Gegevenslocatie voor Azure Network Watcher

Met uitzondering van de Verbindingsmonitor-service slaat Azure Network Watcher geen klantgegevens op.

Verbindingsmonitor gegevenslocatie

De Verbindingsmonitor-service slaat klantgegevens op. Deze gegevens worden automatisch door Network Watcher opgeslagen in één regio. Verbindingsmonitor voldoet dus automatisch aan de vereisten voor gegevenslocatie in de regio, inclusief vereisten die zijn opgegeven in het Vertrouwenscentrum.

Gegevenslocatie

In Azure is de functie waarmee klantgegevens kunnen worden opgeslagen in één regio momenteel alleen beschikbaar in de regio Azië - zuidoost (Singapore) van het geografische gebied Azië en Brazilië - zuid (staat Sao Paulo) van het geografische gebied Brazilië. Voor alle andere regio's worden klantgegevens opgeslagen in Geo. Zie het Vertrouwenscentrum voor meer informatie.

Volgende stappen