Releasewave 2 van 2023 voor Microsoft Cloud for Healthcare plannen en voorbereiden

Belangrijk

Het plan voor releasewave 2 van 2023 omvat alle nieuwe functionaliteiten die volgens de planning op de markt worden gebracht tussen oktober 2023 en maart 2024. In dit artikel vindt u het productoverzicht en leest u welke nieuwe en geplande functies er zijn voor Microsoft Cloud for Healthcare.

Overzicht

Microsoft Cloud for Healthcare biedt vertrouwde en geïntegreerde mogelijkheden die het voor zorgorganisaties gemakkelijker maken om gepersonaliseerde patiëntervaringen te creëren, zorgteams verbonden samenwerkingstools te geven en gegevensstandaarden toe te passen die belangrijk zijn voor de gezondheidszorg. Samen met Nuance hebben gebruikers toegang tot de breedste en diepste reeks vertrouwde AI-oplossingen om enkele van de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg aan te pakken. Organisaties kunnen AI gebruiken om volledig inzicht in gegevens te bieden, de administratieve last van zorgaanbieders te verlichten, de productiviteit van clinici te verhogen en de werkstroomautomatisering te verbeteren. Allemaal voor een betere kwaliteit van de zorg, het verminderen van burn-outs bij clinici en het sneller leveren van betere zorg tegen lagere kosten.

Voor releasewave 2 van 2023 kunnen klanten met onze belangrijkste initiatieven in de gezondheidszorg gegevens verenigen, verfijnen en verrijken met branchespecifieke schema's, zodat ze kunnen samenwerken, geavanceerde analyses kunnen uitvoeren en apps van de volgende generatie kunnen bouwen om aan hun behoeften te voldoen.

Om het gebruik van Dataverse uit te breiden, zullen we onze inspanningen voor patiënt- en ledencommunicatie intensiveren, zoals de gepersonaliseerde zorgoplossing Patiëntencommunicatie op basis van Dynamics 365 for Marketing. We versterken onze focus op Dataverse voor het verminderen van adoptieproblemen en het benadrukken van het voordeel van generatieve AI in de gezondheidszorg.

De internationale beschikbaarheid van Microsoft Cloud for Healthcare kunt u verkennen via het Branchecloud-beschikbaarheidsrapport.

RSS-abonnement Updates voor Microsoft Cloud for Healthcare releasewave 2 van 2023

Investeringsgebieden

Investeringsgebieden

Gepersonaliseerde toegang en communicatie
Aanbieders die gebruikmaken van nieuwe gepersonaliseerde oplossingen voor zorgmanagement, profiteren zeker van de holistische benadering die de zorgresultaten verbetert en de patiënttevredenheid vergroot omdat patiënten worden geholpen actieve deelnemers aan hun gezondheid te worden. Betrek patiënten bij zorgbeslissingen met veilige, persoonlijke ervaringen waardoor ze betrokken blijven bij hun gezondheids- en welzijnstraject.

Voor releasewave 2 van 2023 richten we ons op:

  • Evalueren en nastreven van opties voor integratie van generatieve AI in bestaande oplossingen ter ondersteuning van niet-gereguleerde gebruiksscenario's.
  • Vrijgeven van mogelijkheden voor patiëntreizen in Patiëntencommunicatie.

Zorgmanagement
Zorgcoördinatie en samenwerking vormen de basis voor kwalitatieve, patiëntgerichte zorg. Gefragmenteerde communicatiekanalen, geïsoleerde gegevens en onvolledige patiëntinformatie maken het voor zorgteams moeilijker om onderbouwde aanbevelingen te doen. U kunt de administratieve last verminderen en burn-outs helpen voorkomen door het complexe werkstroombeheer te vereenvoudigen en taken te automatiseren, terwijl u nieuwe leden snel kunt inwerken en ervoor kunt zorgen dat alle personeelsleden over dezelfde informatie beschikken.

Voor releasewave 2 van 2023 zorgen we ervoor dat Microsoft Cloud for Healthcare-oplossingen beter voorzien in de behoeften van zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen die de betrokkenheid van hun leden willen vergroten.

Virtuele gezondheid met Teladoc
Virtuele gezondheidszorg brengt patiënten en zorgteams virtueel samen door middel van kwalitatief hoogwaardige audio, video en schermdeling ten behoeve van klinische werkstromen waarmee zorgorganisaties hun resources optimaal benutten, wat leidt tot een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden en uiteindelijk tot een betere patiëntenzorg. Virtuele zorg biedt onder andere de volgende tools, workflows en voordelen:

  • Er kunnen AI-zorgbots in virtuele bezoeken worden geïntegreerd die de virtuele ontmoeting met de patiënt tijdens het bezoek automatisch in realtime documenteren.
  • Virtuele consulten kunnen zowel rechtstreeks vanuit het EPD als vanuit Solo in Teams worden gestart, waardoor het rendement op de EPD-investering kan worden gemaximaliseerd en zorgsystemen toegang kunnen bieden tot workflows voor virtuele zorg aan leden van het zorgteam, die mogelijk geen routinematige toegang tot het EPD hebben.
  • De communicatie en samenwerking tussen het zorgteam en de patiënt wordt verbeterd via een efficiënte, gebruiksvriendelijke, verbonden en beveiligde werkomgeving die tools voor chatten, bellen, videobellen en zorgmanagement combineert in één enkele hub, die onder andere in overeenstemming is met de HIPAA- en HITECH-wetgeving in de Verenigde Staten.

Voor releasewave 2 van 2023 werken we met Teladoc Solo. Ons doel is om geplande Microsoft Teams-gesprekken in de agenda van de arts als virtuele zorgbezoeken te integreren, waarbij we ervoor zorgen dat de functie voor gespreksopname en de transcriptieopties te allen tijde in het zorgsysteem kunnen worden uitgeschakeld naar goeddunken van leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de klinische zorg en het beveiligingsbeleid.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden die tijdens deze releasewave worden uitgebracht, bekijkt u het onderstaande releaseplan voor Microsoft Cloud for Healthcare:

Voor toepassingsbeheerders

Functies die van invloed zijn op de gebruikerservaring, worden automatisch geactiveerd
Functies die van invloed zijn op gebruikers, moeten worden beoordeeld door toepassingsbeheerders. Dit vergemakkelijkt het beheer van releasewijzigingen en zorgt voor een succesvolle onboarding van nieuwe mogelijkheden die op de markt worden gebracht. Zoek voor de volledige lijst naar alle functies die zijn aangeduid met 'Gebruikers, automatisch' in het releaseplan.

Functies die moeten worden geactiveerd door toepassingsbeheerders
Deze releasewave bevat functies die moeten worden geactiveerd of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers. Zoek voor de volledige lijst naar alle functies die zijn aangeduid met 'Gebruikers door beheerders, makers of analisten' in het releaseplan.