Share via


Compute Diagnostic

Opdracht

Name Description Type Status
az compute-diagnostic

Informatie over het beheer van vm-SKU's.

Toestel GA
az compute-recommender

Beheer sku-/zone-/regio-aanbevelingsgegevens voor rekenresources.

Basis GA