Best practices bij implementatie voor Microsoft Sustainability Manager

Deze lijst bevat enkele best practices voor de implementatie van Microsoft Sustainability Manager:

  • Soms kunt u geen bevoorrechte toegang verlenen tot toepassingsregistratie in Azure Active Directory (Azure AD) voor de groep of gebruikers die de Dynamics 365-oplossing en het uniforme klantprofielscenario implementeren en gebruiken. In dat geval moet een globale beheerder helpen bij de implementatie.
  • Deselecteer de implementatie van voorbeeldgegevens in Microsoft Cloud-oplossingscentrum omdat er geen oplossing met één klik is om de gegevens achteraf te verwijderen.
  • Maak Azure AD-groepen voor elke beveiligingsrol die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de oplossing. Maak Azure AD-groepsteams die aan elke AD-groep zijn gekoppeld en wijs bepaalde beveiligingsrollen toe aan Azure AD-beveiligingsgroepteams.
  • Maak Azure AD-groepen met gebruikers die toegang hebben tot de omgeving en configureer een omgevingsbeveiligingsgroep in het Power Platform-beheercentrum om de toegang tot deze Azure AD-beveiligingsgroep te beperken.

Zie ook

EOF