Afdrukfouten oplossen in Word voor Microsoft 365 op Windows 10

Dit artikel bevat stappen voor het diagnosticeren en oplossen van problemen die optreden wanneer u een Microsoft Word voor Microsoft 365-document niet kunt afdrukken op Windows 10.

Opmerking

Raadpleeg Problemen met afdrukfouten in Word oplossen om problemen met eerdere versies van Word op te lossen.

Snelle oplossing

Probeer de volgende opties om de oorzaak van uw probleem met Word te achterhalen. Selecteer de afbeelding aan de linkerkant of de optiekop voor meer gedetailleerde instructies over die optie.

Opmerking

Controleer voordat u begint of Windows up-to-date is en probeer opnieuw af te drukken.

Testafdrukken in andere documenten
 1. Een nieuw, leeg document openen
 2. Typ de volgende tekst: =rand(10).
 3. Druk op ENTER.
 4. Probeer opnieuw af te drukken.

Test afdrukken in andere programma's: WordPad
 1. Open WordPad.
 2. Typ in een nieuw document Dit is een test.
 3. Klik in het menu Bestand op Afdrukken.
 4. Klik op OK of Afdrukken om het bestand af te drukken.

De Word-programmabestanden herstellen
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Selecteer Start en typ vervolgens toevoegen.
 3. Selecteer Programma's toevoegen of verwijderen.
 4. Selecteer onder Apps en functiesMicrosoft Office Word.
 5. Selecteer Wijzigen.
 6. Selecteer Online herstellen en volg vervolgens instructies om de programma's te herstellen.

Testen op problemen in Windows
 1. Verwijder alle media (USB-station, dvd, cd) van uw computer.
 2. Selecteer Start, selecteer de knop Aan/uit en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.
 3. Houd F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart.
 4. Selecteer in het scherm Geavanceerde opstartoptiesVeilige modus en druk vervolgens op Enter.
 5. Meld u aan bij uw computer met beheerdersreferenties.
 6. Probeer opnieuw af te drukken.

Testafdrukken met verschillende printerstuurprogramma's
 1. Selecteer Start > Instellingen.
 2. Selecteer Apparaatprinters > & scanners.
 3. Klik op Een printer of scanner toevoegen.
 4. Selecteer De printer die ik wilde, wordt niet weergegeven.
 5. Selecteer in het scherm Een printer zoeken op andere opties de optie Een lokale printer of netwerkprinter toevoegen met handmatige instellingen en selecteer vervolgens Volgende.
 6. Zorg ervoor dat het selectievakje Gebruik een bestaande poort is geselecteerd en wijzig vervolgens de lijstoptie in Bestand: (afdrukken naar bestand).
 7. Selecteer Volgende.
 8. Selecteer onder Fabrikant Algemeen.
 9. Selecteer onder PrintersAlgemeen/alleen tekst en selecteer vervolgens Volgende.
 10. Laat op het scherm Typ een printernaam de naam als Algemeen/alleen tekst en selecteer Volgende.
 11. Selecteer op het scherm Printer delen de optie Deze printer delen zodat anderen in uw netwerk deze kunnen vinden en gebruiken.
 12. Laat de standaardnaam Delen staan, en selecteer Volgende.
 13. Klik op Voltooien.
 14. Wanneer de installatie van het stuurprogramma is voltooid, opent u een document in Word.
 15. Selecteer Bestand > afdrukken.
 16. Selecteer Algemeen/Alleen > tekstafdrukken.
 17. Wijzig de locatie in Mijn documenten en noem het bestand Test.prn
 18. Selecteer OK.

Meer informatie

Hieronder volgen voorbeelden van afdrukfouten:

 • Er worden foutberichten en andere berichten weergegeven wanneer u een bestand probeert af te drukken.
 • De printer reageert niet.
 • Bestanden worden afgedrukt als betekenisloze symbolen.

Opmerking

Dit artikel gaat niet in op problemen met de printeruitvoer, zoals problemen met de plaatsing van enveloppen, ontbrekende afbeeldingen of onjuiste paginanummers.

Als u een afdrukfout in Word wilt oplossen, moet u de oorzaak ervan bepalen. Oorzaken behoren in het algemeen in een van de volgende categorie├źn:

 • Beschadigde documenten of beschadigde inhoud in documenten
 • Het programma Word.
 • Het stuurprogramma van de printer.
 • Het Windows-besturingssysteem.
 • De connectiviteit of de hardware.

Gedetailleerde weergave van de opties

De volgende sectie bevat meer gedetailleerde beschrijvingen van deze opties.

Optie 1: Testafdrukken van andere documenten

Beschadigde documenten of documenten die beschadigde afbeeldingen of beschadigde lettertypen bevatten, kunnen afdrukfouten in Word veroorzaken. Voordat u stuurprogramma's of software opnieuw installeert, test u de mogelijkheid van het Word-programma om af te drukken. Volg hiertoe de volgende stappen.
 1. Open een nieuw blanco document in Word.

 2. Typ op de eerste regel van het document de volgende tekst: =rand(10) en druk vervolgens op Enter.

  Opmerking

  Hiermee worden 10 alinea's met voorbeeldtekst ingevoegd.

 3. Probeer het document af te drukken.

 4. Als het document correct wordt afgedrukt, wijzigt u naar een ander lettertype of voegt u een illustratie, een tabel of een tekenobject in.

  • Ga als volgt te werk om het lettertype te wijzigen:
   1. Selecteer een gedeelte van de voorbeeldtekst.
   2. Gebruik in het menu Start het lettertypevak om een ander lettertype te selecteren.
  • Ga als volgt te werk om illustraties in te voegen:
   1. Selecteer het tabblad Invoegen en selecteer vervolgens Onlineafbeeldingen.
   2. Typ een term in het zoekvak en druk vervolgens op Enter of selecteer Zoeken.
   3. Selecteer een van de afbeeldingen en selecteer vervolgens Invoegen.
   4. Sluit het taakvenster.
  • Ga als volgt te werk om een tabel in te voegen:
   1. Selecteer Invoegen, selecteer Tabel en selecteer vervolgens Een tabel toevoegen.
   2. Geef het aantal kolommen en rijen dat u wilt in en klik vervolgens op OK.
  • Ga als volgt te werk om een tekenobject in te voegen:
   1. Klik op Invoegen en klik vervolgens op Vormen.
   2. Selecteer een van de vormen.
   3. Klik en sleep de cursor over het document om de vorm in te voegen.
 5. Test de afdrukfunctie opnieuw.

Het slagen of mislukken van deze tests laat zien of Word functioneel in staat is om af te drukken. Deze tests kunnen u ook aanwijzingen geven over bepaalde lettertypen of afbeeldingen die niet door Word kunnen worden afgedrukt.

Als u geen fouten in het testdocument ontvangt, maar uw originele document nog steeds niet kunt afdrukken, is uw originele document mogelijk beschadigd. Dit kan zelfs het geval zijn als u hetzelfde document op een andere computer kunt afdrukken. Dit komt omdat de symptomen van bestandsbeschadiging die op sommige computers voorkomen, mogelijk niet op andere computers worden weergegeven.

Voor meer informatie over het oplossen van problemen met beschadigde Word-documenten, raadpleeg Problemen oplossen met beschadigde Word-documenten.

Als Word helemaal niet kan afdrukken, of als Word een bepaald lettertype of een bepaald soort afbeelding niet kan afdrukken, gaat u naar de volgende optie.

Optie 2: Testafdrukken in andere programma's

Het bereik van het afdrukprobleem kan de oorzaak ervan onthullen. Sommige afdrukproblemen zijn bijvoorbeeld alleen van toepassing op Word, terwijl andere afdrukproblemen betrekking hebben op verschillende of alle Windows-programma's.

Met de volgende tests kunt u bepalen of dit probleem betrekking heeft op andere programma's dan Word.

Testen in WordPad

 1. Selecteer Start, typ woord en selecteer vervolgens WordPad.

 2. Typ in het blanco WordPad-document Dit is een test.

 3. Selecteer Bestand>Afdrukken>Afdrukken.

  Opmerking

  Controleer of de printer is geselecteerd. Als uw printer niet in de lijst staat, selecteert u Printer zoeken in de Printer in het afdrukdialoogvenster en voegt u uw printer toe.

 4. Klik op OK of Afdrukken om het bestand af te drukken.

Als u in 'Stap 3: Testafdrukken in andere documenten' hebt geconstateerd dat het afdrukprobleem zich alleen voordoet bij bepaalde lettertypen of bepaalde grafische afbeeldingen, probeert u dit probleem in WordPad te reproduceren. U doet dit door hetzelfde lettertype toe te passen of dezelfde grafische afbeelding in te voegen. (Gebruik dezelfde methode als in Word om een ander lettertype in WordPad te selecteren.) Probeer vervolgens hetzelfde document opnieuw af te drukken.

Ga als volgt te werk om een albeelding in WordPad in te voegen:

 1. Selecteer op het tabblad Start de optie Object invoegen.

 2. Gebruik een of beide van de volgende methoden:

  • Als u een afbeelding wilt maken, selecteert u Nieuw maken en selecteert u vervolgens een van de objecttypen in de lijst. Klik bijvoorbeeld op Paintbrush-afbeelding om een test-bitmap te maken in het programma Microsoft Paint.
  • Als u een afbeelding uit een bestand wilt invoegen, selecteert u Maken vanuit bestand en selecteert u vervolgens Bladeren om het bestand te selecteren.

Testafdrukken vanuit andere programma's

Nadat u klaar bent met het maken van het document in WordPad, kunt u de afdrukfuncties testen in uw webbrowser of een ander Office-programma. U kunt ook proberen een testpagina van uw printer af te drukken. Voer de volgende stappen uit om een tekstpagina af te drukken:

 1. Selecteer Start, wijs Instellingen aan, vervolgens Apparaten en selecteer vervolgens Printersscanners&.

 2. Selecteer het pictogram voor uw printer.

 3. Selecteer onder Uw apparaat beherenTestpagina afdrukken.

  • Als u geen testpagina kunt afdrukken of als u niet kunt afdrukken in verschillende of alle Windows-programma's, is er een probleem met het stuurprogramma van de printer, een probleem met Windows, een hardwareprobleem of een probleem met de verbinding.
  • Als het probleem beperkt is tot een bepaald lettertype, kan een beschadigd lettertypebestand de oorzaak zijn. Raadpleeg voor meer informatie over het testen en opnieuw installeren van lettertypen Een lettertype installeren of verwijderen in Windows.
  • Als u zonder problemen kunt afdrukken in alle programma's behalve Word, ga dan naar optie 4.

U kunt mogelijk de wizard voor het oplossen van problemen met printers in Windows 10 gebruiken om het afdrukprobleem op te lossen. Selecteer Start, typ afdrukken en selecteer vervolgens Problemen met afdrukken zoeken en oplossen.

Optie 3: De Word-programmabestanden herstellen

Nadat u hebt gecontroleerd of het afdrukprobleem niet beperkt is tot een document of een bepaald printerstuurprogramma en dat het probleem beperkt is tot Word, test u het Word-programma door alleen de standaardinstellingen te gebruiken.

Raadpleeg Problemen oplossen die optreden wanneer u Word start of gebruikt voor meer informatie over het starten met de standaardinstellingen.

Als het afdrukprobleem aanhoudt, voert u het reparatieprogramma uit om de ontbrekende of beschadigde programmabestanden opnieuw te installeren. Volg deze stappen om het reparatieprogramma uit te voeren.

 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Selecteer in Windows 10 Start, typ toevoegen en selecteer vervolgens Programma's toevoegen of verwijderen.
 3. Zoek en selecteer in de lijst met apps & de versie van Microsoft Office Word die u hebt geïnstalleerd.
 4. Selecteer Wijzigen.
 5. Selecteer Online herstellen en volg de instructies op het scherm om het programma te herstellen.

Optie 4: Test op problemen in Windows

Als u wilt zoeken naar stuurprogramma's van het apparaat of programma's in het geheugen die de afdrukfunctie van Word kunnen verstoren, start u Windows in de veilige modus en test u het afdrukken naar een bestand in Word. Als u de Windows in de veilige modus wilt starten, volgt u de onderstaande stappen.
 1. Verwijder alle diskettes, cd's, dvd's en USB-apparaten van uw computer en start uw computer opnieuw op.

 2. Selecteer Start, selecteer de knop Aan/uit en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.

 3. Houd F8 ingedrukt terwijl de computer opnieuw opstart.

  Opmerking

  U moet op F8 drukken voordat het Windows-logo verschijnt. Als het Windows-logo verschijnt, wacht u tot de Windows-aanmeldingsprompt verschijnt, sluit u de computer af, start u hem opnieuw op en probeert u het opnieuw.

 4. Gebruik op het scherm Geavanceerde opstartopties de pijltoetsen om de optie Veilige modus te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 5. Log in op uw computer met een account dat beheerdersbevoegdheden heeft.

 6. Probeer opnieuw vanuit Word af te drukken.

Als het Word-afdrukprobleem niet optreedt wanneer u Windows start in de veilige modus, gebruikt u dezelfde stappen om het probleem op te lossen nadat u een schone start hebt uitgevoerd om de oorzaak van het probleem te achterhalen.

Optie 5: Testafdrukken met verschillende printerstuurprogramma's

Als u wilt vaststellen of het printerstuurprogramma de oorzaak van het probleem is, kunt u verschillende stuurprogramma's testen. Probeer af te drukken op een andere printer als het afdrukprobleem van Word alleen optreedt wanneer u documenten afdrukt die een bepaald lettertype of een bepaald type grafische afbeelding bevatten.

Als er geen andere printer beschikbaar is, neemt u contact op met de fabrikant om na te gaan of er een bijgewerkte versie van het stuurprogramma of een ander stuurprogramma voor uw printermodel is.

Als het afdrukprobleem in Word zich ook voordoet wanneer u documenten afdrukt die alleen tekst bevatten, kunt u een algemeen printerstuurprogramma voor alleen tekst gebruiken om het afdrukken vanuit Word te testen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Selecteer Start en vervolgens Instellingen.
 2. Selecteer Apparaten en vervolgens Printersscanners&.
 3. Klik op Een printer of scanner toevoegen.
 4. Selecteer De printer die ik wil, wordt niet weergegeven.

  Opmerking

  Mogelijk moet u eerst naar een printer zoeken om deze optie te zien.

 5. Selecteer in het scherm 'Een printer zoeken met andere opties' Voeg een lokale printer of netwerkprinter toe met handmatige instellingen en selecteer vervolgens Volgende.
 6. Zorg ervoor dat het selectievakje Een bestaande poort gebruiken is ingeschakeld, wijzig de lijstoptie in Bestand: (Afdrukken naar bestand) en selecteer vervolgens Volgende.
 7. Selecteer onder Fabrikant Algemeen. Selecteer onder Printers Algemeen/alleen tekst. Selecteer vervolgens Volgende.
 8. Laat op het scherm Typ een printernaam de naam ingesteld op Algemeen/alleen tekst en selecteer vervolgens Volgende.
 9. Selecteer op het scherm Printer delen de optie Deze printer delen zodat anderen in uw netwerk deze kunnen vinden en gebruiken.
 10. Laat de standaard Share-naam staan en selecteer vervolgens Volgende.
 11. Klik op Voltooien.
 12. Wanneer de installatie van het stuurprogramma is voltooid, opent u een document in Word en selecteert u Bestand>Afdrukken.
 13. Selecteer Algemeen/alleen tekst en selecteer vervolgens Afdrukken.
 14. Wijzig de locatie in Mijn documenten en noem het bestand Test.prn.
 15. Selecteer OK.

Als in Word een foutbericht wordt weergegeven wanneer u bestanden afdrukt die alleen tekst bevatten, maar het foutbericht niet wordt weergegeven wanneer u afdrukt met het generieke, alleen-tekst-stuurprogramma voor printers, is het stuurprogramma mogelijk beschadigd. Neem in dat geval contact op met de fabrikant voor hulp bij het verwijderen van het printerstuurprogramma en het installeren van een bijgewerkte versie.

Meer hulp nodig?

U kunt hulp krijgen van de online community Microsoft Community, meer informatie zoeken op Microsoft Ondersteuning of Office Help en procedures, of meer informatie over opties voor Assisted Support raadplegen.