Microsoft.PowerBI-resourcetypen

In dit artikel worden de beschikbare versies voor elk resourcetype vermeld.

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met wijzigingen in elke API-versie

Resource types and versions (Resourcetypen en -versies)

Typen Versies
privateLinkServicesForPowerBI 2020-06-01
privateLinkServicesForPowerBI/privateEndpointConnections 2020-06-01
workspaceCollections 2016-01-29