Typen organisatie-eenheden uitbreiden

Microsoft Sustainability Manager biedt een standaardset van typen organisatie-eenheden:

 • Eenheid
 • Kostenplaats
 • Divisie
 • Department
 • Team
 • Groeperen

U kunt deze typen uitbreiden via het Power Apps Maker Portal:

 1. Ga naar de Power Apps Maker Portal

 2. Selecteer het tabblad Dataverse / Tabellen / [All].

 3. Selecteer de Tabel: organisatie-eenheid.

 4. Bewerk de kolom Type organisatie-eenheid.

 5. Voeg items toe die passen bij uw organisatorische vereisten.

Schermopname die laat zien hoe u typen organisatie-eenheden kunt uitbreiden.

Zie ook

Gegevens importeren