Doelen definiëren voor CSRD-conforme duurzaamheidsrapporten

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023

Zakelijke waarde

Houd de voortgang in de tijd bij en meet de effectiviteit van uw duurzaamheidsinitiatieven met behulp van het nieuwe referentiejaar en de nieuwe uitgangswaarden. Streefwaarden en huidige waarden kunnen als percentages worden weergegeven, wat gebruikers tijd bespaart omdat ze percentages niet handmatig meer hoeven om te zetten naar een reëel getal. Organisaties kunnen meerdere streefwaarden definiëren ter ondersteuning van scenario's met een meerledig doel, zoals een emissiedoel voor 2030 en 2050. Dit bespaart organisaties tijd omdat het niet meer nodig is om meerdere doelen te definiëren bij meer dan één streefwaarde. Als uw doel in overeenstemming is met de nieuwste klimaatwetenschap voor het behalen van de doelen van het Akkoord van Parijs en is goedgekeurd door het SBTi, kunt u de nieuwe indicator gebruiken om snel te bepalen welke doelen door het SBTi zijn goedgekeurd.

Functiedetails

Om uitgangswaarden te ondersteunen, wordt de beginwaarde hergebruikt als de uitgangswaarde. Gebruikers kunnen de nieuwe uitgangswaarde in overeenstemming brengen met een referentiejaar. De uitgangswaarden zijn opgenomen in de nieuwe CSRD-rapportage-uitvoer. Doelen zijn verbeterd en ondersteunen nu de mogelijkheid om de streefwaarde uit te drukken als een percentage. Deze verbeteringen vormen een aanvulling op de streefwaarden in reële getallen, die al werden ondersteund. Er worden maximaal 10 doelen in totaal ondersteund. Voor elk doel kunt u een doelnaam, streefdatum en streefwaarde definiëren. De doelen zijn beschikbaar in de export van gegevens voor CSRD-rapportagetypen. Huidige waarden kunnen behalve als reële getallen nu ook als percentages worden weergegeven. Er verschijnt een nieuw selectievakje voor het Science Based Target Initiative (SBTi) op ​​de pagina met doeldetails. Dit selectievakje kan worden gebruikt bij de verslaglegging om snel na te gaan welke doelen zijn goedgekeurd door het SBTi.