Delen via


Scenario: het maken van een cluster is mislukt vanwege not sufficient fault domains in region in Azure HDInsight

In dit artikel worden stappen beschreven voor probleemoplossing en mogelijke oplossingen voor problemen bij interactie met Azure HDInsight-clusters.

Probleem

Foutbericht wordt weergegeven dat vergelijkbaar is met not sufficient fault domains in region bij het maken van een Apache Kafka-cluster.

Oorzaak

Een foutdomein is een logische groepering van de onderliggende hardware in een Azure-datacenter. Elk foutdomein deelt een algemene voedingsbron en netwerkswitch. De virtuele machines en beheerde schijven die de knooppunten in een HDInsight-cluster implementeren zijn verdeeld over deze foutdomeinen. Deze architectuur beperkt de potentiƫle impact van problemen met de fysieke hardware.

Elke Azure-regio heeft een bepaald aantal foutdomeinen. Raadpleeg de documentatie over beschikbaarheidssets voor een lijst met domeinen en het aantal foutdomeinen dat ze bevatten.

In HDInsight moeten Kafka-clusters worden ingericht in een regio met ten minste drie foutdomeinen.

Oplossing

Als de regio die u het cluster wilt maken niet voldoende foutdomeinen heeft, neemt u contact op met het productteam om inrichting van het cluster toe te staan, zelfs als er geen drie foutdomeinen zijn.

Volgende stappen

Als u het probleem niet ziet of als u het probleem niet kunt oplossen, gaat u naar een van de volgende kanalen voor meer ondersteuning: