Voldoen aan openbaarmakingsnormen met uitgebreide rapportage

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten feb. 2024 Nog aan te kondigen

Zakelijke waarde

Voortbordurend op de CSRD-rapporten (Corporate Sustainability Reporting Directive) kunt u nu dezelfde technologie gebruiken om te voldoen aan vereisten van verschillende regelgevende instanties en aanvullende raamwerken voor duurzaamheidsrapportage gebruiken.

Functiedetails

Deze service verzamelt, beheert en controleert duurzaamheidsgegevens en genereert rapporten om te voldoen aan de vereisten van de CSRD-richtlijn van de Europese Unie. Met deze release kunt u de rapportagemogelijkheid gebruiken met aanvullende raamwerken en milieu-, sociale en governancerapporten genereren.