Ondersteuning voor Next Hop IP

Met de ondersteuning voor Next Hop IP in Azure Route Server kunt u peeren met NVA's die zijn geïmplementeerd achter een Interne Load Balancer (ILB) van Azure. Met de interne load balancer kunt u actief-passieve connectiviteitsscenario's instellen en gebruik maken van taakverdeling om de connectiviteitsprestaties te verbeteren.

Diagram van twee NVA's achter een load balancer en een routeserver.

Actief-passieve NVA-connectiviteit

U kunt een set actief-passieve NVA's achter een interne load balancer implementeren om symmetrische routering naar en van de NVA te garanderen. Met de ondersteuning voor Next Hop IP kunt u de volgende hop definiëren voor zowel de actieve als passieve NVA's als het IP-adres van de interne load balancer en de load balancer instellen om verkeer naar het actieve NVA-exemplaar te leiden.

Actief-actieve NVA-connectiviteit

U kunt een set actief-actieve NVA's achter een interne load balancer implementeren om de connectiviteitsprestaties te optimaliseren. Met de ondersteuning voor Next Hop IP kunt u de volgende hop voor beide NVA-exemplaren definiëren als het IP-adres van de interne load balancer. Verkeer dat de load balancer bereikt, wordt verzonden naar beide NVA-exemplaren.

Notitie

  • Active-Active NVA-connectiviteit kan leiden tot asymmetrische routering.

IP-configuratie van volgende hop

Volgende hop-IP-adressen worden ingesteld in de BGP-configuratie van de doel-NVA's. Het IP-adres van de volgende hop maakt geen deel uit van de Azure Route Server-configuratie.

Volgende stappen