API-versiewijzigingslogboek voor implementatie van Microsoft.App/managedEnvironments/detectorProperties

In dit artikel worden de eigenschappen beschreven die zijn gewijzigd in elke API-versie voor Microsoft.App/managedEnvironments/detectorProperties. Het heeft alleen betrekking op eigenschappen die beschikbaar zijn tijdens implementaties.

2022-11-01-preview

Geen nieuwe of bijgewerkte eigenschappen

2022-10-01

Geen nieuwe of bijgewerkte eigenschappen

2022-06-01-preview

Oudste versie die wordt bijgehouden in het wijzigingenlogboek