Gebeurtenissen in Service voor milieucredits (preview)

Organisaties die transacties uitvoeren, kunnen gebeurtenissen uit de Service voor milieucredits (Preview) extraheren om te begrijpen welke activa zijn gewijzigd sinds ze voor het laatst interactie hebben gehad met de toepassing. Momenteel wordt deze mogelijkheid alleen ondersteund via APIĀ“s.

Ondersteunde gebeurtenistypen

De volgende tabel bevat details voor de gebeurtenistypen die worden ondersteund door de Service voor milieucredits (preview).

Id van gebeurtenistype Naam gebeurtenistype URI gebeurtenistype Organisatietype dat de gebeurtenissen kan ontvangen
0 MBP gemaakt ecoProjects/modularBenefitProjects/create Leverancier
2 Modulair voordeelproject ingediend voor registratie ecoProjects/modularBenefitProjects/registration/submit Leverancier, uitgevend register
5 Modulair voordeelproject goedgekeurd ecoProjects/modularBenefitProjects/registration/approve Leverancier, uitgevend register
4 Modulair voordeelproject afgewezen ecoProjects/modularBenefitProjects/registration/reject Leverancier, uitgevend register
5 Claim van modulair voordeelproject gemaakt ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/create Leverancier
6 Claim van modulair voordeelproject ingediend ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/verification/submit Leverancier, uitgevend register, validatie- en verificatie-instantie
7 Claim van modulair voordeelproject in verificatie ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/verification/accept Leverancier, uitgevend register, validatie- en verificatie-instantie
8 Claim van modulair voordeelproject afgewezen ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/verification/reject Leverancier, uitgevend register, validatie- en verificatie-instantie
9 Claim van modulair voordeelproject goedgekeurd ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/verification/approve Leverancier, validatie- en verificatie-instantie
10 Credituitgifteaanvraag ingediend processedClaims/submit Leverancier, validatie- en verificatie-instantie, uitgevend register
11 Credituitgifte goedgekeurd processedClaims/approve Leverancier, validatie- en verificatie-instantie, uitgevend register
12 Credituitgifte afgewezen processedClaims/reject Leverancier, validatie- en verificatie-instantie, uitgevend register
13 Credit splitsen credits/split Crediteigenaar (leverancier of koper), validatie- en verificatie-instantie, marketplace (als de credit wordt vermeld)
14 Creditvermeldingsaanvraag ingediend credits/listing/submit Crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace
15 Creditvermelding goedgekeurd credits/listing/approve Crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace, validatie- en verificatie-instantie
16 Creditvermelding afgewezen credits/listing/reject Crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace
17 Handelaarsregistratieaanvraag ingediend traders/registration/submit Leverancier of koper, marketplace
18 Handelaarsregistratie goedgekeurd traders/registration/approve Leverancier of koper, marketplace
19 Handelaarsregistratie afgewezen traders/registration/reject Leverancier of koper, marketplace
20 Crediteigendom overgedragen

Opmerking
Deze gebeurtenis wordt verzonden als de gegevens van de eigenaar of eindgebruikkoper van een credit worden bijgewerkt.
credits/transfer Huidige en vorige crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace (als het een vermelde credit is), validatie- en verificatie-instantie.
21 Aanvraag voor verwijdering van creditvermelding ingediend credits/delisting/submit Crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace
22 Verwijdering van creditvermelding goedgekeurd credits/delisting/approve Crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace, validatie- en verificatie-instantie
23 Verwijdering van creditvermelding afgewezen credits/delisting/reject Crediteigenaar (leverancier of koper), marketplace
24 Aanvraag voor creditintrekking ingediend credits/retirement/submit Koper, validatie- en verificatie-instantie
25 Creditintrekking goedgekeurd credits/retirement/approve Koper, validatie- en verificatie-instantie
26 Creditintrekking afgewezen credits/retirement/reject Koper, validatie- en verificatie-instantie
27 Aanvraag voor overdracht van creditvermelding ingediend credits/listingTransfer/submit Marketplaces die transacties uitvoeren, crediteigenaar (leverancier of koper)
28 Overdracht van creditvermelding goedgekeurd credits/listingTransfer/approve Marketplaces die transacties uitvoeren, crediteigenaar (leverancier of koper), validatie- en verificatie-instantie
29 Overdracht van creditvermelding afgewezen credits/listingTransfer/reject Marketplaces die transacties uitvoeren, crediteigenaar (leverancier of koper)
30 Registratie van modulair voordeelproject geretourneerd voor bewerkingen ecoProjects/modularBenefitProjects/registration/returnForEdits Leverancier, uitgevend register
31 Modulair voordeelproject opnieuw ingediend voor registratie ecoProjects/modularBenefitProjects/registration/resubmit Leverancier, uitgevend register
32 Claim van modulair voordeelproject geretourneerd voor bewerkingen ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/verification/returnForEdits Leverancier, uitgevend register, validatie- en verificatie-instantie
33 Claim van modulair voordeelproject opnieuw ingediend ecoProjects/modularBenefitProjects/claims/verification/resubmit Leverancier, uitgevend register, validatie- en verificatie-instantie
34 Credituitgifteaanvraag geretourneerd voor bewerkingen processedClaims/returnForEdits Leverancier, validatie- en verificatie-instantie, uitgevend register
35 Credituitgifteaanvraag opnieuw ingediend processedClaims/resubmit Leverancier, validatie- en verificatie-instantie, uitgevend register
36 Credituitgifteaanvraag ingetrokken processedClaims/withdraw Leverancier, validatie- en verificatie-instantie, uitgevend register
37 Credituitgifteaanvraag gemaakt processedClaims/create Validatie- en verificatie-instantie
38 Credituitgifteaanvraag bijgewerkt processedClaims/update Validatie- en verificatie-instantie
39 Aanvraag voor kredietvermelding geretourneerd voor bewerkingen credits/listing/returnForEdits Kredieteigenaar (projecteigenaar of koper), marketplace
40 Aanvraag voor kredietvermelding opnieuw ingediend credits/listing/resubmit Kredieteigenaar (projecteigenaar of koper), marketplace
41 Aanvraag voor handelarenregistratie geretourneerd voor bewerkingen traders/registration/returnForEdits Projecteigenaar of koper, marketplace
42 Aanvraag voor handelarenregistratie opnieuw ingediend traders/registration/resubmit Projecteigenaar of koper, marketplace
43 Aanvraag voor kredietintrekking geretourneerd voor bewerkingen credits/delisting/returnForEdits Kredieteigenaar (projecteigenaar of koper), marketplace
44 Aanvraag voor kredietintrekking opnieuw ingediend credits/delisting/resubmit Kredieteigenaar (projecteigenaar of koper), marketplace
45 Aanvraag voor schrappen van krediet geretourneerd voor bewerkingen credits/retirement/returnForEdits Koper, standaardregister
46 Aanvraag voor schrappen van krediet opnieuw ingediend credits/retirement/resubmit Koper, standaardregister
47 Overdrachtsaanvraag voor kredietvermelding geretourneerd voor bewerkingen credits/listingTransfer/returnForEdits Transactiemarketplaces, kredieteigenaar (projecteigenaar of koper)
48 Overdrachtsaanvraag voor kredietvermelding opnieuw ingediend credits/listingTransfer/resubmit Transactiemarketplaces, kredieteigenaar (projecteigenaar of koper)

Organisaties kunnen de lijst met gebeurtenistypen bekijken die ze kunnen ontvangen met behulp van het volgende API-eindpunt:

GET/notifications/eventtypes

Gebeurtenissen weergeven

Organisaties kunnen de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, beschreven in de bovenstaande gebeurtenistypen, extraheren voor hun bijbehorende activa met behulp van het volgende API-eindpunt:

GET/notifications/events

Organisaties kunnen de gebeurtenissen filteren op basis van de volgende criteria:

  • Gebeurtenistypen: met dit filter worden gebeurtenissen voor alleen de opgegeven gebeurtenistypen geretourneerd. Organisaties moeten de URI van het gebeurtenistype opgeven voor deze filteroptie. De naam van de filtersleutel is eventTypeUris.

  • Specifiek datum-/tijdbereik: organisaties kunnen de minimale en maximale datum/tijd opgeven om alleen die gebeurtenissen te ontvangen die hebben plaatsgevonden tijdens het opgegeven tijdbereik. Namen van filtersleutels zijn minEventDateTimeInUtc en maxEventDateTimeInUtc. De datum/tijd moet worden opgegeven in UTC-indeling en de filters zijn inclusief de opgegeven datum/tijd.

  • Laatst opgehaalde gebeurtenis: organisaties kunnen hun laatst opgehaalde gebeurtenis opgeven en kunnen alle gebeurtenissen na die gebeurtenis ontvangen met behulp van dit filter. De naam van de filtersleutel is lastFetchedEventId. U moet de gebeurtenis-id voor dit filter opgeven.

Toegangsbeheer voor gebeurtenissen

De organisatie kan gebeurtenissen alleen bekijken voor de activa die eraan zijn gekoppeld. Een validatie- en verificatie-instantie kan bijvoorbeeld gebeurtenissen ontvangen voor alleen de credits die ze hebben uitgegeven en niet voor de credits die door een ander register zijn uitgegeven, of een marketplace kan alleen gebeurtenissen ontvangen voor de credits die op het platform staan vermeld. Ook zijn alle gebruikersrollen van een organisatie, zoals beheerder, inzender en lezer, gemachtigd om gebeurtenissen te bekijken.

Zie ook

Service voor milieucredits configureren (preview)
Woordenlijst van Service voor milieucredits (preview)
Overzicht van API-referentie voor Service voor milieucredits (preview)