Webbeveiliging

Van toepassing op:

Wilt u Microsoft Defender voor Eindpunt ervaren? Meld u aan voor een gratis proefversie.

Over webbeveiliging

Webbeveiliging in Microsoft Defender voor Eindpunt bestaat uit beveiliging tegen webdreigingen, filteren van webinhoud en aangepaste indicatoren. Met webbeveiliging kunt u uw apparaten beveiligen tegen webbedreigingen en helpt u ongewenste inhoud te reguleren. U vindt webbeveiligingsrapporten in de Microsoft 365 Defender-portal door naar Rapporten > webbeveiliging te gaan.

De webbeveiligingskaarten

Webbedreigingsbeveiliging

De kaarten waaruit bescherming tegen webdreigingen bestaat, zijn Detecties van webdreigingen in de loop van de tijd en samenvatting van webdreigingen.

Web threat protection omvat:

 • Uitgebreid inzicht in webbedreigingen die van invloed zijn op uw organisatie.
 • Mogelijkheden voor het onderzoeken van webgerelateerde bedreigingsactiviteiten via waarschuwingen en uitgebreide profielen van URL's en de apparaten die toegang hebben tot deze URL's.
 • Een volledige set beveiligingsfuncties waarmee algemene toegangstrends tot schadelijke en ongewenste websites worden bijgehouden.

Opmerking

Voor andere processen dan Microsoft Edge en Internet Explorer maken webbeveiligingsscenario's gebruik van Netwerkbeveiliging voor inspectie en afdwinging:

 • IP wordt ondersteund voor alle drie de protocollen (TCP, HTTP en HTTPS (TLS)).
 • Alleen individuele IP-adressen worden ondersteund (geen CIDR-blokken of IP-bereiken) in aangepaste indicatoren.
 • Versleutelde URL's (volledig pad) kunnen alleen worden geblokkeerd in browsers van de eerste partij (Internet Explorer, Edge).
 • Versleutelde URL's (alleen FQDN) kunnen worden geblokkeerd in browsers van derden (bijvoorbeeld anders dan Internet Explorer, Edge).
 • Volledige URL-padblokken kunnen worden toegepast voor niet-versleutelde URL's.

Er kan maximaal 2 uur latentie (meestal minder) zijn tussen het moment waarop de actie wordt uitgevoerd en de URL en het IP-adres worden geblokkeerd.

Zie Beveiliging tegen webdreigingen voor meer informatie.

Aangepaste indicatoren

Aangepaste indicatordetecties worden ook samengevat in webdreigingsrapporten van uw organisatie onder Web threat detections in de loop van de tijd en Web threat summary.

Aangepaste indicator omvat:

 • Mogelijkheid om IP- en URL-gebaseerde indicatoren voor inbreuk te maken om uw organisatie te beschermen tegen bedreigingen.
 • Onderzoeksmogelijkheden voor activiteiten die betrekking hebben op uw aangepaste IP-/URL-profielen en de apparaten die toegang hebben tot deze URL's.
 • De mogelijkheid om beleidsregels voor toestaan, blokkeren en waarschuwen te maken voor IP-adressen en URL's.

Zie Indicatoren maken voor IP's en URL's/domeinen voor meer informatie

Filteren van webinhoud

Het filteren van webinhoud omvat webactiviteit op categorie, samenvatting van het filteren van webinhoud en samenvatting van webactiviteit.

Filteren van webinhoud omvat:

 • Gebruikers kunnen geen toegang krijgen tot websites in geblokkeerde categorieën, ongeacht of ze on-premises of afwezig zijn.
 • U kunt eenvoudig verschillende beleidsregels implementeren voor verschillende sets gebruikers met behulp van de apparaatgroepen die zijn gedefinieerd in de instellingen voor op rollen gebaseerd toegangsbeheer Microsoft Defender voor Eindpunt.

  Opmerking

  Het maken van een apparaatgroep wordt ondersteund in Defender for Endpoint Plan 1 en Plan 2.

 • U hebt toegang tot webrapporten op dezelfde centrale locatie, met zichtbaarheid over werkelijke blokken en webgebruik.

Zie Webinhoud filteren voor meer informatie.

Volgorde van prioriteit

Webbeveiliging bestaat uit de volgende onderdelen, vermeld in volgorde van prioriteit. Elk van deze onderdelen wordt afgedwongen door de SmartScreen-client in Microsoft Edge en door de netwerkbeveiligingsclient in alle andere browsers en processen.

 • Aangepaste indicatoren (IP/URL, Microsoft Defender for Cloud Apps beleid)

  • Toestaan
  • Waarschuwen
  • Blokkeren
 • Webbedreigingen (malware, phish)

  • SmartScreen Intel, inclusief Exchange Online Protection (EOP)
  • Escalaties
 • Filteren van webinhoud (WCF)

Opmerking

Microsoft Defender for Cloud Apps genereert momenteel alleen indicatoren voor geblokkeerde URL's.

De volgorde van prioriteit heeft betrekking op de volgorde van bewerkingen waarmee een URL of IP wordt geëvalueerd. Als u bijvoorbeeld een beleid voor het filteren van webinhoud hebt, kunt u uitsluitingen maken via aangepaste IP-/URL-indicatoren. Aangepaste indicatoren van inbreuk (IoC) zijn hoger in de volgorde van prioriteit dan WCF-blokken.

Op dezelfde manier kan tijdens een conflict tussen indicatoren altijd voorrang hebben op blokken (onderdrukkingslogica). Dit betekent dat een allow-indicator elke blokindicator die aanwezig is, overoverneemt.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van enkele algemene configuraties die conflicten zouden veroorzaken binnen de webbeveiligingsstack. Het identificeert ook de resulterende bepalingen op basis van de hierboven vermelde prioriteit.Aangepast indicatorbeleid Beleid voor webrisico's WCF-beleid Defender for Cloud Apps-beleid Resultaat
Toestaan Blokkeren Blokkeren Blokkeren Toestaan (onderdrukking van webbeveiliging)
Toestaan Toestaan Blokkeren Blokkeren Toestaan (WCF-uitzondering)
Waarschuwen Blokkeren Blokkeren Blokkeren Waarschuwen (overschrijven)

Interne IP-adressen worden niet ondersteund door aangepaste indicatoren. Voor een waarschuwingsbeleid dat wordt omzeild door de eindgebruiker, wordt de blokkering van de site standaard 24 uur voor die gebruiker gedeblokkeerd. Dit tijdsbestek kan worden gewijzigd door de Beheer en wordt doorgegeven door de SmartScreen-cloudservice. De mogelijkheid om een waarschuwing te omzeilen kan ook worden uitgeschakeld in Microsoft Edge met behulp van CSP voor web-bedreigingsblokken (malware/phishing). Zie Microsoft Edge SmartScreen-instellingen voor meer informatie.

Browsers beveiligen

In alle scenario's voor webbeveiliging kunnen SmartScreen en Netwerkbeveiliging samen worden gebruikt om beveiliging te garanderen voor zowel de browsers en processen van de eerste als van derden. SmartScreen is rechtstreeks ingebouwd in Microsoft Edge, terwijl Netwerkbeveiliging verkeer in browsers en processen van derden bewaakt. In het onderstaande diagram ziet u dit concept. Dit diagram van de twee clients die samenwerken om meerdere browser-/app-dekkingen te bieden, is nauwkeurig voor alle functies van webbeveiliging (indicatoren, webbedreigingen, inhoudsfiltering).

Het gebruik van smartScreen en Netwerkbeveiliging samen

Problemen met eindpuntblokken oplossen

Antwoorden van de SmartScreen-cloud zijn gestandaardiseerd. Hulpprogramma's zoals Fiddler kunnen worden gebruikt om het antwoord van de cloudservice te inspecteren, waardoor de bron van het blok kan worden bepaald.

Wanneer de SmartScreen-cloudservice reageert met een antwoord op toestaan, blokkeren of waarschuwen, worden een antwoordcategorie en servercontext doorgestuurd naar de client. In Microsoft Edge wordt de antwoordcategorie gebruikt om te bepalen welke blokkeringspagina moet worden weergegeven (kwaadwillend, phishing, organisatiebeleid).

In de onderstaande tabel ziet u de antwoorden en de bijbehorende gecorreleerde functies.ResponseCategory Functie die verantwoordelijk is voor het blok
CustomPolicy WCF
CustomBlockList Aangepaste indicatoren
CasbPolicy Defender voor Cloud-apps
Kwaadaardig Webbedreigingen
Phishing Webbedreigingen

Geavanceerde opsporing voor webbeveiliging

Kusto-query's in geavanceerde opsporing kunnen worden gebruikt om webbeveiligingsblokken in uw organisatie maximaal 30 dagen samen te vatten. Deze query's gebruiken de bovenstaande informatie om onderscheid te maken tussen de verschillende bronnen van blokken en deze op een gebruiksvriendelijke manier samen te vatten. In de onderstaande query worden bijvoorbeeld alle WCF-blokken weergegeven die afkomstig zijn van Microsoft Edge.

DeviceEvents
| where ActionType == "SmartScreenUrlWarning"
| extend ParsedFields=parse_json(AdditionalFields)
| project DeviceName, ActionType, Timestamp, RemoteUrl, InitiatingProcessFileName, Experience=tostring(ParsedFields.Experience)
| where Experience == "CustomPolicy"

Op dezelfde manier kunt u de onderstaande query gebruiken om alle WCF-blokken weer te geven die afkomstig zijn van Netwerkbeveiliging (bijvoorbeeld een WCF-blok in een browser van derden). Houd er rekening mee dat het ActionType is bijgewerkt en 'Experience' is gewijzigd in 'ResponseCategory'.

DeviceEvents
| where ActionType == "ExploitGuardNetworkProtectionBlocked"
| extend ParsedFields=parse_json(AdditionalFields)
| project DeviceName, ActionType, Timestamp, RemoteUrl, InitiatingProcessFileName, ResponseCategory=tostring(ParsedFields.ResponseCategory)
| where ResponseCategory == "CustomPolicy"

Als u blokken wilt weergeven die het gevolg zijn van andere functies (zoals Aangepaste indicatoren), raadpleegt u de bovenstaande tabel waarin elke functie en de bijbehorende antwoordcategorie worden beschreven. Deze query's kunnen ook worden gewijzigd om te zoeken naar telemetrie met betrekking tot specifieke machines in uw organisatie. Houd er rekening mee dat het ActionType dat in elke bovenstaande query wordt weergegeven, alleen de verbindingen weergeeft die zijn geblokkeerd door een functie voor webbeveiliging, en niet al het netwerkverkeer.

Gebruikerservaring

Als een gebruiker een webpagina bezoekt die een risico op malware, phishing of andere webbedreigingen vormt, activeert Microsoft Edge een blokkeringspagina met de tekst 'Deze site is gerapporteerd als onveilig', samen met informatie over de bedreiging.

De pagina die wordt geblokkeerd door Microsoft Edge

Als deze wordt geblokkeerd door WCF of een aangepaste indicator, wordt er een blokkeringspagina weergegeven in Microsoft Edge die aangeeft dat deze site wordt geblokkeerd door hun organisatie.

De pagina die wordt geblokkeerd door uw organisatie

In elk geval worden er geen blokpagina's weergegeven in browsers van derden en ziet de gebruiker een pagina 'Beveiligde verbinding mislukt' samen met een pop-upmelding. Afhankelijk van het beleid dat verantwoordelijk is voor het blok, ziet een gebruiker een ander bericht in de pop-upmelding. Als u bijvoorbeeld webinhoud filtert, wordt het bericht 'Deze inhoud is geblokkeerd' weergegeven.

De pagina die wordt geblokkeerd door WCF

Fout-positieven rapporteren

Als u een fout-positief wilt melden voor sites die door SmartScreen als gevaarlijk worden beschouwd, gebruikt u de koppeling die wordt weergegeven op de blokkeringspagina in Microsoft Edge (zoals hierboven wordt weergegeven).

Voor WCF kunt u de categorie van een domein betwisten. Ga naar het tabblad Domeinen van de WCF-rapporten. U ziet een beletselteken naast elk van de domeinen. Beweeg de muisaanwijzer over dit beletselteken en selecteer Geschilcategorie. Er wordt een flyout geopend. Stel de prioriteit van het incident in en geef enkele aanvullende details op, zoals de voorgestelde categorie. Zie Filteren van webinhoud voor meer informatie over het inschakelen van WCF en het betwisten van categorieën.

Zie Fout-positieven/negatieven adres in Microsoft Defender voor Eindpunt voor meer informatie over het verzenden van fout-positieven/negatieven.Onderwerp Beschrijving
Webbedreigingsbeveiliging Stop de toegang tot phishing-sites, malwarevectoren, misbruiksites, niet-vertrouwde sites of sites met een lage reputatie en sites die u hebt geblokkeerd.
Filteren van webinhoud Toegang tot websites bijhouden en reguleren op basis van hun inhoudscategorieën.

Tip

Wilt u meer weten? Neem contact op met de Microsoft Security-community in onze Tech Community: Microsoft Defender voor Eindpunt Tech Community.