Microsoft-beveiligingsscanner downloaden

Microsoft-beveiligingsscanner is een scanprogramma dat is ontworpen om malware van Windows-computers te vinden en te verwijderen. Download het gewoon en voer een scan uit om malware te vinden en probeer wijzigingen ongedaan te maken die zijn aangebracht door geïdentificeerde bedreigingen.

Opmerking

Safety Scanner is exclusief SHA-2 ondertekend. Uw apparaten moeten worden bijgewerkt om SHA-2 te ondersteunen om veiligheidsscanner uit te voeren. Zie Ondersteuningsvereiste voor 2019 SHA-2-codeondertekening voor Windows en WSUS voor meer informatie.

Belangrijke informatie

  • De updateversie van de beveiligingsupdate van de Microsoft-beveiligingsscanner komt overeen met de versie die op deze webpagina wordt beschreven.

  • Microsoft-beveiligingsscanner scant alleen wanneer deze handmatig wordt geactiveerd. De veiligheidsscanner verloopt 10 dagen na het downloaden. Als u een scan opnieuw wilt uitvoeren met de nieuwste antimalwaredefinities, downloadt en voert u de Veiligheidsscanner opnieuw uit. U wordt aangeraden altijd de nieuwste versie van dit hulpprogramma te downloaden voor elke scan.

  • De veiligheidsscanner is een draagbaar uitvoerbaar bestand en wordt niet weergegeven in het menu Start van Windows of als pictogram op het bureaublad. Noteer waar u deze download hebt opgeslagen.

  • Dit hulpprogramma vervangt uw antimalwareproduct niet. Gebruik voor realtime-beveiliging met automatische updates Microsoft Defender Antivirus op Windows 11, Windows 10 en Windows 8 of Microsoft Security Essentials in Windows 7. Deze antimalwareproducten bieden ook krachtige mogelijkheden voor het verwijderen van malware. Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van malware met deze producten, kunt u onze hulp raadplegen bij het verwijderen van moeilijke bedreigingen.

Systeemvereisten

Met de veiligheidsscanner kunt u schadelijke software verwijderen van computers met Windows 11, Windows 10, Windows 10 Tech Preview, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server Tech Preview, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 of Windows Server 2008 R2. Raadpleeg het levenscyclusbeleid van Microsoft voor meer informatie.

Een scan uitvoeren

  1. Download dit hulpprogramma en open het.
  2. Selecteer het type scan dat u wilt uitvoeren en start de scan.
  3. Bekijk de scanresultaten die op het scherm worden weergegeven. Bekijk het logboek op %SYSTEMROOT%\debug\msert.log voor gedetailleerde detectieresultaten.

Als u dit hulpprogramma wilt verwijderen, verwijdert u het uitvoerbare bestand (standaard msert.exe).

Zie het ondersteuningsartikel over het oplossen van problemen met safety scanners voor meer informatie over de veiligheidsscanner.