azcopy jobs clean

Alle logboek- en planbestanden voor alle taken verwijderen

azcopy jobs clean [flags]

Voorbeelden

azcopy jobs clean --with-status=completed

Opties

-h, --help help voor het opschonen --with-status (tekenreeks) alleen de taken met deze status verwijderen, beschikbare waarden: Alle, Geannuleerd, Mislukt, CompletedWithErrors, CompletedWithSkipped, CompletedWithErrorsAndSkipped (standaard "Alle")

Opties overgenomen van bovenliggende opdrachten

--cap-mbps (float) Caps de overdrachtssnelheid, in megabits per seconde. De doorvoer per moment kan enigszins afwijken van de limiet. Als deze optie is ingesteld op nul of wordt weggelaten, wordt de doorvoer niet beperkt.

--output-type (tekenreeks) Indeling van de uitvoer van de opdracht. De opties zijn onder andere: tekst, json. De standaardwaarde is 'text'. (standaardtekst)

--trusted-microsoft-suffixes(tekenreeks) Hiermee geeft u extra domeinachtervoegsels op waarbij Azure Active Directory aanmeldingstokens kunnen worden verzonden. De standaardwaarde is .core.windows.net;. core.chinacloudapi.cn; .core.cloudapi.de;. core.usgovcloudapi.net;*.storage.azure.net'. Alle hier vermelde vermeldingen worden toegevoegd aan de standaardwaarde. Voor beveiliging moet u hier alleen Microsoft Azure domeinen plaatsen. Scheid meerdere vermeldingen met puntkomma's.

Zie ook