Duurzaamheidsdashboard

Het dashboard Duurzaamheid geeft een overzicht van de totale uitstoot, omzetintensiteit en hernieuwbare energie, uitgesplitst naar scope, geografie, organisatie-eenheid en faciliteit.

Filteren op rapportageperiode of organisatiehiërarchie

Filter het dashboard op rapportageperiode.

Filter het dashboard op organisatiehiërarchie.

Samenvattende statistieken bekijken

Met tegels boven aan het dashboard kunt u snel de volgende statistieken beoordelen:

  • Totale uitstoot, samen met een uitsplitsing naar scope 1, scope 2 en scope 3.
  • Omzetintensiteitsscore, samen met een uitsplitsing naar scope 1, scope 2 en scope 3. (Omzetintensiteit is gelijk aan uitstoot gedeeld door omzet.)
  • Hernieuwbare energie als percentage van de totale energie, samen met een uitsplitsing naar hernieuwbare energiebron.

Deze tegels bevatten een vergelijkingsmarkering die elke statistiek vergelijkt met eerdere rapportageperioden in een trendgrafiek.

De onderste tegel heeft drie tabbladen die een verdere uitsplitsing van uitstoot, omzetintensiteit en hernieuwbare energie tonen.

  • Uitstoot: dit tabblad heeft een schakeloptie waarmee u de totale uitstoot in een lijndiagram met trends of uitstoot per scope in kolomdiagrammen kunt bekijken voor de drie scopes die uitstoot in de loop van de tijd weergeven.
  • Omzetintensiteitsscore: dit tabblad heeft een schakeloptie waarmee u de omzetintensiteit in een lijndiagram met trends of omzetintensiteit uitgesplitst per scope in kolomdiagrammen kunt bekijken voor de drie scopes die uitstoot in de loop van de tijd weergeven.
  • Hernieuwbare energie: dit tabblad heeft een schakeloptie waarmee u óf hernieuwbare energie als een percentage in een kolomdiagram in de loop van de tijd kunt bekijken óf de uitsplitsing van hernieuwbare energie per bron in een kolomdiagram voor elke bron met het percentage hernieuwbare energie als een percentage van de totale energie in de loop van de tijd.

Bekijken van gegevens per land/regio, organisatie-eenheid of faciliteit

De tegel uiterst rechts heeft drie tabbladen: Per land/regio, Per organisatie-eenheid en Per faciliteit. Elk tabblad toont de totale uitstoot, de score voor de omzetintensiteit en hernieuwbare energie voor de bijbehorende afbakening van gegevens.