Eav4- en Easv4-serie

Van toepassing op: ✔️ Linux-VM's ✔️ Windows-VM's ✔️ Flexibele schaalsets ✔️ Uniforme schaalsets

De Eav4-serie en Easv4-serie worden uitgevoerd op 2e generatie AMD EPYCTM 7452 of 3e generatie EPYCTM 7763v-processors in een configuratie met meerdere threads. De Eav4-serie en Easv4-serie hebben dezelfde geheugen- en schijfconfiguraties als de Ev3 & Esv3-serie.

Eav4-serie

ACU: 230 - 260
Premium Storage: niet ondersteund
Premium Storage opslaan in cache: niet ondersteund
Livemigratie: ondersteund
Geheugen met behoud van Updates: ondersteund
Ondersteuning voor vm-generatie: generaties 1 en 2
Versneld netwerken: ondersteund
Tijdelijke besturingssysteemschijven: ondersteund
Geneste virtualisatie: niet ondersteund

De Eav4-serie draait op AMD EPYCTM 7452 van de tweede generatie (tot 3,35 GHz) of 3e generatie EPYCTM 7763v-processors (tot 3,5 GHz). De grootten van de Eav4-serie zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen. Gegevensschijfopslag wordt apart van virtuele machines in rekening gebracht. Als u premium SSD wilt gebruiken, gebruikt u de grootten uit de Easv4-serie. De prijs- en factureringsmeters voor Easv4-grootten zijn hetzelfde als de Eav3-serie.

Grootte vCPU Geheugen: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijven Maximale tijdelijke opslagdoorvoer: IOPS / MBps lezen / MBps schrijven Max. aantal NIC's Verwachte netwerkbandbreedte (Mbps)
Standard_E2a_v41 2 16 50 4 3000 / 46 / 23 2 2000
Standard_E4a_v4 4 32 100 8 6000 / 93 / 46 2 4000
Standard_E8a_v4 8 64 200 16 12.000 / 187 / 93 4 8000
Standard_E16a_v4 16 128 400 32 24.000 / 375 / 187 8 10.000
Standard_E20a_v4 20 160 500 32 30000 / 468 / 234 8 12000
Standard_E32a_v4 32 256 800 32 48.000 / 750 / 375 8 16000
Standard_E48a_v4 48 384 1200 32 96000 / 1000 (500) 8 24000
Standard_E64a_v4 64 512 1600 32 96000 / 1000 (500) 8 32000
Standard_E96a_v4 96 672 2400 32 96000 / 1000 (500) 8 32000

1 Versneld netwerken kan alleen worden toegepast op één NIC.

Easv4-serie

ACU: 230 - 260
Premium Storage: ondersteund
Premium Storage opslaan in cache: ondersteund
Livemigratie: ondersteund
Geheugen met behoud van Updates: ondersteund
Ondersteuning voor vm-generatie: generaties 1 en 2
Versneld netwerken: ondersteund
Tijdelijke besturingssysteemschijven: ondersteund
Geneste virtualisatie: niet ondersteund

De Easv4-serie wordt uitgevoerd op AMD EPYCTM 7452 van de tweede generatie (tot 3,35 GHz) of 3e generatie EPYCTM 7763v-processors (tot 3,5 GHz) en maken gebruik van premium SSD. De grootten van de Easv4-serie zijn ideaal voor geheugenintensieve bedrijfstoepassingen.

Grootte vCPU Geheugen: GiB Tijdelijke opslag (SSD) GiB Max. aantal gegevensschijven Maximale doorvoer voor schijven met caching en tijdelijke opslag: IOPS / MBps (cachegrootte in GiB) Maximale doorvoer voor burstcache en tijdelijke opslag: IOPS/MBps1 Max. doorvoer voor schijf zonder caching: IOPS/MBps Maximale burst-schijfdoorvoer zonder cache: IOPS/MBps1 Max. aantal NIC's Verwachte netwerkbandbreedte (Mbps)
Standard_E2as_v43 2 16 32 4 4000 / 32 (50) 4000/100 3200 / 48 4000/200 2 2000
Standard_E4as_v4 2 4 32 64 8 8000 / 64 (100) 8000/200 6400 / 96 8000/200 2 4000
Standard_E8as_v4 2 8 64 128 16 16000 / 128 (200) 16000/400 12800 / 192 16000/400 4 8000
Standard_E16as_v4 2 16 128 256 32 32000 / 255 (400) 32000/800 25600 / 384 32000/800 8 10.000
Standard_E20as_v4 20 160 320 32 40000 / 320 (500) 40000/1000 32000 / 480 40000/1000 8 12000
Standard_E32as_v42 32 256 512 32 64000 / 510 (800) 64000/1600 51200 / 768 64000/1600 8 16000
Standard_E48as_v4 48 384 768 32 96000 / 1020 (1200) 96000/2000 76800 / 1148 80000/2000 8 24000
Standard_E64as_v42 64 512 1024 32 128000 / 1020 (1600) 128000/2000 80000 / 1200 80000/2000 8 32000
Standard_E96as_v4 2 96 672 1344 32 192000 / 1020 (2400) 192000/2000 80000 / 1200 80000/2000 8 32000

1 VM's uit de Easv4-serie kunnen hun schijfprestaties bursten en maximaal 30 minuten tegelijk de maximale bursting bereiken.
2Beperkte kerngrootten beschikbaar.
3 Versneld netwerken kan slechts op één NIC worden toegepast.

De grootte van tabeldefinities wijzigen

  • De opslagcapaciteit wordt weergegeven in GiB-eenheden of 1024^3 bytes. Wanneer u schijven die zijn gemeten in GB (1000^3 bytes) vergelijkt met schijven die zijn gemeten in GiB (1024^3), moet u er rekening mee houden dat de capaciteitsaantallen in GiB kleiner kunnen lijken. Bijvoorbeeld: 1023 GiB = 1098,4 GB.

  • De schijfdoorvoer wordt gemeten in I/O-bewerkingen per seconde (IOPS) en MBps, waarbij MBps = 10^6 bytes per seconde.

  • Gegevensschijven kunnen in de modus met of zonder caching werken. Voor schijfbewerkingen met gegevenscaching is de cachemodus van de host ingesteld op ReadOnly of ReadWrite. Voor schijfbewerkingen zonder gegevenscaching is de cachemodus van de host ingesteld op Geen.

  • Zie Prestaties van virtuele machines en schijven voor meer informatie over het verkrijgen van de beste opslagprestaties voor uw VM's.

  • Verwachte netwerkbandbreedte is de maximale geaggregeerde bandbreedte die per VM-type is toegewezen voor alle NIC's, voor alle bestemmingen. Zie Netwerkbandbreedte voor virtuele machines voor meer informatie.

    Bovengrenzen worden niet gegarandeerd. Limieten bieden richtlijnen voor het selecteren van het juiste VM-type voor de beoogde toepassing. De werkelijke netwerkprestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder netwerkcongestie, toepassingsbelasting en netwerkinstellingen. Zie Netwerkdoorvoer optimaliseren voor virtuele Azure-machines voor informatie over het optimaliseren van de netwerkdoorvoer. Als u de verwachte netwerkprestaties in Linux of Windows wilt bereiken, moet u mogelijk een specifieke versie selecteren of uw VM optimaliseren. Zie Bandbreedte/doorvoer testen (NTTTCP) voor meer informatie.

Andere grootten en informatie

Prijscalculator: Prijscalculator

Meer informatie over schijftypen: schijftypen

Volgende stappen

Meer informatie over hoe Azure Compute Units (ACU) u kunnen helpen bij het vergelijken van de rekenprestaties tussen Azure-SKU's.