API-versiewijzigingslogboek voor implementatie van Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/queryTexts

In dit artikel worden de eigenschappen beschreven die zijn gewijzigd in elke API-versie voor Microsoft.DBforPostgreSQL/servers/queryTexts. Het heeft alleen betrekking op eigenschappen die beschikbaar zijn tijdens implementaties.

2018-06-01

Oudste versie die wordt bijgehouden in het wijzigingenlogboek