Microsoft.Web sites/slots/functions/keys 2021-01-15

Bicep-resourcedefinitie

Het resourcetype sites/sleuven/functies/sleutels kan worden geïmplementeerd voor:

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met gewijzigde eigenschappen in elke API-versie.

Resource-indeling

Als u een resource Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys wilt maken, voegt u de volgende Bicep toe aan uw sjabloon.

resource symbolicname 'Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys@2021-01-15' = {
 name: 'string'
 parent: resourceSymbolicName
 value: 'string'
}

Eigenschapswaarden

sites/sleuven/functies/sleutels

Naam Description Waarde
naam De resourcenaam

Meer informatie over het instellen van namen en typen voor onderliggende resources in Bicep.
tekenreeks (vereist)
Bovenliggende In Bicep kunt u de bovenliggende resource voor een onderliggende resource opgeven. U hoeft deze eigenschap alleen toe te voegen wanneer de onderliggende resource buiten de bovenliggende resource wordt gedeclareerd.

Zie Onderliggende resource buiten bovenliggende resource voor meer informatie.
Symbolische naam voor resource van het type: functies
waarde Sleutelwaarde tekenreeks

Resourcedefinitie van ARM-sjabloon

Het resourcetype sites/sleuven/functies/sleutels kan worden geïmplementeerd voor:

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met gewijzigde eigenschappen in elke API-versie.

Resource-indeling

Als u een resource Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys wilt maken, voegt u de volgende JSON toe aan uw sjabloon.

{
 "type": "Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys",
 "apiVersion": "2021-01-15",
 "name": "string",
 "value": "string"
}

Eigenschapswaarden

sites/sleuven/functies/sleutels

Naam Description Waarde
type Het resourcetype 'Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys'
apiVersion De resource-API-versie '2021-01-15'
naam De resourcenaam

Meer informatie over het instellen van namen en typen voor onderliggende resources in JSON ARM-sjablonen.
tekenreeks (vereist)
waarde Sleutelwaarde tekenreeks

Resourcedefinitie van Terraform (AzAPI-provider)

Het resourcetype sites/sleuven/functies/sleutels kan worden geïmplementeerd voor:

 • Resourcegroepen

Zie wijzigingenlogboek voor een lijst met gewijzigde eigenschappen in elke API-versie.

Resource-indeling

Als u een resource Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys wilt maken, voegt u de volgende Terraform toe aan uw sjabloon.

resource "azapi_resource" "symbolicname" {
 type = "Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys@2021-01-15"
 name = "string"
 parent_id = "string"
 body = jsonencode({
  value = "string"
 })
}

Eigenschapswaarden

sites/sleuven/functies/sleutels

Naam Description Waarde
type Het resourcetype "Microsoft.Web/sites/slots/functions/keys@2021-01-15"
naam De resourcenaam tekenreeks (vereist)
parent_id De id van de resource die het bovenliggende item voor deze resource is. Id voor resource van het type: functies
waarde Sleutelwaarde tekenreeks