Microsoft.FluidRelay fluidRelayServers/fluidRelayContainers 2022-04-21

Bicep-resourcedefinitie

Het resourcetype fluidRelayServers/fluidRelayContainers kan bestaan op: Resourcegroepen

Notitie

Dit resourcetype is alleen-lezen, wat betekent dat het niet kan worden geïmplementeerd, maar dat er wel naar een bestaand exemplaar kan worden verwezen. Normaal gesproken worden alleen-lezen resourcetypen automatisch gemaakt door de service.

Gebruik het existing trefwoord.

Resource-indeling

Als u een resource Microsoft.FluidRelay/fluidRelayServers/fluidRelayContainers wilt maken, voegt u de volgende Bicep toe aan uw sjabloon.

resource symbolicname 'Microsoft.FluidRelay/fluidRelayServers/fluidRelayContainers@2022-04-21' existing = {
  name: 'string'
}

Eigenschapswaarden

fluidRelayServers/fluidRelayContainers

Naam Description Waarde
naam De naam van de bestaande resource.

Meer informatie over het instellen van namen en typen voor onderliggende resources in Bicep.
tekenreeks (vereist)

Resourcedefinitie van ARM-sjabloon

Het resourcetype fluidRelayServers/fluidRelayContainers kan bestaan op: Resourcegroepen

Notitie

Dit resourcetype is alleen-lezen, wat betekent dat het niet kan worden geïmplementeerd, maar dat er wel naar een bestaand exemplaar kan worden verwezen. Normaal gesproken worden alleen-lezen resourcetypen automatisch gemaakt door de service.

Gebruik de reference functie .

Resource-indeling

Als u een resource Microsoft.FluidRelay/fluidRelayServers/fluidRelayContainers wilt maken, voegt u de volgende JSON toe aan uw sjabloon.

[reference(resourceId('Microsoft.FluidRelay/fluidRelayServers/fluidRelayContainers', '{name}'), '2022-04-21')]

Eigenschapswaarden

fluidRelayServers/fluidRelayContainers

Naam Description Waarde
naam De naam van de bestaande resource.

Meer informatie over het instellen van namen en typen voor onderliggende resources in JSON ARM-sjablonen.
tekenreeks (vereist)

Resourcedefinitie van Terraform (AzAPI-provider)

Het resourcetype fluidRelayServers/fluidRelayContainers kan bestaan op: Resourcegroepen

Notitie

Dit resourcetype is alleen-lezen, wat betekent dat het niet kan worden geïmplementeerd, maar dat er wel naar een bestaand exemplaar kan worden verwezen. Normaal gesproken worden alleen-lezen resourcetypen automatisch gemaakt door de service.

Gebruik het data trefwoord.

Resource-indeling

Als u een resource Microsoft.FluidRelay/fluidRelayServers/fluidRelayContainers wilt maken, voegt u de volgende Terraform toe aan uw sjabloon.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.FluidRelay/fluidRelayServers/fluidRelayContainers@2022-04-21"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Eigenschapswaarden

fluidRelayServers/fluidRelayContainers

Naam Description Waarde
naam De naam van de bestaande resource. tekenreeks (vereist)
parent_id De id van de resource die het bovenliggende item voor deze resource is. Id voor resource van het type: fluidRelayServers