Informatie over ondersteuning en probleemoplossing voor Microsoft Defender for Cloud Apps

Notitie

Microsoft Defender for Cloud Apps (voorheen Bekend als Microsoft Cloud App Security) maakt nu deel uit van Microsoft 365 Defender. Met de Microsoft 365 Defender-portal kunnen beveiligingsbeheerders hun beveiligingstaken op één locatie uitvoeren. Dit vereenvoudigt werkstromen en voegt de functionaliteit van de andere Microsoft 365 Defender services toe. Microsoft 365 Defender is de basis voor het bewaken en beheren van de beveiliging van uw Microsoft-identiteiten, -gegevens, -apparaten, -apps en -infrastructuur. Zie Microsoft Defender for Cloud Apps in Microsoft 365 Defender voor meer informatie over deze wijzigingen.

In dit artikel worden de beschikbare ondersteunings- en probleemoplossingsopties voor Defender for Cloud-apps beschreven.

Ondersteuningsaanvragen voor Defender voor Cloud-apps beheren

Microsoft biedt wereldwijde technische, pre-sales-, facturerings- en abonnementsondersteuning voor Microsoft Defender for Cloud Apps. Ondersteuning is online en telefonisch beschikbaar voor betaalde abonnementen en proefabonnementen. Online technische ondersteuning is beschikbaar in het Engels en Japans. Telefonische ondersteuning en online-ondersteuning bij factureren zijn in meer talen beschikbaar.

Als beheerder kunt u de optie Help en ondersteuning gebruiken om een onlineondersteuningsaanvraag voor Defender voor Cloud-apps in te dienen vanuit de Azure Portal. Als u een ondersteuningsaanvraag wilt maken, moet aan uw account een van de volgende beheerdersrollen in Azure Active Directory zijn toegewezen:

 • Globale beheerder

 • Servicebeheerder

Selecteer ondersteuningsaanvraag om een nieuwe ondersteuningsaanvraag te maken die wordt geopend op het tabblad Basisbeginselen van de pagina Help en ondersteuning van Azure door het onderstaande protocol te volgen.

Notitie

Neem voor technische ondersteuning met producten van derden die werken met Microsoft Defender for Cloud Apps (bijvoorbeeld Box, Salesforce en Google Workspace) eerst contact op met de leverancier van dat product.

Een online ondersteuningsaanvraag maken

 1. Meld u aan bij de Azure Portal https://portal.azure.com met uw beheerdersreferenties, selecteer het pictogram ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help en ondersteuning om naar de pagina Help en ondersteuning van Azure te gaan.

 2. Selecteer op de pagina Help en ondersteuning van Azure de optie Een ondersteuningsaanvraag maken.

 3. Kies op het tabblad Basisinformatie voor de meeste ondersteuningsproblemen de volgende opties:

  • Type probleem: Technisch

  • Abonnement: <uw abonnement>

  • Service: Microsoft Defender for Cloud Apps

  • Probleemtype: kies uw probleemtype in de vervolgkeuzelijst

  • Probleemsubtype: kies het probleemsubtype in de vervolgkeuzelijst

  • Onderwerp: Beschrijf kort het probleem dat u ondervindt

 4. Vul in het tabblad Details de details van uw probleem, de ondersteuningsmethode en uw contactgegevens in en klik op Volgende: Beoordelen en maken.

 5. Bekijk de informatie, verifieer dat de informatie klopt en kies vervolgens Maken om uw ondersteuningsaanvraag in te dienen.

Opmerking: Als u een vraag hebt over facturering of een abonnement, kunt u een aanvraag openen om ondersteuning te krijgen via de Microsoft 365-beheercentrum.

Openstaande ondersteuningsaanvragen weergeven

U kunt een ondersteuningsaanvraag weergeven in Azure Portal. Hiervoor doet u het volgende:

 1. Meld u aan bij Azure https://portal.azure.com met uw beheerdersreferenties, selecteer het pictogram ? in de rechterbovenhoek van de portal en selecteer vervolgens Help en ondersteuning om naar de pagina Help en ondersteuning van Azure te gaan.

 2. Op de pagina Help + ondersteuning kunt u de lijst met Recente ondersteuningsaanvragen weergeven en deze selecteren om meer details te zien.

Problemen met Microsoft Defender for Cloud Apps status oplossen

Controleer de huidige status van Microsoft Defender for Cloud Apps.

Aanvullende resources

Feedback geven

Het defender for Cloud Apps-team is altijd benieuwd naar uw mening over ons product. Geef feedback met behulp van een van de volgende opties:

 • Productfeedback: stuur feedback naar casfeedback@microsoft.com.

 • Feedback over documentatie: Ons nieuwe feedbacksysteem is gebaseerd op GitHub Issues. Als u feedback wilt geven over documentatie, moet u eerst een GitHub-account maken. Lees onze blogpost voor meer informatie over deze wijziging.

Volgende stappen

Meer informatie over de basisbeginselen vindt u in Aan de slag met Defender voor Cloud-apps