Feedback over activiteit - Activiteiten-API

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige reactiemogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie.

Voer de POST-aanvraag uit om feedback te verzenden over de activiteit die overeenkomt met de opgegeven primaire sleutel.

HTTP-aanvraag

POST /api/v1/activities/<pk>/feedback

URL-parameters aanvragen

Parameter Omschrijving
pk De id van de activiteit

Body-parameters aanvragen

Parameter Omschrijving
feedback De feedback voor de activiteit

voorbeeld

Aanvragen

Hier volgt een voorbeeld van de aanvraag.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" -H "Content-Type: application/json" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/activities/<pk>/feedback" -d '{
 "feedbackValue": "0",
 "feedbackText": "Irrelevant",
 "allowContact": false,
 "contactEmail": "some.contact.address"
}'

Respons

Retourneert een lijst met activiteiten in JSON-indeling.

{
 "total": 5 // total number of records
 "hasNext": true // whether there is more data to show or not.
 "data": [
  // returned records
 ]
}

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.