Dav4- en Dasv4-serie

Van toepassing op: ✔️ Linux-VM's ✔️ Windows-VM's ✔️ Flexibele schaalsets ✔️ Uniforme schaalsets

De Dav4-serie en Dasv4-serie worden uitgevoerd op 2e generatie AMD EPYCTM 7452 of 3e generatie EPYCTM 7763v-processors in een configuratie met meerdere threads. De Dav4-serie en Dasv4-serie hebben dezelfde geheugen- en schijfconfiguraties als de D & Dsv3-serie.

Dav4-serie

De Dav4-serie draait op AMD EPYCTM 7452 van de tweede generatie (tot 3,35 GHz) of 3e generatie EPYCTM 7763v-processors (tot 3,5 GHz). De grootten van de Dav4-serie bieden een combinatie van vCPU, geheugen en tijdelijke opslag voor de meeste productieworkloads. Gegevensschijfopslag wordt apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u premium SSD wilt gebruiken, gebruikt u de Dasv4-grootten. De prijs- en factureringsmeters voor Dasv4-grootten zijn hetzelfde als die van de Dav4-serie.

ACU: 230-260
Premium Storage: niet ondersteund
Premium Storage opslaan in cache: niet ondersteund
Livemigratie: ondersteund
Geheugen met behoud van Updates: ondersteund
Ondersteuning voor vm-generatie: generatie 1 en 2
Versneld netwerken: ondersteund
Tijdelijke besturingssysteemschijven: ondersteund
Geneste virtualisatie: niet ondersteund

Grootte vCPU Geheugen: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijven Maximale tijdelijke opslagdoorvoer: IOPS / MBps lezen / MBps schrijven Max. aantal NIC's Verwachte netwerkbandbreedte (Mbps)
Standard_D2a_v41 2 8 50 4 3000 / 46 / 23 2 2000
Standard_D4a_v4 4 16 100 8 6000 / 93 / 46 2 4000
Standard_D8a_v4 8 32 200 16 12.000 / 187 / 93 4 8000
Standard_D16a_v4 16 64 400 32 24.000 / 375 / 187 8 10.000
Standard_D32a_v4 32 128 800 32 48.000 / 750 / 375 8 16000
Standard_D48a_v4 48 192 1200 32 96000 / 1000 / 500 8 24000
Standard_D64a_v4 64 256 1600 32 96000 / 1000 / 500 8 32000
Standard_D96a_v4 96 384 2400 32 96000 / 1000 / 500 8 40000

1 Versneld netwerken kan alleen worden toegepast op één NIC.

Dasv4-serie

De Dasv4-serie draait op 2e generatie AMD EPYCTM 7452 (tot 3,35 GHz) of 3e generatie EPYCTM 7763v-processors (tot 3,5 GHz) en maakt gebruik van premium SSD. De grootten van de Dasv4-serie bieden een combinatie van vCPU, geheugen en tijdelijke opslag voor de meeste productieworkloads.

ACU: 230-260
Premium Storage: ondersteund
Premium Storage opslaan in cache: ondersteund
Livemigratie: ondersteund
Geheugen met behoud van Updates: ondersteund
Ondersteuning voor vm-generatie: generatie 1 en 2
Versneld netwerken: ondersteund
Tijdelijke besturingssysteemschijven: ondersteund
Geneste virtualisatie: niet ondersteund

Grootte vCPU Geheugen: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijven Maximale doorvoer voor schijven met caching en tijdelijke opslag: IOPS / MBps (cachegrootte in GiB) Maximale doorvoer voor burstcache en tijdelijke opslag: IOPS/MBps1 Max. doorvoer voor schijf zonder caching: IOPS/MBps Maximale burst-schijfdoorvoer zonder cache: IOPS/MBps1 Max. aantal NIC's Verwachte netwerkbandbreedte (Mbps)
Standard_D2as_v42 2 8 16 4 4000 / 32 (50) 4000/100 3200 / 48 4000/200 2 2000
Standard_D4as_v4 4 16 32 8 8000 / 64 (100) 8000/200 6400 / 96 8000/200 2 4000
Standard_D8as_v4 8 32 64 16 16000 / 128 (200) 16000/400 12800 / 192 16000/400 4 8000
Standard_D16as_v4 16 64 128 32 32000 / 255 (400) 32000/800 25600 / 384 32000/800 8 10.000
Standard_D32as_v4 32 128 256 32 64000 / 510 (800) 64000/1600 51200 / 768 64000/1600 8 16000
Standard_D48as_v4 48 192 384 32 96000 / 1020 (1200) 96000/2000 76800 / 1148 80000/2000 8 24000
Standard_D64as_v4 64 256 512 32 128000 / 1020 (1600) 128000/2000 80000 / 1200 80000/2000 8 32000
Standard_D96as_v4 96 384 768 32 192000 / 1020 (2400) 192000/2000 80000 / 1200 80000/2000 8 40000

1 VM's uit de Dasv4-serie kunnen hun schijfprestaties bursten en maximaal 30 minuten tegelijk hun bursting-maximum bereiken.
2 Versneld netwerken kan slechts op één NIC worden toegepast.

De grootte van tabeldefinities wijzigen

  • De opslagcapaciteit wordt weergegeven in GiB-eenheden of 1024^3 bytes. Wanneer u schijven die zijn gemeten in GB (1000^3 bytes) vergelijkt met schijven die zijn gemeten in GiB (1024^3), moet u er rekening mee houden dat de capaciteitsaantallen in GiB kleiner kunnen lijken. Bijvoorbeeld: 1023 GiB = 1098,4 GB.

  • De schijfdoorvoer wordt gemeten in I/O-bewerkingen per seconde (IOPS) en MBps, waarbij MBps = 10^6 bytes per seconde.

  • Gegevensschijven kunnen in de modus met of zonder caching werken. Voor schijfbewerkingen met gegevenscaching is de cachemodus van de host ingesteld op ReadOnly of ReadWrite. Voor schijfbewerkingen zonder gegevenscaching is de cachemodus van de host ingesteld op Geen.

  • Zie Prestaties van virtuele machines en schijven voor meer informatie over het verkrijgen van de beste opslagprestaties voor uw VM's.

  • Verwachte netwerkbandbreedte is de maximale geaggregeerde bandbreedte die per VM-type is toegewezen voor alle NIC's, voor alle bestemmingen. Zie Netwerkbandbreedte voor virtuele machines voor meer informatie.

    Bovengrenzen worden niet gegarandeerd. Limieten bieden richtlijnen voor het selecteren van het juiste VM-type voor de beoogde toepassing. De werkelijke netwerkprestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder netwerkcongestie, toepassingsbelasting en netwerkinstellingen. Zie Netwerkdoorvoer optimaliseren voor virtuele Azure-machines voor informatie over het optimaliseren van de netwerkdoorvoer. Als u de verwachte netwerkprestaties in Linux of Windows wilt bereiken, moet u mogelijk een specifieke versie selecteren of uw VM optimaliseren. Zie Bandbreedte/doorvoer testen (NTTTCP) voor meer informatie.

Andere grootten en informatie

Prijscalculator: Prijscalculator

Meer informatie over schijftypen: schijftypen

Volgende stappen

Meer informatie over hoe Azure Compute Units (ACU) u kunnen helpen bij het vergelijken van de rekenprestaties tussen Azure-SKU's.