Ophalen - Bestanden-API

Notitie

Microsoft Defender voor Cloud Apps maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender, die signalen correleert vanuit de Microsoft Defender-suite en biedt detectie, onderzoek en krachtige reactiemogelijkheden op incidentniveau. Zie Microsoft Defender voor Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie.

Notitie

  • Deze API is niet beschikbaar voor Microsoft 365 Cloud App Security.

Voer de GET-aanvraag uit om het bestand op te halen dat overeenkomt met de opgegeven primaire sleutel.

HTTP-aanvraag

GET /api/v1/files/<pk>/

URL-parameters aanvragen

Parameter Omschrijving
pk De id van het bestand

voorbeeld

Aanvragen

Hier volgt een voorbeeld van de aanvraag.

curl -XPOST -H "Authorization:Token <your_token_key>" "https://<tenant_id>.<tenant_region>.contoso.com/api/v1/files/<pk>/"

Respons

Retourneert het opgegeven bestand.

Als u problemen ondervindt, zijn we hier om u te helpen. Als u hulp of ondersteuning voor uw productprobleem wilt krijgen, opent u een ondersteuningsticket.