Duurzaam leren

Voor meer informatie over duurzaamheid en Microsoft Cloud for Sustainability, bekijk de volgende cursussen:

Het Microsoft Cloud-oplossingencentrum bevat leermiddelen over duurzaamheid, duurzame toeleveringsketens en Microsoft Cloud for Sustainability.

  1. Selecteer in Microsoft Cloud-oplossingencentrum Duurzaamheid in het linkernavigatievenster en selecteer vervolgens de tegel Leren over duurzaamheid.

    Schermopname van de tegel Duurzaamheid in het Microsoft Cloud-oplossingencentrum.

  2. Selecteer de knop Meer informatie voor de training die u wilt voltooien.

    Schermopname van de trainingtegels in Microsoft Cloud-oplossingencentrum.