Releasewave 2 van 2023 voor Microsoft Cloud for Sustainability plannen en voorbereiden

Belangrijk

Het plan voor releasewave 2 van 2023 omvat alle nieuwe functionaliteiten die volgens de planning op de markt worden gebracht tussen oktober 2023 en maart 2024. In dit artikel vindt u het productoverzicht en leest u welke nieuwe en geplande functies er zijn voor Microsoft Cloud for Sustainability.

Overzicht

Met Microsoft Cloud for Sustainability kunnen organisaties sneller progressie maken op het gebied van duurzaamheid door een groeiend aantal milieu-, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG) uit Microsoft Azure, Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 en oplossingen uit een wereldwijd ecosysteem van partners samen te brengen.

Met de groeiende populariteit van Cloud for Sustainability en nieuwe rapportagevereisten die in het komende jaar van start gaan, investeren we in meerdere gebieden om uw duurzaamheidsinitiatieven en rapportage te helpen. We nemen nieuwe functies op om te voldoen aan de CSRD-vereisten (Corporate Sustainability Reporting Directive) van de EU. We breiden onze verbeterde voorziening voor gegevensopname uit, inclusief verbeteringen aan het beheer van gegevensgoedkeuring en meer connectors van derden. Ons nieuwe Project ESG Lake helpt ESG-gegevens op één plek samen te voegen en rijke analyses en inzichten te bieden. We voegen ook functies toe voor het registreren en rapporteren van het waterverbruik en het berekenen van de afvalintensiteit. De Environmental Credit Service, die in 2022 als preview werd uitgebracht, is dit jaar algemeen beschikbaar. Ten slotte worden onze AI-mogelijkheden opgenomen in Cloud for Sustainability om wat-als-analysescenario's en andere belangrijke inzichten te bieden.

Bekijk de internationale beschikbaarheid van Microsoft Cloud for Sustainability via het Branchecloud-beschikbaarheidsrapport.

Voor officiële productdocumentatie en training voor Microsoft Cloud for Sustainability gaat u naar:

RSS-abonnement Updates voor releasewave 2 van 2023 voor Microsoft Cloud for Sustainability

Investeringsgebieden

Investeringsgebieden

Inzicht in de waardeketen
Microsoft Cloud for Sustainability helpt u een duidelijk beeld te krijgen van uw waardeketen. U kunt uw toeleveringsketens digitaal verbinden om de samenwerking, verantwoording, transparantie en rapportage te versterken. U krijgt inzicht in de activiteiten van uw leveranciers en partners en versterkt de upstream- en downstream-samenwerking in waardeketens. Deze zichtbaarheid biedt transparantie voor productkenmerken en emissieactiviteiten om u te helpen de efficiëntie van de toeleveringsketen te stimuleren, emissies te verminderen en verspilling tegen te gaan.

In releasewave 2 van 2023 voegen we de mogelijkheid toe om waterverbruik over processen en producten toe te wijzen en bij te houden. We voegen ook meer emissiefactoren toe.

Gegevensintegratie en berekeningen
Bied een combinatie van methoden voor gegevensopname, van handmatige invoer of bestandsimport tot geautomatiseerde, directe verbindingen met gegevensbronnen, om gegevens te verzamelen van elk bedrijf, ERP-systeem (Enterprise Resource Planning) of platform. Centraliseer deze gegevens en bereken de emissies met behulp van gespecialiseerde factoren en formules.

In releasewave 2 van 2023 investeren we in verbeteringen op het gebied van berekeningen en gegevensintegratie ten behoeve van de verslaglegging van de koolstofuitstoot, het waterverbruik en de afvalproductie, bieden we de mogelijkheid om emissies opnieuw vast te stellen, voeren we verbeteringen door in het gegevensgoedkeuringsbeheer en voegen we meer connectors van derden toe.

Uitbreiding en verbetering van het systeem
Met Microsoft Cloud for Sustainability investeren we voortdurend in systeemverbeteringen en -uitbreidingen, die onder andere bestaan uit het uitbreiden van de beschikbaarheid naar meer landen en regio's, nieuwe API-opties en nieuwe gegevensmodellen.

In releasewave 2 van 2023 voegen we Project ESG Lake for Sustainability toe waarmee u uw gegevens kunt combineren en van uitgebreide inzichten en analysetools kunt gebruikmaken

Rapportage, openbaarmaking en geautomatiseerde inzichten
Met Microsoft Cloud for Sustainability kunt u dashboards en analyses gebruiken om uitstootgegevens nauwkeurig te rapporteren en openbaar te maken voor externe en interne communicatie, jaarverslagen en duurzaamheidsrapporten. Houd prestaties bij en ga na in hoeverre prestatiedoelen worden gehaald en verwerf actiegerichte inzichten.

In releasewave 2 van 2023 voegen we meer rapportagemogelijkheden toe voor de CSRD-richtlijn (Compliance Sustainability Reporting Directive) van de EU en andere raamwerken. Daarnaast bieden we AI-mogelijkheden voor wat-als-analyses en andere inzichten.

Voor meer informatie over alle mogelijkheden die tijdens deze releasewave worden uitgebracht, bekijkt u het onderstaande releaseplan voor Microsoft Cloud for Sustainability:

Voor toepassingsbeheerders

Functies die van invloed zijn op de gebruikerservaring, worden automatisch geactiveerd
Functies die van invloed zijn op gebruikers, moeten worden beoordeeld door toepassingsbeheerders. Dit vergemakkelijkt het beheer van releasewijzigingen en zorgt voor een succesvolle onboarding van nieuwe mogelijkheden die op de markt worden gebracht. Zoek voor de volledige lijst naar alle functies die zijn aangeduid met 'Gebruikers, automatisch' in het releaseplan.

Functies die moeten worden geactiveerd door toepassingsbeheerders
Deze releasewave bevat functies die moeten worden geactiveerd of geconfigureerd door beheerders, makers of bedrijfsanalisten voordat ze beschikbaar worden voor hun gebruikers. Zoek voor de volledige lijst naar alle functies die zijn aangeduid met 'Gebruikers door beheerders, makers of analisten' in het releaseplan.