API-versiewijzigingslogboek voor implementatie van Microsoft.StorSimple/managers/storageAccountCredentials

In dit artikel worden de eigenschappen beschreven die zijn gewijzigd in elke API-versie voor Microsoft.StorSimple/managers/storageAccountCredentials. Het heeft alleen betrekking op eigenschappen die beschikbaar zijn tijdens implementaties.

2017-06-01

Toegevoegd:

Verwijderd:

  • properties.accessKey.encryptionCertificateThumbprint
  • properties.cloudType
  • properties.enableSSL
  • properties.location
  • properties.login

Bijgewerkt:

2016-10-01

Oudste versie die wordt bijgehouden in het wijzigingenlogboek