Overzicht van Microsoft Sustainability Manager

Microsoft Sustainability Manager is een uitbreidbare oplossing die gegevensinzichten verenigt en een uitgebreid, geïntegreerd en geautomatiseerd duurzaamheidsbeheer biedt voor organisaties in elke fase van hun duurzaamheidstraject. Het automatiseert handmatige processen, waardoor organisaties hun uitstoot en hun water- of afvalimpact efficiënter kunnen registreren, rapporteren en verminderen.

De oplossing kan worden geïntegreerd met elk bedrijfssysteem. Het splitst gegevenssilo's uit door gegevensverbindingen en berekeningen te automatiseren en een Microsoft Cloud for Sustainability-gegevensmodel toe te passen om ambiguïteit van gegevens weg te nemen. Kernmogelijkheden van Microsoft Sustainability Manager kunnen snel en eenvoudig worden uitgebreid met vertrouwde hulpprogramma's van Azure en Power Platform om maatwerkoplossingen te creëren, zoals nieuwe formules of rapporten. Met Microsoft Sustainability Manager stellen we organisaties in staat continu inzicht te krijgen in hun uitstootactiviteiten en watergegevebs, betrouwbaar hun impact en voortgang in bijna realtime te rapporteren en toegang te krijgen tot de informatie die nodig is om met anderen samen te werken om duurzaamheidsinitiatieven te verfijnen en op te schalen en hun bedrijf te transformeren, van begin tot eind.

Met preview-functies voor waterduurzaamheid kunnen organisaties gegevens over waterkwantiteit en -kwaliteit vastleggen, schatten, analyseren en rapporteren om te voldoen aan gebruiksscenario's zoals openbaarmakingen van waterduurzaamheid en wettelijke rapportage over waterkwaliteit. Gegevens over waterhoeveelheid omvatten aan watervolumemetingen zoals wateronttrekking en waterlozing die zijn gekoppeld aan waterbronnen. Deze gegevens helpen organisaties bij het analyseren en rapporteren van de balans tussen onttrokken, verbruikt en geloosd water in hun faciliteiten uit verschillende waterbronnen op organisatie- en faciliteitsniveau. Waterkwaliteitsgegevens omvatten metingen op faciliteitsniveau met betrekking tot de chemische, fysische en biologische eigenschappen van water die zijn gekoppeld aan referentiegegevens, zoals steekproefprocedures en testmethoden. Deze gegevens helpen organisaties bij het aanpakken van gebruiksscenario´s zoals effluenthoeveelheden en de referentiebereiken ervan in afvalwater voor wettelijke rapportage over waterkwaliteit.

Functies voor duurzaam afvalbeheer in Sustainability Manager stellen organisaties in staat om de kwantiteit en kwaliteitskenmerken van afval te harmoniseren, voor te bereiden, te analyseren en te rapporteren voor gebruiksscenario's zoals het indienen van openbaarmakingen over duurzaamheid en het voldoen aan nalevingsvereisten voor gevaarlijk en radioactief afval dat naar stortplaatsen wordt gestuurd. De gegevens over de afvalhoeveelheid omvatten gemeten afvalgegevens zoals het gewicht of het volume van het verwijderde, teruggewonnen of gerecyclede afval, en het totale afval dat wordt gegenereerd per afvalstroom en materiaal. Deze gegevens stellen organisaties in staat om het totale geproduceerde afval en de hoeveelheid afval die naar stortplaatsen wordt afgevoerd op faciliteits- en organisatieniveau te begrijpen, te analyseren en erover te rapporteren. Gegevens over de kwaliteit of kenmerken van afval helpen bij het volgen en bewaken van gevaarlijke en radioactieve eigenschappen in het gestorte afval en om ervoor te zorgen dat de gemeten waarden binnen de toegestane limieten blijven, zoals gedefinieerd door wettelijke normen.

Opnemen

Geef de uitstoot- en watervoetafdruk van uw gehele bedrijfsvoering en waardeketen nauwkeuriger weer door directe gegevensverbindingen en automatisering.

 • Automatiseer gegevensverzameling.
 • Splits egevenssilo's uit.
 • Bereken uitstoot en waterschattingen nauwkeuriger over verschillende scopes.

De volgende koppelingen helpen u met enkele van de belangrijkste functies.

Instellingen configureren

Gegevens importeren

Berekeningen modelleren, configureren en uitvoeren

Rapport

Analyseer, visualiseer en rapporteer uw verbruik van resources, uw milieu-impact en uw voortgang op het gebied van duurzaamheid in bijna realtime.

 • Visualiseer uw impact.
 • Volg uw prestaties ten opzichte van doelen.
 • Verwerf praktische inzichten.
 • Stroomlijn rapportage.

De volgende koppelingen helpen u met enkele van de belangrijkste functies.

Reduceren

Stel doelen en onderneem actie om uw uitstoot- en watervoetafdruk te verkleinen en uw bedrijf te transformeren met oplossingen van Microsoft en ons partnerecosysteem.

 • Stel duurzaamheidsdoelstellingen vast en volg deze op.
 • Werk naadloos samen.
 • Integreer uw duurzaamheidsinzichten.
 • Ondersteuni uitstootreductiestrategieën.
 • Herontdek de basis.

De volgende koppeling helpt u met enkele van de belangrijkste functies.