Licenties voor Microsoft Cloud for Retail

Elke Microsoft Cloud for Retail-oplossing is afhankelijk van andere Microsoft-apps en -functies waarvoor mogelijk meer licenties nodig zijn.

Deze afhankelijkheden kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • Voorafgaand aan implementatie: voor een lijst met afhankelijkheden die nodig zijn om de Retail-oplossingen te implementeren, gaat u naar Microsoft Cloud for Retail instellen en configureren. Selecteer Snelle weergave in Microsoft Cloud-oplossingencentrum om de afhankelijkheden vóór de implementatie te bekijken voordat u de oplossing implementeert. Voor meer informatie: Oplossingen implementeren met Microsoft Cloud-oplossingencentrum

  • Na implementatie: na implementatie kunt meer mogelijkheden voor uw Retail-oplossing configureren, zoals integratie met Microsoft Teams of Microsoft Power BI. U kunt afhankelijkheden na de implementatie bekijken in Microsoft Cloud-oplossingencentrum nadat u de oplossing hebt geïmplementeerd. Voor meer informatie: Configuratiebegeleiding na implementatie