Volgende stappen

Zie voor meer informatie over het werken met beleid: