Entiteitsstructuur ophalen - Entiteiten-API

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft Defender XDR, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige responsmogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft Defender XDR voor meer informatie.

Notitie

Deze aanvraag is niet beschikbaar voor Microsoft 365 Cloud App Security.

Voer de GET-aanvraag uit om alle entiteiten op te halen die zijn gerelateerd aan de entiteit die overeenkomt met de opgegeven primaire sleutel. Als de entiteit een gebruiker is, haalt u alle accounts op die aan de gebruiker zijn gekoppeld. Als de entiteit een account is, haalt u de bovenliggende en broers en zussen van de entiteit op.

HTTP-aanvraag

GET /api/v1/entities/<pk>/retrieve_tree/

URL-parameters aanvragen

Parameter Description
pk De id van de entiteit

Opmerking

Aanvragen

Hier volgt een voorbeeld van de aanvraag.

curl -XGET -H "Authorization:Token <your_token_key>" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/entities/<pk>/retrieve_tree/"

Respons

Retourneert de opgegeven entiteitsstructuur in JSON-indeling.

{
  // entity tree record
}

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.