Bewaking, logboekanalyse, factureringsinformatie, Azure Portal (SQL Managed Instance)

Dit artikel bevat aanvullende ervaringen die u kunt hebben met gegevensservices met Azure Arc.

Ervaringen

Azure Data Studio is een platformoverschrijdend databasehulpprogramma voor gegevensprofessionals met behulp van de Microsoft-familie van on-premises en cloudgegevensplatforms op Windows, MacOS en Linux. Azure Data Studio biedt een moderne editorervaring met IntelliSense, codefragmenten, integratie van broncodebeheer en een geïntegreerde terminal. Het is ontworpen met de gebruiker van het gegevensplatform, met ingebouwde grafiekweergave van queryresultatensets en aanpasbare dashboards.

Bewaken met Grafana

Grafana is een multiplatform open source analytics en interactieve visualisatiewebtoepassing. Het biedt grafieken, grafieken en waarschuwingen voor het web wanneer deze zijn verbonden met ondersteunde gegevensbronnen. Het is uitbreidbaar via een invoegtoepassingssysteem. Eindgebruikers kunnen complexe bewakingsdashboards maken met behulp van interactieve query's.

Log Analytics met Kibana

Kibana is een open source dashboard voor gegevensvisualisatie voor Elasticsearch. Het biedt visualisatiemogelijkheden boven op de inhoud die is geïndexeerd in een Elasticsearch-cluster. Gebruikers kunnen staaf-, lijn- en spreidingsdiagrammen of cirkeldiagrammen en kaarten maken boven op grote hoeveelheden gegevens.

Volgende stappen