azcopy logout

Hiermee wordt de gebruiker afgelogd en wordt de toegang tot Azure Storage resources beƫindigd.

Synopsis

Met deze opdracht worden alle aanmeldingsgegevens in de cache voor de huidige gebruiker verwijderd.

azcopy logout [flags]

Opties

-h, --help help voor afmelding

Opties overgenomen van bovenliggende opdrachten

--cap-mbps (float) Beperk de overdrachtssnelheid, in megabits per seconde. De doorvoer per moment kan enigszins afwijken van de limiet. Als deze optie is ingesteld op nul of wordt weggelaten, wordt de doorvoer niet beperkt.

--output-type (tekenreeks) Indeling van de uitvoer van de opdracht. De opties zijn onder andere: tekst, json. De standaardwaarde is 'text'. (standaard 'tekst')

--trusted-microsoft-suffixes(tekenreeks) Hiermee geeft u extra domeinachtervoegsels op waarbij Azure Active Directory aanmeldingstokens kunnen worden verzonden. De standaardwaarde is '.core.windows.net;. core.chinacloudapi.cn; .core.cloudapi.de;. core.usgovcloudapi.net;*.storage.azure.net'. Alle hier vermelde vermeldingen worden toegevoegd aan de standaardwaarde. Voor beveiliging moet u hier alleen Microsoft Azure domeinen plaatsen. Scheid meerdere vermeldingen met puntkomma's.

Zie ook