Delen via


Bankrekeningen (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Contant- en bankbeheer > Algemeen > Bankrekeningen. Selecteer een bankrekening. Klik in het actievenster op Bewerken.

Gebruik dit formulier om bankrekeningen te maken en te beheren.

Taken waarvoor formulier wordt gebruikt

Een bankrekening afstemmen

Betalen per cheque

De cheque-indeling voor een bankrekening instellen

Opgeven wanneer een bankrekening actief of inactief is

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Aa587660.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifTabblad

Aa587660.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifActievenster

Knop

Omchrijving

Bankrekening

Acties uitvoeren die u helpen bij het beheer van bankrekeninggegevens.

Betalingen beheren

Betalingsinformatie beheren. Dit omvat het aanmaken van depositostroken, cheques en betalingsjournaals.

Instellen

Opmaaktaken voltooien, zoals het aanmaken van indelingen voor cheques en overzichten, het instellen van betalingsmethoden en het aanmaken van overdraagbare instrumenten.

Aa587660.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifSneltabbladen

Knop

Omchrijving

Algemeen

Algemene gegevens voor de bankrekening invoeren of weergeven.

Aanvullende identificatie

Extra specifieke informatie voor de bankrekening opgeven of weergeven.

Valutabeheer

Gegevens van valuta voor de bankrekening invoeren of weergeven. Dit omvat de gegevens over betalingsbeheer en informatie over onvoldoende fondsen (NSF).

Afstemming

Invoeren of instructie en afstemming bankgegevens voor de geselecteerde bankrekening weergeven.

Orderpapier

De bijzondere-kostenbedragen en grootboekrekeningen voor waardepapieren instellen voor de geselecteerde bankrekening. Dit tabblad wordt gebruikt voor rechtspersonen die gebruikmaken van wissels en promessen.

Adres

Adresgegevens voor de geselecteerde bankrekening maken en beheren.

Contactgegevens

Contactgegevens voor de geselecteerde bankrekening maken en beheren.

Financiële dimensies

Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.

Aa587660.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifKnop

Knoppen

Omchrijving

Bewerken

De registratie van de geselecteerde bankrekening bewerken.

Verwijderen

De registratie van de geselecteerde bankrekening verwijderen. U kunt een registratie van een bankrekening die opgenomen is in een transactie niet verwijderen.

Bankrekening

Een registratie van een bankrekening aanmaken.

Rekeningafstemming

Open het formulier Bankafschrift waar u kunt werken met overzichtsinformatie voor de geselecteerde bankrekening.

Bankafschriften

Open de Methoden om rekeningoverzichten te importeren formulier, kunt u toevoegen of wijzigen van de methode die wordt gebruikt voor het importeren van een bankafschrift voor de geselecteerde bankrekening.

Deze knop is beschikbaar als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld op de Afstemming sneltabblad.

Lijst met bankdocumenten

Open de Lijst met bankdocumenten pagina, waar u alle bank brondocumenten kunt bekijken.

Deze knop is beschikbaar als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld op de Afstemming sneltabblad.

Bankafstemming

Open de Bankafstemmingsjournaal formulier waar u de reconciliatie details die zijn gerelateerd aan bankrekeningen kunt bekijken.

Deze knop is beschikbaar als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld op de Afstemming sneltabblad.

Saldo

Open het formulier Saldo waar u het saldo van de geselecteerde bankrekening kunt bekijken.

Saldocontrole

Open de Saldocontrole formulier waarin u de grootboekrekeningen voor de geselecteerde bankrekening voor saldo-besturingselement kunt weergeven.

Transacties

Open de Banktransacties formulier waar u de transacties voor de geselecteerde bankrekening kunt bekijken.

Afgestemde transacties

Open de Banktransacties formulier waar u de afgestemde transacties voor de geselecteerde bankrekening kunt bekijken.

Niet-afgestemde transacties

Open de Banktransacties formulier waar u de niet-afgestemde transacties voor de geselecteerde bankrekening kunt bekijken.

Bijlagen

De documenten bekijken die al aan een geselecteerde registratie zijn gekoppeld, of documenten aan de geselecteerde registratie koppelen.

Depositostroken

Open het formulier Depositostroken waar u depositostroken kunt bekijken en beheren voor betalingen die gestort worden op de bankrekeningen.

Remise

Open het formulier Remise waar u, voorafgaand aan de vervaldatum van een factuur, een klantrekening kunt vereffenen met een remise naar een bankrekening.

Klantoverschrijvingen

Open het formulier Remisebestanden voor klanten waar u een lijst met remisebestanden voor klanten kunt bekijken.

Leveranciersoverschrijvingen

Open het formulier Remisebestanden voor leveranciers waar u een lijst met remisebestanden voor leveranciers kunt bekijken.

Betalingen van klant

Open de Betalingsjournalen van de pagina waar u een lijst met betalingsjournaals voor klanten kunt bekijken.

Leveranciersbetalingen

Open de Betalingsjournalen van de pagina waar u een lijst van de betalingsdagboeken voor leveranciers kunt bekijken.

Wissels(in de Journalen groep op de Betalingen beheren tabblad)

Open het formulier Journaal met getrokken wissels waar u de wisseljournalen kunt bekijken.

Cheques

Open het formulier Cheque waar u de cheques kunt bekijken en beheren die reeds aangemaakt zijn voor de geselecteerde bankrekening.

Promessen(in de Verwante informatie groep op de Betalingen beheren tabblad)

Open het formulier Promesse waar u de promessen kunt bekijken en beheren die afgegeven zijn voor de geselecteerde bankrekening.

Wissel (op het tabblad Betalingen beheren)

Open het formulier Wissel waar u de wissels kunt bekijken en beheren die afgegeven zijn voor de geselecteerde bankrekening.

Promessen(in de Statistieken groep op de Betalingen beheren tabblad)

Open het formulier Promessestatistieken waar u statistische gegevens kunt bekijken over de status van promessen.

Wissels(in de Statistieken groep op de Betalingen beheren tabblad)

Open het formulier Wisselstatistieken waar u statistische gegevens over de status van wissels kunt bekijken.

Chequenummers

Open het formulier Cheque-indeling waar u de indeling kunt instellen van cheques voor de geselecteerde bankrekening.

Promessenummers

Open het formulier Promesse-indeling waar u de indeling kunt instellen van promessen voor de geselecteerde bankrekening.

Wisselnummers

Open het formulier Indeling van wissel waar u de indeling kunt instellen van wissels voor de geselecteerde bankrekening.

Voorafmeldingen

Open het formulier Voorafmeldingen maken waar u voorafmeldingen van klanten of leveranciers voor de bank van uw organisatie kunt aanmaken.

Controleren

Open het formulier Cheque-indeling waar u de indeling kunt instellen van cheques voor de geselecteerde bankrekening.

Promesse (op het tabblad Instellen)

Open het formulier Promesse-indeling waar u de indeling kunt instellen van promessen voor de geselecteerde bankrekening.

Wissel (op het tabblad Instellen)

Open het formulier Indeling van wissel waar u de indeling kunt instellen van wissels voor de geselecteerde bankrekening.

Bankafschrift

Open het formulier Methoden om rekeningoverzichten te importeren waar u de methoden kunt instellen die gebruikt worden voor het importeren van een bankafschrift van een bestand naar het algemene journaal.

Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld op de Afstemming sneltabblad.

Betalingsmethoden van klant

Open het formulier Betalingsmethoden - klanten waar u informatie kunt aanmaken en onderhouden over betalingsmethoden voor klanten.

Betalingsmethoden van leveranciers

Open het formulier Betalingsmethoden - leveranciers waar u informatie kunt aanmaken en onderhouden over betalingsmethoden voor leveranciers.

Aa587660.collapse_all(nl-nl,AX.60).gifVelden

Veld

Omschrijving

Routenummertype

Het type routenummer dat voor de bankrekening wordt gebruikt. Deze informatie is belangrijk en zelfs verplicht als uw rechtspersoon internationale betalingen doet.

Bankrekening

De unieke ID die u gebruikt ter identificatie van de bankrekening op afgedrukte rapporten en in de rest van het systeem. Dit is een alfanumerieke tekenreeks van maximaal 10 tekens.

Routenummer

Het unieke bankregistratienummer dat u gebruikt om uzelf kenbaar te maken bij de bank. Dit is een alfanumerieke tekenreeks van maximaal tien tekens en speciale tekens die wordt gebruikt in combinatie met het bankrekeningnummer om een bepaalde bankrekening aan te duiden.

Notitie

(VS) Als het primaire adres van uw rechtspersoon in de Verenigde Staten ligt, voert u het routenummer van de bank in. De lengte van het routenummer is gebaseerd op de optie die geselecteerd is in het veld Routenummertype. Als u bijvoorbeeld FW in de Routenummertype veld bevat het routenummer negen cijfers. Als u CP, het routenummer zes cijfers bevat. Als u CH, het routenummer vier cijfers bevat.

Bankrekeningnummer

Het bankrekeningnummer dat door uw bank is opgegeven. Dit is een alfanumerieke tekenreeks van maximaal 34 tekens.

Notitie

(VS) Als het primaire adres van uw rechtspersoon in de Verenigde Staten is, voert u een bankrekeningnummer in dat zeven tot 14 getallen bevat.

Bedrijfsnaam bankafschrift

Hier kunt u de naam van de rechtspersoon invoeren zoals deze op het bankafschrift moet worden weergegeven.

Notitie

(CAN, USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres zich in Canada of de Verenigde Staten bevindt.

Naam bestemming

De naam van het Automated Clearing House (ACH) of de plaats van ontvangst van een EFT-transactie (elektronische betaling).

Notitie

(USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.

Naam

De unieke naam die u gebruikt ter identificatie van de bankrekening op afgedrukte rapporten en in de rest van het systeem.

Bankgroepen

De bankgroep waartoe de bankrekening behoort.

Voorafmelding vereist

Vink dit selectievakje aan als de bank voorafmeldingen nodig heeft voor elektronische transacties.

Dagen voor reactie op voorafmelding

Het aantal dagen specificeren dat de bank nodig heeft voor het verwerken van een voorafmelding. De bank moet de voorafmelding verwerken voordat elektronische betalingen geaccepteerd worden.

Dit veld is alleen beschikbaar als u het selectievakje Voorafmelding vereist hebt ingeschakeld. Zie Voorafmeldingen instellen voor meer informatie.

Actief vanaf

De datum invoeren waarop de bankrekening actief en beschikbaar voor nieuwe transacties. Als u geen datum invoert, komt de bankrekening onmiddellijk beschikbaar voor nieuwe transacties.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het veldStatus bankrekening is ingesteld op Actief voor alle transacties.

Actief tot en met

De datum invoeren waarop de bankrekening niet meer actief is voor nieuwe transacties. Alle bestaande transacties die nog niet afgerond zijn op deze datum, zoals hangende betalingen, zullen nog wel plaatsvinden zoals deze oorspronkelijk gepland werden. Als u geen datum invoert, blijft de bankrekening voor onbepaalde tijd actief.

Dit veld wordt alleen weergegeven als het veldStatus bankrekening is ingesteld op Actief voor alle transacties.

Status bankrekening

De status selecteren om te gebruiken voor de bankrekening. Zie Opgeven wanneer een bankrekening actief of inactief is voor meer informatie.

  • Actief voor alle transacties – De bankrekening is actief en is beschikbaar voor alle transacties.

  • Niet-actief voor nieuwe transacties – Geen nieuwe transacties kunnen gepland worden voor deze bankrekening. Bestaande transacties die nog niet afgerond zijn, zoals hangende betalingen, zullen nog wel plaatsvinden zoals deze oorspronkelijk gepland werden.

  • Niet-actief voor alle transacties – Geen transacties, nieuw of bestaand, kunnen gepland of verwerkt worden voor deze bankrekening.

Kredietlimiet

Voer de kredietlimiet voor de bank in. U moet een negatief bedrag in dit veld invoeren. U wordt op de hoogte gebracht als het banksaldo hoger is dan deze limiet wanneer u een betalingsjournaal boekt.

Notitie

(USA) Als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is, en u stelt het veld Tolerantie bankkredietlimiet in op Waarschuwing in het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer, wordt u op de hoogte gebracht over de kredietlimiet nadat het journaal geboekt is. Als u het veld Tolerantie bankkredietlimiet instelt op Fout in het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer, kunt u het journaal niet meer boeken.

CIN

Het interne controlenummer (CIN) dat vereist is voor nationale betalingen door leveranciers.

Notitie

(ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.

SWIFT-code

De Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)-code, ook bekend als de bank ID-code (BIC).

IBAN

Het IBAN-nummer (internationaal bankrekeningnummer). Dit veld kan maximaal 34 alfanumerieke tekens bevatten.

Bedrijfs-ID

De bank- of giro-ID van de rechtspersoon.

Afdeling

De bank- of giro-ID van de afdeling.

RFC-nummer

Voer het RFC-nummer (Registro Federal de Contribuyentes) in voor belastingregistratie.

Notitie

(MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.

Postrekening

Voer het nummer van de Post, telefoon en telegraaf (PTT). Dit wordt gebruikt wanneer geld overgeboekt wordt naar een PTT-bankrekening.

Sorteercode.

Voer de code vermeld door banken Automated Clearing System (BACS).

Deze code wordt gebruikt voor elektronische bankbetalingen voor BACS. De sorteercode identificeert de klant bij BACS.

ESR

Het ESR-rekeningnummer (Einzahlungsschein mit Referenznummer) voor deze bankrekening.

Dit nummer wordt gebruikt voor het volgen van een factuur van het moment van aanmaken van de factuur tot de betaling.

Toeslag rekeningnummer ESR

De kosten van de ESR-rekeningnummer voor deze bankrekening.

ID-nummer BESR

Het BESR-contactnummer (BankenEinzahlungsschein mit Referenznummer) voor deze bankrekening.

Rekening voor bijzondere kosten

De grootboekrekening voor depositotoeslagen.

Notitie

(CHE) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Zwitserland is.

Bijzondere kosten boeken

U kunt dit selectievakje inschakelen als er depositotoeslagen moeten worden geboekt.

Notitie

(CHE) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Zwitserland is.

ID automatische afschrijving

Het klantnummer van het bedrijf dat wordt gebruikt voor automatische incasso.

Bezig met wissen

De controlecode van de bank.

Interbank-verrekencode

De clearingcode van de geselecteerde bankrekening voor verkeer tussen banken selecteren.

Notitie

(BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.

Hoofdrekening

De hoofdrekening waarop alle bankrekeningtransacties automatisch worden geboekt.

Correcties die worden ingevoerd tijdens het afstemmen van de bankrekening met bankafschriften, worden geboekt op de hoofdrekening wanneer de afstemming is voltooid en wordt geboekt. Zie Een bankrekening afstemmen voor meer informatie.

Meer valuta's

Dit selectievakje aanvinken als transacties in meerdere valuta kunnen worden geboekt naar de bankrekening. Depositostroken gegenereerd in de valuta van de bankrekening en in de valuta van de transactie.

Valuta

De valutacode voor de bankrekening. Als de Meer valuta's is ingeschakeld, wordt deze code wordt gebruikt voor het afstemmen.

U kunt instellen met valutacodes in de Valuta's formulier.

Dagen

De tijdslimiet in dagen voor een retourbericht van de bank met betrekking tot betalingen. Deze waarde wordt gebruikt voor het berekenen van de datum in de Uiterste datum veld in de Openstaande transacties vereffenen formulier.

Behouden

U kunt dit selectievakje inschakelen om het bankrekeningnummer van de betalingstransactie te behouden als de transactie wordt verwijderd uit een remisebatch.

Discontolimiet

Het maximumbedrag voor remisedisconto dat wordt verleend voor de huidige bank. Het bedrag wordt weergegeven in het formulier Bankremise. (Klik op Contant- en bankbeheer > Query's > Bankremise.)

Achtervoegsel

Het achtervoegsel van de bank.

Wisseluitschrijver

De code van de wisseluitschrijver. Deze code wordt gegeven door de bank.

Giro

Schakel dit selectievakje in als u informatie wilt over de geselecteerde bankrekening weergegeven op het overschrijvingsformulier dat wordt afgedrukt op klantfacturen-en projectfacturen.

Notitie

(FIN) Dit veld is alleen beschikbaar voor rechtspersonen met primair adres in Finland en indien de configuratiesleutel Giro geselecteerd is.

Streepjescode bank

Schakel dit selectievakje in om streepjescodes afdrukken op acceptgirostroken die deze bankrekening gebruikt.

Notitie

(FIN) Dit veld is alleen beschikbaar voor rechtspersonen met primair adres in Finland en indien de configuratiesleutel Giro geselecteerd is.

Toeslagengroep

De klanttoeslagengroep selecteren om te gebruiken voor incassokosten wanneer incassopersoneel een NSF-betaling verwerkt. NSF-betalingen worden verwerkt door het formulier Aanmaningen of de lijstpagina Aanmaningen te gebruiken. Voor meer informatie over het instellen van toeslagen voor incassokosten wordt verwezen naar Verzamelingen opzetten.

Journaal met betalingen met ontoereikend saldo

Een journaalnaam selecteren die ingesteld is voor klantbetalingen om te gebruiken wanneer incassopersoneel een NSF-betaling verwerkt. NSF-betalingen worden verwerkt door het formulier Aanmaningen of de lijstpagina Aanmaningen te gebruiken. Zie Journaalnamen (formulier) voor meer informatie over het instellen van journaalnamen.

Geavanceerde bankafstemming

Schakel dit selectievakje in om geavanceerde afstemming voor de bankrekening. Als u geavanceerde afstemming, kunt u elektronische bankafschriftbestanden importeren. U kunt vervolgens het bankafschrift met de bank records voor de rechtspersoon, op basis van regels afstemmen. Zie Afstemming overeenkomende regels (formulier) voor meer informatie.

Bankafschriften gebruiken als bevestiging van elektronische betalingen

Schakel dit selectievakje in als u bankdocumenten genereren wanneer de status van de betalingsdagboekregels in Verzonden. De status wordt bijgewerkt naar Ontvangen wanneer de bankdocumenten zijn afgestemd op het bankafschrift.

Als u dit selectievakje niet inschakelt, moet u handmatig de bankdocumenten maken.

Banknaam in afschriften

Voer de naam van de bank op bankafschriften wordt weergegeven. U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Toegestane afrondingsverschil

Het maximale verschil dat is toegestaan voor een bank-aangifteregel moet worden afgestemd met een bank documentregel invoeren.

Bijvoorbeeld de afschriftregel bank heeft een bedrag van 50,00 en de regels van de bank een bedrag van 50.04. Als .05 wordt ingevoerd in dit veld de twee regels zouden worden afgestemd samen tijdens het bankreconciliatieproces als .02 werd ingevoerd, regels zouden niet worden afgestemd omhoog.

Afschriftindeling

Selecteer de indeling waarin het bankafschrift wordt geleverd. Zie Indeling van bank-instructie (formulier) voor meer informatie.

U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Banknaam in afschriften

Voer de naam van de bank op bankafschriften wordt weergegeven.

U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Afstemmen na importeren

Schakel dit selectievakje in als u een nieuw werkblad afstemming maken en bankdocumenten met de bankafschriften afstemmen na bankafschriften worden geïmporteerd.

U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Set met standaardregels voor afstemming

Selecteer de overeenkomende regel die wordt uitgevoerd tijdens de bankreconciliatie. Overeenkomende regelset is een set van afstemming overeenkomende regels die tijdens de afstemming bank instructie in volgorde worden uitgevoerd. Zie Afstemming overeenkomende regel instellen (formulier) voor meer informatie.

U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Afstemmingsregel voor handmatig afstemmen

Selecteer de overeenkomende regel selecteren en bankdocumenten markeren wanneer u handmatig afstemmen op de regels in het werkblad Afstemming bank wordt gebruikt. Een overeenkomende regel is een set criteria die wordt gebruikt voor het filter regels en bankdocumenten. Zie Afstemming overeenkomende regels (formulier) voor meer informatie.

U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Terugboekingsregel voor handmatige afstemming

Selecteer de overeenkomende regel selecteren en markeren omkering bank afschriftregels en oorspronkelijke bankregels in het werkblad afstemming wordt gebruikt. Zie Afstemming overeenkomende regel instellen (formulier) voor meer informatie.

U kunt dit veld alleen wijzigen als de Geavanceerde bankafstemming is ingeschakeld.

Journaal met bijzondere kosten

Een journaal selecteren voor de remisetoeslagen die worden gegenereerd voor wissels of promessen. De toeslagen worden geboekt volgens de waarde die is geselecteerd voor dit journaal in het veld Boeking van bijzondere kosten in het formulier Journaalnamen.

Incassoprovisie

De provisie opgeven die wordt betaald op de bankrekening telkens wanneer een remise wordt geïncasseerd die is gekoppeld aan een wissel.

Bijzondere rentekosten voor disconto

De kosten die op de bankrekening worden betaald telkens wanneer er discontorente wordt toegevoegd voor wissels in een remisebestand.

Bijzondere kosten voor factuurremise

De kosten die op de bankrekening worden betaald telkens wanneer er discontorente wordt toegevoegd voor promessen in een factuurremisebestand.

Incassorekening

Selecteer de hoofdrekening gebruiken voor collecties onkosten kosten voor wissels.

Discontorekening

Selecteer de hoofdrekening voor discontorentekosten voor wissels.

Rekening factuurremise

Selecteer de hoofdrekening voor factuurremisekosten voor promessen.

Adres

De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.

Financiële standaarddimensies

De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.

Waar de dimensie %1 wordt gebruikt

De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Notitie

De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Zie ook

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).