Een Remote Rendering-account verplaatsen tussen regio's

In dit artikel wordt beschreven hoe u een Remote Rendering-account naar een andere Azure-regio verplaatst. Hoewel een Remote Rendering-account kan worden gebruikt om verbinding te maken met elke regio waar de Remote Rendering-service beschikbaar is, zijn er redenen om uw resources naar een andere regio te verplaatsen. Bijvoorbeeld om te voldoen aan interne beleids- en governancevereisten of als reactie op vereisten voor capaciteitsplanning.

Vereisten

  • Zorg ervoor dat het Remote Rendering-account zich in de Azure-regio bevindt waaruit u wilt verplaatsen.
  • Remote Rendering-accounts kunnen niet worden verplaatst tussen regio's. U moet een nieuw Remote Rendering-account koppelen aan uw broncode om naar de doelregio te verwijzen en uw opslagaccount te koppelen aan een nieuw Remote Rendering-account.

Voorbereiden en verplaatsen

Een nieuw Remote Rendering-account maken in de doelregio

Volg de stappen om een Azure Remote Rendering-account te maken en te configureren.

Uw broncode bijwerken

De volgende stap is het koppelen van uw nieuwe Remote Rendering-account aan uw broncode. Noteer de waarden voor accountsleutel, account-id en accountdomein en gebruik deze om de broncode van uw apps of webservices bij te werken.

Verifiëren

Voer uw app of webservice uit en controleer of deze nog steeds functioneel is na de verplaatsing.

Opschonen

Als u het verplaatsen van het Remote Rendering-account wilt voltooien, verwijdert u de bron Remote Rendering of resourcegroep. Hiervoor selecteert u het Remote Rendering-account of de resourcegroep in uw dashboard in de portal en selecteert u 'Verwijderen' bovenaan elke pagina.

Volgende stappen

In deze zelfstudie hebt u een Remote Rendering-account van de ene regio naar de andere verplaatst en de bronbronnen opgeschoond. Raadpleeg voor meer informatie over het verplaatsen van resources tussen regio's en herstel na noodgevallen in Azure: