Delen via


az databoxedge device

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Apparaat beheren met databoxedge.

Opdracht

Name Description Type Status
az databoxedge device create

Maak een Data Box Edge-/Data Box Gateway-resource.

Basis Preview
az databoxedge device delete

Verwijder het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device download-update

Download de updates op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device get-extended-information

Hiermee wordt aanvullende informatie opgehaald voor het opgegeven Azure Stack Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device install-update

Installeer de updates op het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device list

Haal alle Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaten op in een resourcegroep of in een abonnement.

Basis Preview
az databoxedge device scan-for-update

Scannen op updates op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device share

Apparaatshare beheren.

Basis Preview
az databoxedge device share create

Maak een share op het apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device share delete

Verwijder de share op het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device share list

Geef alle shares weer op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device share show

Delen weergeven.

Basis Preview
az databoxedge device share update

Deel op het apparaat bijwerken.

Basis Preview
az databoxedge device show

De eigenschappen van het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat ophalen.

Basis Preview
az databoxedge device show-update-summary

Krijg informatie over de beschikbaarheid van updates op basis van de laatste scan van het apparaat. Er wordt ook informatie opgehaald over eventuele lopende download- of installatietaken op het apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account

Apparaatopslagaccount beheren.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account-credential

De referenties van het apparaatopslagaccount beheren.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account-credential create

Maak de opslagaccountreferentie.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account-credential delete

Verwijder de opslagaccountreferenties.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account-credential list

Geef alle referenties voor het opslagaccount weer op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account-credential show

Haal de eigenschappen van de opgegeven opslagaccountreferentie op.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account-credential update

Werk de opslagaccountreferenties bij.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account container

Opslagaccountcontainer voor apparaten beheren.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account container create

Maak een container op het apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account container delete

Verwijder de container op het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account container list

Geef alle containers van een opslagaccount op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat weer.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account container show

Container weergeven.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account container update

Container op het apparaat bijwerken.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account create

Maak een opslagaccount op het apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account delete

Verwijder het opslagaccount op het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account list

Geef alle opslagaccounts op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat weer.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account show

Opslagaccount weergeven.

Basis Preview
az databoxedge device storage-account update

Opslagaccount op het apparaat bijwerken.

Basis Preview
az databoxedge device update

Een Data Box Edge-/Data Box Gateway-resource wijzigen.

Basis Preview
az databoxedge device user

Apparaatgebruiker beheren.

Basis Preview
az databoxedge device user create

Maak een gebruiker op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device user delete

Verwijder de gebruiker op een databox edge-/gatewayapparaat.

Basis Preview
az databoxedge device user list

Geef alle gebruikers weer die zijn geregistreerd op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device user show

Gebruiker weergeven.

Basis Preview
az databoxedge device user update

Gebruiker bijwerken op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

Basis Preview
az databoxedge device wait

Plaats de CLI in een wachtstatus totdat aan een voorwaarde van het databoxedge-apparaat wordt voldaan.

Basis Preview

az databoxedge device create

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Maak een Data Box Edge-/Data Box Gateway-resource.

az databoxedge device create --device-name
               --resource-group
               [--description]
               [--etag]
               [--friendly-name]
               [--location]
               [--model-description]
               [--no-wait]
               [--sku {EP2_128_1T4_Mx1_W, EP2_256_2T4_W, EP2_64_1VPU_W, Edge, EdgeMR_Mini, EdgePR_Base, EdgePR_Base_UPS, EdgeP_Base, EdgeP_High, GPU, Gateway, Management, RCA_Large, RCA_Small, RDC, TCA_Large, TCA_Small, TDC, TEA_1Node, TEA_1Node_Heater, TEA_1Node_UPS, TEA_1Node_UPS_Heater, TEA_4Node_Heater, TEA_4Node_UPS_Heater, TMA}]
               [--status {Disconnected, Maintenance, NeedsAttention, Offline, Online, PartiallyDisconnected, ReadyToSetup}]
               [--tags]

Voorbeelden

Maak een Data Box Edge-resource.

az databoxedge device create --location "eastus" --sku "Edge" --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Vereiste parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

Optionele parameters

--description

De beschrijving van het Data Box Edge/Gateway-apparaat.

--etag

De etag voor de apparaten.

--friendly-name

De naam van het Data Box Edge-/Gateway-apparaat.

--location -l

Locatie. Waarden van: az account list-locations. U kunt de standaardlocatie configureren met behulp van az configure --defaults location=<location>.

--model-description

De beschrijving van het Data Box Edge/Gateway-apparaatmodel.

--no-wait

Wacht niet totdat de langdurige bewerking is voltooid.

standaardwaarde: False
--sku

Het SKU-type.

geaccepteerde waarden: EP2_128_1T4_Mx1_W, EP2_256_2T4_W, EP2_64_1VPU_W, Edge, EdgeMR_Mini, EdgePR_Base, EdgePR_Base_UPS, EdgeP_Base, EdgeP_High, GPU, Gateway, Management, RCA_Large, RCA_Small, RDC, TCA_Large, TCA_Small, TDC, TEA_1Node, TEA_1Node_Heater, TEA_1Node_UPS, TEA_1Node_UPS_Heater, TEA_4Node_Heater, TEA_4Node_UPS_Heater, TMA
--status

De status van het Data Box Edge/Gateway-apparaat.

geaccepteerde waarden: Disconnected, Maintenance, NeedsAttention, Offline, Online, PartiallyDisconnected, ReadyToSetup
--tags

Door spaties gescheiden tags: key[=value] [key[=value] ...]. Gebruik '' om bestaande tags te wissen.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device delete

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Verwijder het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device delete [--device-name]
               [--ids]
               [--no-wait]
               [--resource-group]
               [--subscription]
               [--yes]

Voorbeelden

Verwijder het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device delete --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--no-wait

Wacht niet totdat de langdurige bewerking is voltooid.

standaardwaarde: False
--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--yes -y

Niet vragen om bevestiging.

standaardwaarde: False
Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device download-update

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Download de updates op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device download-update [--device-name]
                   [--ids]
                   [--no-wait]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]

Voorbeelden

Download de updates op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device download-update --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--no-wait

Wacht niet totdat de langdurige bewerking is voltooid.

standaardwaarde: False
--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device get-extended-information

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Hiermee wordt aanvullende informatie opgehaald voor het opgegeven Azure Stack Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device get-extended-information [--device-name]
                        [--ids]
                        [--resource-group]
                        [--subscription]

Voorbeelden

Uitgebreide informatie ophalen

az databoxedge device get-extended information --device-name name -g rg

Optionele parameters

--device-name

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device install-update

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Installeer de updates op het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device install-update [--device-name]
                   [--ids]
                   [--no-wait]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]

Voorbeelden

Installeer de updates op het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device install-update --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--no-wait

Wacht niet totdat de langdurige bewerking is voltooid.

standaardwaarde: False
--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device list

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Haal alle Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaten op in een resourcegroep of in een abonnement.

az databoxedge device list [--expand]
              [--resource-group]

Voorbeelden

Haal alle Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaten op in een resourcegroep.

az databoxedge device list --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Haal alle Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaten op in een abonnement.

az databoxedge device list

Optionele parameters

--expand

Geef $expand=details op om extra velden in te vullen die betrekking hebben op de resource of Geef $skipToken= op om de volgende pagina in de lijst te vullen.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device scan-for-update

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Scannen op updates op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device scan-for-update [--device-name]
                   [--ids]
                   [--no-wait]
                   [--resource-group]
                   [--subscription]

Voorbeelden

Scannen op updates op een Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat.

az databoxedge device scan-for-update --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--no-wait

Wacht niet totdat de langdurige bewerking is voltooid.

standaardwaarde: False
--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device show

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

De eigenschappen van het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat ophalen.

az databoxedge device show [--device-name]
              [--ids]
              [--resource-group]
              [--subscription]

Voorbeelden

De eigenschappen van het Data Box Edge-/Data Box Gateway-apparaat ophalen.

az databoxedge device show --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device show-update-summary

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Krijg informatie over de beschikbaarheid van updates op basis van de laatste scan van het apparaat. Er wordt ook informatie opgehaald over eventuele lopende download- of installatietaken op het apparaat.

az databoxedge device show-update-summary [--device-name]
                     [--ids]
                     [--resource-group]
                     [--subscription]

Voorbeelden

Download de updatesamenvatting van het apparaat.

az databoxedge device show-update-summary --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device update

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Een Data Box Edge-/Data Box Gateway-resource wijzigen.

az databoxedge device update [--device-name]
               [--ids]
               [--resource-group]
               [--subscription]
               [--tags]

Voorbeelden

Een Data Box Edge-/Data Box Gateway-resource wijzigen.

az databoxedge device update --name "testedgedevice" --tags Key1="value1" Key2="value2" --resource-group "GroupForEdgeAutomation"

Optionele parameters

--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--tags

Door spaties gescheiden tags: key[=value] [key[=value] ...]. Gebruik '' om bestaande tags te wissen.

Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.

az databoxedge device wait

Preview

Opdrachtgroep 'databoxedge' is in preview en in ontwikkeling. Referentie- en ondersteuningsniveaus: https://aka.ms/CLI_refstatus

Plaats de CLI in een wachtstatus totdat aan een voorwaarde van het databoxedge-apparaat wordt voldaan.

az databoxedge device wait [--created]
              [--custom]
              [--deleted]
              [--device-name]
              [--exists]
              [--ids]
              [--interval]
              [--resource-group]
              [--subscription]
              [--timeout]
              [--updated]

Voorbeelden

Pauzeer het uitvoeren van de volgende regel van het CLI-script totdat het databoxedge-apparaat is gemaakt.

az databoxedge device wait --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation" --created

Pauzeer het uitvoeren van de volgende regel van het CLI-script totdat het databoxedge-apparaat is verwijderd.

az databoxedge device wait --name "testedgedevice" --resource-group "GroupForEdgeAutomation" --deleted

Optionele parameters

--created

Wacht totdat u 'provisioningState' hebt gemaakt bij 'Succeeded'.

standaardwaarde: False
--custom

Wacht tot de voorwaarde voldoet aan een aangepaste JMESPath-query. Bijvoorbeeld provisioningState!='InProgress', instanceView.statuses[?code=='PowerState/running'].

--deleted

Wacht totdat deze is verwijderd.

standaardwaarde: False
--device-name --name -n

De apparaatnaam.

--exists

Wacht tot de resource bestaat.

standaardwaarde: False
--ids

Een of meer resource-id's (met spatie gescheiden). Dit moet een volledige resource-id zijn die alle informatie over de argumenten Resource-id bevat. Geef de argumenten --id's of andere resource-id's op.

--interval

Polling-interval in seconden.

standaardwaarde: 30
--resource-group -g

De naam van de resourcegroep. U kunt de standaardgroep configureren met behulp van az configure --defaults group=<name>.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--timeout

Maximale wachttijd in seconden.

standaardwaarde: 3600
--updated

Wacht totdat deze is bijgewerkt met provisioningState op 'Succeeded'.

standaardwaarde: False
Globale parameters
--debug

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie om alle logboeken voor foutopsporing weer te geven.

--help -h

Dit Help-bericht weergeven en afsluiten.

--only-show-errors

Alleen fouten weergeven, waarschuwingen onderdrukken.

--output -o

Uitvoerindeling.

geaccepteerde waarden: json, jsonc, none, table, tsv, yaml, yamlc
standaardwaarde: json
--query

JMESPath-queryreeks. Zie http://jmespath.org/ voor meer informatie en voorbeelden.

--subscription

Naam of id van het abonnement. U kunt het standaardabonnement configureren met behulp van az account set -s NAME_OR_ID.

--verbose

Vergroot de uitgebreidheid van logboekregistratie. Gebruik --debug voor volledige foutopsporingslogboeken.