Nieuwe en geplande functies voor Microsoft Cloud for Sustainability

In dit onderwerp worden de functies vermeld waarvoor de vrijgave is gepland vanaf apr. 2023 tot en met sept. 2023. Omdat in dit onderwerp functies worden vermeld die mogelijk nog niet zijn uitgebracht, kunnen tijdschema's voor de levering veranderen en is het mogelijk dat bepaalde verwachte functionaliteit niet wordt uitgebracht. Ga naar Microsoft-beleid meer informatie.

In de kolom Algemene beschikbaarheid wordt aangegeven in welke maand de functie wordt geleverd. De leveringsdatum kan elke dag binnen die maand zijn. Voor uitgebrachte functies wordt de volledige datum weergegeven, inclusief de datum van uitbrengen.

Met dit vinkje () wordt aangegeven welke functies zijn uitgebracht voor openbare preview of vroege toegang en voor openbare preview, vroege toegang en algemene beschikbaarheid.

Samenwerking en planning

Zorg voor naadloze samenwerking rond doelen en voortgang.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Overtollige uitstoot compenseren door middel van koolstofkredieten Gebruikers door beheerders, makers of analisten 27 juni 2023 -

Gegevensintegratie en berekeningen

Stroomlijn gegevensopname, integratie en berekeningen.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Emissies rapporteren met Defra-conversiefactoren Gebruikers door beheerders, makers of analisten 17 apr. 2023 -
Meetgegevens voor afval in formulieren invoeren Gebruikers, automatisch 30 juni 2023 -
Incrementele vernieuwing van gegevensstromen Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 30 juni 2023 -
Opgeslagen waterhoeveelheden in vestigingen rapporteren Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 30 juni 2023 -
Afvalintensiteit berekenen om de efficiƫntie te verbeteren Gebruikers, automatisch sept. 2023 -
Hoeveelheid gegenereerd afval schatten bij het ontbreken van gegevens Gebruikers, automatisch sept. 2023 -
Circulariteit ondersteunen met updates van het afvalgegevensmodel Gebruikers, automatisch sept. 2023 -
Verbeterde auditrapporten genereren Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch - sept. 2023
Facturen van ingekochte energie opnemen met behulp van AI Builder Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 17 apr. 2023 -
Betere nauwkeurigheid van berekeningen met meerdere versies van beoordelingsrapporten Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 27 juni 2023 Nog aan te kondigen
Gegevens van nutsbedrijven importeren met de Arcadia-connector Gebruikers door beheerders, makers of analisten 4 aug. 2023 sept. 2023
Gegevensverbindingen en import beheren Gebruikers, automatisch 4 aug. 2023 sept. 2023
Gegevensimport automatiseren met sjablonen en connectors van Power Query Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch aug. 2023 sept. 2023
Eenvoudig gegevens opnemen met aangepaste entiteiten Gebruikers, automatisch aug. 2023 sept. 2023
Fouten bij opnemen gemakkelijker oplossen en beperken Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch sept. 2023 sept. 2023

Uitstoot-API voor Microsoft Cloud for Sustainability

Stel gebruikers in staat om toegang te krijgen tot hun CO2-uitstoot en deze te exporteren.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Aanvullende toegangsopties voor Microsoft-emissies verkennen Gebruikers door beheerders, makers of analisten 30 juni 2023 -

Rapportage, openbaarmaking en geautomatiseerde inzichten

Analyseer impact op het milieu en voortgang op het gebied van duurzaamheid en rapporteer hierover.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Doelen maken voor het duurzaam omgaan met water en de realisatie ervan analyseren Gebruikers door beheerders, makers of analisten 30 juni 2023 -
Gegevens over de hoeveelheid afval rapporteren per afvalsoort en -categorie Gebruikers, automatisch 30 juni 2023 -
Trends weergeven met intelligente inzichten Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch sept. 2023 -
CSRD-voorbereidingsrapporten maken met een sjabloon Gebruikers, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023
Doelen definiƫren voor CSRD-conforme duurzaamheidsrapporten Gebruikers, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023
CSRD-conforme rapporten genereren Gebruikers door beheerders, makers of analisten 30 juni 2023 Nog aan te kondigen

Uitbreiding en verbetering van het systeem

Deze sectie bevat verbeteringen en uitbreidingen voor Microsoft Cloud for Sustainability.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
ESG-gegevens verzamelen en evalueren met gegevensmodelsjablonen Gebruikers, automatisch 30 juni 2023 -
Emissiegegevens van Sustainability Manager integreren Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 30 juni 2023 -
Op Microsoft gebaseerde emissiegegevens integreren Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 30 juni 2023 -
Betere zakelijke beslissingen nemen met gegevenssets die rijk zijn aan ESG-gegevens Gebruikers, automatisch 30 juni 2023 -
ESG-statistieken visualiseren in Power BI Gebruikers door beheerders, makers of analisten 30 juni 2023 -

Inzicht in de waardeketen

Verhoog de transparantie van de waardeketen.

Functie Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Waterintensiteit voor inkomsten vastleggen Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 30 juni 2023 -
Informatie over waterverbruik van directe leveranciers opslaan Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch sept. 2023 -
Rapporteren over scope 3-emissies van categorie 10: verwerken of bewerken van verkochte producten Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023
Rapporteren over scope 3-emissies van categorie 11: gebruik van verkochte producten Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023
Rapporteren over scope 3-emissies van categorie 14: franchise-ondernemingen Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023
Rapporteren over scope 3-emissies van categorie 15: investeringen Gebruikers door beheerders, makers of analisten 27 juni 2023 sept. 2023
Rapporteren over scope 3-emissies van categorie 3: overige brandstof- en energiegerelateerde activiteiten Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch 27 juni 2023 sept. 2023
Inzichten krijgen uit duurzaamheidsbeoordelingen van EcoVadis Gebruikers, automatisch 4 aug. 2023 sept. 2023
Gegevens rapporteren met de ESG-waardeketenoplossing Gebruikers door beheerders, makers of analisten 4 aug. 2023 Nog aan te kondigen

Beschrijving van waarden in de kolom Geactiveerd voor:

  • Gebruikers, automatisch: deze functies omvatten wijzigingen in de gebruikerservaring en worden automatisch ingeschakeld.

  • Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch: deze functies zijn bedoeld voor gebruik door beheerders, makers, marketeers of bedrijfsanalisten en worden automatisch ingeschakeld.

  • Gebruikers door beheerders, makers of analisten: deze functies moeten eerst door de beheerders, makers of bedrijfsanalisten worden ingeschakeld of geconfigureerd voordat ze beschikbaar zijn voor hun gebruikers.

Een lijst met landen of regio's waar zakelijke Dynamics 365-toepassingen beschikbaar zijn, vindt u in de Handleiding voor internationale beschikbaarheid. Ga voor meer informatie over geografische gebieden en datacentra (regio's) naar de pagina Beschikbaarheid Dynamics 365 en Microsoft Power Platform.