Naamconventies voor SAP Automation Framework

Het SAP on Azure Deployment Automation Framework maakt gebruik van standaardnaamconventies. Consistente naamgeving helpt het automatiseringsframework correct te worden uitgevoerd met Terraform. Met de standaardnaamgeving kunt u het automatiseringsframework probleemloos implementeren. Met consistente naamgeving kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

  • Implementeer de virtuele SAP-netwerkinfrastructuur in elke ondersteunde Azure-regio.

  • Meerdere implementaties uitvoeren met gepartitioneerde virtuele netwerken.

  • Implementeer het SAP-systeem in een SAP-workloadzone.

  • Normale en hoge beschikbaarheidsexemplaren (HA) uitvoeren

  • Herstel na noodgevallen uitvoeren en naar voren vallen.

Bekijk de standaardtermen, gebiedspaden en namen van variabelen voordat u begint met de implementatie. Indien nodig kunt u ook aangepaste naamgeving configureren.

Waarden van tijdelijke aanduidingen

In de voorbeeldindelingen van de naamconventie worden de volgende tijdelijke aanduidingen gebruikt.

Tijdelijke aanduiding Concept Tekenlimiet Voorbeeld
{ENVIRONMENT} Omgeving 5 DEV, PROTO, NP, PROD
{REGION_MAP} Regiokaart 4 weus Voor westus
{SAP_VNET} VIRTUEEL SAP-netwerk (VNet) 7 SAP0
{SID} SAP-systeem-id 3 X01
{PREFIX} SAP-resourcevoorvoegsel DEV-WEEU-SAP01-X01
{DEPLOY_VNET} VNet implementeren 7
{REMOTE_VNET} Extern VNet 7
{LOCAL_VNET} Lokaal VNet 7
{CODENAME} Logische naam voor versie version1, beta
{VM_NAME} VM-naam
{SUBNET} Subnet
{DBSID} Databasesysteem-id
{DIAG} 5
{RND} 3
{USER} 12
{COMPUTER_NAME} 14

Namen van implementaties

Zie de definities voor tijdelijke aanduidingen voor waarden voor een uitleg van de kolom Opmaak.

Concept Tekenlimiet Indeling Voorbeeld
Resourcegroep 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}-INFRASTRUCTURE MGMT-WEEU-DEP00-INFRASTRUCTURE
Virtueel netwerk 38 (64) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}-vnet MGMT-WEEU-DEP00-vnet
Subnet 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_deployment-subnet MGMT-WEEU-DEP00_deployment-subnet
Storage-account 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}{DIAG}{RND} mgmtweeudep00diagxxx
Netwerkbeveiligingsgroep (NSG) 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_deployment-nsg MGMT-WEEU-DEP00_deployment-nsg
Routetabel {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_routeTable MGMT-WEEU-DEP00_route-table
Netwerkinterfaceonderdeel 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_{COMPUTER_NAME}-nic -ipconfig1 (Geen vereist voor het blok ip_configuration.)
Schijf {vm.name}-deploy00 PROTO-WUS2-DEPLOY_deploy00-disk00
VM {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_deploy## MGMT-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00
Besturingssysteemschijf {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_deploy##-OsDisk PERM-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00-OsDisk
Computernaam {environment[_map]}{DEPLOY_VNET}{region_map}deploy## MGMT-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00
Key Vault 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{DEPLOY_VNET}{USER}{RND} (implementatiereferenties) MGMTWEEUDEP00userxxx
Openbaar IP-adres {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{DEPLOY_VNET}_{COMPUTER_NAME}-pip MGMT-WEEU-DEP00_permweeudep00deploy00-pip

NAMEN VAN SAP-bibliotheek

Zie de definities voor tijdelijke aanduidingen voor waarden voor een uitleg van de kolom Opmaak.

Concept Tekenlimiet Indeling Voorbeeld
Resourcegroep 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-SAP_LIBRARY MGMT-WEEU-SAP_LIBRARY
Storage-account 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}saplib(12CHAR){RND} mgmtweeusaplibxxx
Storage-account 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}tfstate(12CHAR){RND} mgmtweeutfstatexxx

Namen van SAP-werkbelastingszones

Zie de definities voor tijdelijke aanduidingen voor waarden voor een uitleg van de kolom Opmaak.

Concept Tekenlimiet Indeling Voorbeeld
Resourcegroep 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}-INFRASTRUCTURE DEV-WEEU-SAP01-INFRASTRUCTURE
Virtueel netwerk 38 (64) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}-vnet DEV-WEEU-SAP01-vnet
Peering 80 {LOCAL_VNET}_to_{REMOTE_VNET} DEV-WEEU-SAP01-vnet_to_MGMT-WEEU-DEP00-vnet
Subnet 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_utility-subnet DEV-WEEU-SAP01_db-subnet
Netwerkbeveiligingsgroep 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_utility-nsg DEV-WEEU-SAP01_dbSubnet-nsg
Routetabel {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_routeTable DEV-WEEU-SAP01_route-table
Storage-account 80 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}diag(5CHAR){RND} devweeusap01diagxxx
Door de gebruiker gedefinieerde route {remote_vnet}_Hub-udr
Door de gebruiker gedefinieerde route (firewall) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_firewall-route DEV-WEEU-SAP01_firewall-route
Beschikbaarheidsset (AV-set) {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi-avset
Netwerkinterfaceonderdeel 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi##-nic
Schijf {vm.name}-iscsi00 of ${azurerm_virtual_machine.iscsi.*.name}-iscsi00 (code) DEV-WEEU-SAP01_iscsi00-iscsi00
VM {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi##
Besturingssysteemschijf {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}_iscsi##-OsDisk
Computernaam {ENVIRONMENT}_{REGION_MAP}{SAP_VNET}{region_map}iscsi##
Key Vault 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}{USER}{RND} DEVWEEUSAP01userxxx
NetApp-account {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}_netapp_account DEV-WEEU-SAP01_netapp_account
NetApp-capaciteitspool 24 {ENVIRONMENT}{REGION_MAP}{SAP_VNET}_netapp_pool DEV-WEEU-SAP01_netapp_pool

SAP-systeemnamen

Zie de definities voor tijdelijke aanduidingen voor waarden voor een uitleg van de kolom Opmaak.

Concept Tekenlimiet Indeling Voorbeeld
Resourcevoorvoegsel 80 {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP-VNET}-{SID} of {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP-VNET}_{CODENAME}-{SID} DEV-WEEU-SAP01-X01
Resourcegroep 80 {PREFIX} DEV-WEEU-SAP01-X01
Azure-nabijheidsplaatsingsgroep (PPG) {PREFIX}_ppg
Beschikbaarheidsset {PREFIX}_app-avset DEV-WEEU-SAP01-X01_app-avset
Subnet 80 {PREFIX}_utility-subnet DEV-WEEU-SAP01_X01_db-subnet
Netwerkbeveiligingsgroep 80 {PREFIX}_utility-nsg DEV-WEEU-SAP01_X01_dbSubnet-nsg
Netwerkinterfaceonderdeel {PREFIX}_{VM_NAME}-{SUBNET}-nic -app-nic, -web-nic, -admin-nic, -db-nic
Computernaam (database) 14 {SID}d{DBSID}##{OS flag l/w}{primary/secondary 0/1}{RND} DEV-WEEU-SAP01-X01_x01dxdb00l0xxx
Computernaam (niet-database) 14 {SID}{ROLE}##{OS flag l/w}{RND} DEV-WEEU-SAP01-X01_x01app01l538, DEV-WEEU-SAP01-X01_x01scs01l538
VM {PREFIX}_{COMPUTER-NAME}
Schijf {PREFIX}_{VM_NAME}-{disk_type}{counter} {VM-NAME}-sap00, {VM-NAME}-data00, {VM-NAME}-log00, {VM-NAME}-backup00
Besturingssysteemschijf {PREFIX}_{VM_NAME}-osDisk DEV-WEEU-SAP01-X01_x01scs00lxxx-OsDisk
Azure Load Balancer (hulpprogramma) 80 {PREFIX}_db-alb DEV-WEEU-SAP01-X01_db-alb
Front-end-IP-adres van load balancer (hulpprogramma) {PREFIX}_dbAlb-feip DEV-WEEU-SAP01-X01_dbAlb-feip
Back-endpool van load balancer (hulpprogramma) {PREFIX}_dbAlb-bePool DEV-WEEU-SAP01-X01_dbAlb-bePool
Statustest van load balancer (hulpprogramma) {PREFIX}_dbAlb-hp DEV-WEEU-SAP01-X01_dbAlb-hp
Sleutelkluis (gebruiker) 24 {SHORTPREFIX}u{RND} DEVWEEUSAP01uX01xxx
NetApp-volume (hulpprogramma) 24 {PREFIX}-utility DEV-WEEU-SAP01-X01_sapmnt

Notitie

De schijfnummering begint bij nul. De naamconventie gebruikt een indeling van twee tekens; bijvoorbeeld 00.

Azure-regionamen

Het automation-framework maakt gebruik van korte vormen van Azure-regionamen. De korte Azure-regionamen worden toegewezen aan de normale regionamen.

U kunt de toewijzing instellen onder de variabele _region_mapping in het configuratiebestand van de naamgenerator, ../../../deploy/terraform/terraform-units/modules/sap_namegenerator/variables_local.tf.

Vervolgens kunt u de _region_mapping variabele ergens anders gebruiken, zoals een vlakpad. De indeling voor een vlakpad is {ENVIRONMENT}-{REGION_MAP}-{SAP_VNET}-{ARTIFACT} waar:

  • {ENVIRONMENT} is de naam van de omgeving of workloadzone.
  • {REGION_MAP} is de korte vorm van de naam van de Azure-regio.
  • {SAP_VNET} is het virtuele SAP-netwerk binnen de omgeving.
  • {ARTIFACT} is het implementatieartefact binnen het virtuele netwerk, zoals INFRASTRUCTURE.

U kunt de _region_mapping variabele als volgt gebruiken:

"${upper(var.__environment)}-${upper(element(split(",", lookup(var.__region_mapping, var.__region, "-,unknown")),1))}-${upper(var.__SAP_VNET)}-INFRASTRUCTURE"

Volgende stappen