Geschiktheid van de klant voor Oplossingen-partner

Juiste rollen: MPN-partner Beheer | Globale Beheer | Executive report viewer (organisatieniveau)

Met ons doel om zelf analyses te bieden aan partners, streeft klantgegeerbaarheid ernaar om hoogwaardige en zeer contextuele gegevens te bieden voor het Microsoft AI Cloud Partner-programma voor alle metrische gegevens voor oplossingsgebieden. Het biedt partners duidelijkheid door de exacte redenen aan te geven waarom een klant gekwalificeerd of niet-gekwalificeerd is voor Solutions Partner. Met behulp van dit rapport kunt u de vereiste criteria bekijken en bekijken of een klant aan deze criteria heeft voldaan.

Er zijn twee weergaven:

 • Alle klanten (overzichtsweergave): dit is een overzichtsweergave van de geschiktheid van klanten, die een vogelvluchtweergave deelt van het aantal klanten in elke metrische waarde.
 • Per klant: dit is een gedetailleerde weergave voor één klant, waarin details worden weergegeven voor alle metrische gegevens voor alle oplossingsgebieden.

Hieronder ziet u de metrische gegevens die worden weergegeven voor gebruikers voor elk oplossingsgebied.

Notitie

Metrische gegevens met * hebben meer informatie beschikbaar voor tenants/workloads (indien van toepassing) samen met informatie op klant-/tenantniveau.

Azure (gegevens en AI, digitale & app-innovatie, infrastructuur)

Hier volgen de metrische gegevens voor Azure.

Oplossingsgebied Gegevens Criteria voor het kwalificeren van metrische gegevens
Alle Azure-gebieden Workloads Alle Azure-services
Alle Azure-gebieden Partnerkoppelingstypen CSP, DPOR, PAL
Alle Azure-gebieden Netto klant voegt toe* Netto gekwalificeerde tenants: ten minste 1 voor deze klant
Alle Azure-gebieden Installaties Workloads: Alle Azure-services, met uitzondering van virtuele machines, licenties voor virtuele machines
Alle Azure-gebieden Groei van gebruik* Groei van het gebruik: elke positieve groei van het gebruik voor de klant

Overzichtsweergave

Screenshot of the Azure summary view.

Per klant

Screenshot of the Azure by customer view.

Zakelijke toepassingen (SMB en Enterprise)

Hier volgen de metrische gegevens voor Bedrijven-toepassingen.

Oplossingsgebied Gegevens Criteria voor het kwalificeren van metrische gegevens
SMB voor zakelijke toepassingen Prestatieworkloads AI Builder, Business Central, CE Bundle, Commerce, Customer Insights, Customer Service, F&O Bundle, Field Service, Finance, Fraud Protection, HR (Human Resources), Intelligent Order Management, Marketing, Mixed Reality, Omni-channel, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, Power Virtual Agent, Project Operations, Sales, Supply Chain
SMB voor zakelijke toepassingen Type prestatiepartnerkoppeling Voor Microsoft Dynamics 365: CPOR RevRec, CPOR OSA, CPOR RevRec Performance, CSP T1 en T2 en DPOR for Power Platform: CPOR RevRec, CPOR OSA, CPOR RevRec Performance, CSP T1 en T2 en DPOR
SMB voor zakelijke toepassingen Netto klant voegt toe* Netto in aanmerking komende workloads: Totaal in aanmerking komende workloads met actieve abonnementen > 500 USD
SMB voor zakelijke toepassingen Workloads voor klantucces Business Central, Common Data Service (Customer Engagement), Core HR, Customer Insights Partner, Finance & Operations, Guides, Portals, Power App, Power Automate, Power BI, Remote Assist, Retail, Talent Attract en Talent Onboard
SMB voor zakelijke toepassingen Partnerkoppelingstype klant succes Voor Microsoft Dynamics 365 (behalve Customer Insights): CPOR OSU, DPOR for Power Platform & Customer Insights: PAL
SMB voor zakelijke toepassingen Implementaties* Unieke workloads die zijn samengeteld op tenantniveau van de klant en ten minste 5.000 bijdragen
SMB voor zakelijke toepassingen Groei van gebruik* Gebruiksgroei (huidige/basislijn): x% (a/b)

Overzichtsweergave

Screenshot of the business applications summary view.

Per klant

Screenshot of the business applications by customer view.

Hieronder ziet u de metrische gegevens voor Enterprise.

Oplossingsgebied Gegevens Criteria voor het kwalificeren van metrische gegevens
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Prestatieworkloads Workloads: AI Builder, Business Central, CE Bundle, Commerce, Customer Insights, Customer Service, F&O Bundle, Field Service, Finance, Fraud Protection, HR (Human Resources), Intelligent Order Management, Marketing, Mixed Reality, Omni-channel, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, Power Virtual Agent, Project Operations, Sales, Supply Chain
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Type prestatiepartnerkoppeling Voor Microsoft Dynamics 365: CPOR RevRec, CPOR OSA, CPOR RevRec Performance, CSP T1 en T2 en DPOR for Power Platform: CPOR RevRec, CPOR OSA, CPOR RevRec Performance, CSP T1 en T2 en DPOR
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Netto klant voegt toe* Totaal aantal in aanmerking komende workloads met actieve abonnementen > 1500 USD
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Workloads voor klantucces Workloads: Business Central, Common Data Service (Customer Engagement), Core HR, Customer Insights Partner, Finance & Operations, Guides, Portals, Power App, Power Automate, Power BI, Remote Assist, Retail, Talent Attract en Talent Onboard
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Partnerkoppelingstype klant succes Voor Microsoft Dynamics 365 (behalve Customer Insights): CPOR OSU, DPOR for Power Platform & Customer Insights: PAL
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Implementaties* Unieke workloads die zijn samengeteld op tenantniveau van de klant en ten minste 10.000 bijdragen
Bedrijfstoepassingen voor ondernemingen Groei van gebruik* Gebruiksgroei (huidige/basislijn): x% (a/b)

Modern werk (SMB en Enterprise)

Hier volgen de metrische gegevens voor modern werk.

Oplossingsgebied Gegevens Criteria voor het kwalificeren van metrische gegevens
Modern werk SMB Workloads Intune, EXO, ProPlus, SPO, Teams, Teams-vergaderingen, Teams Telefoon calling1p/3p, Teams Platform, Yammer
Modern werk SMB Partnerkoppelingstype CSP, CPOR
Modern werk SMB Betaalde beschikbare eenheden (PAU)* Betaalde beschikbare eenheden (PAU) van ten minste één workload: >10 en <=300
Modern werk SMB Netto klant voegt toe* Netto gekwalificeerde tenants: ten minste 1 voor deze klant
Modern werk SMB Implementaties* CPOR Net Qualified Deployments: ten minste 1 voor deze klant in de afgelopen 12 maanden
Modern werk SMB Implementaties* CSP Net Qualified Deployments: Ten minste 1 voor deze klant in de afgelopen 12 maanden
Modern werk SMB Groei van gebruik* CPOR-groei in TTM:500 MAU Overall (ten minste 1 voor deze klant)
Modern werk SMB Groei van gebruik* CSP-groei in TTM: 2000 MAU Over het algemeen (ten minste 1 voor deze klant)

Overzichtsweergave

Screenshot of the modern work summary view.

Per klant

Screenshot of the modern work by customer view.

Hier volgen de metrische gegevens voor moderne zakelijke ondernemingen.

Oplossingsgebied Gegevens Criteria voor het kwalificeren van metrische gegevens
Modern Work Enterprise Workloads Workloads: Intune, EXO, ProPlus, SPO, Teams, Teams Meetings, Teams Telefoon calling 1p/3p, Teams Platform, Yammer
Modern Work Enterprise Partnerkoppelingstype Partnerkoppelingstypen: CSP, DPOR
Modern Work Enterprise Betaalde beschikbare eenheden (PAU)* Betaalde beschikbare eenheden (PAU) van ten minste één workload: >300
Modern Work Enterprise Netto klant voegt toe* Netto gekwalificeerde tenants: ten minste 1 voor deze klant
Modern Work Enterprise Implementaties* CPOR Net Qualified Deployments: ten minste 1 voor deze klant in de afgelopen 12 maanden
Modern Work Enterprise Implementaties* DPOR Net Qualified Deployments: ten minste 1 voor deze klant in de afgelopen 12 maanden
Modern Work Enterprise Groei van gebruik* CPOR-groei in TTM:1000 MAU Overall (ten minste 1 voor klant)
Modern Work Enterprise Groei van gebruik* DPOR-groei in TTM: 4000 MAU Overall (ten minste 1 voor klant)

Overzichtsweergave

Screenshot of the Enterprise summary view.

Per klant

Screenshot of the Enterprise by customer view.

Beveiliging

Hier volgen de metrische gegevens voor beveiliging.

Oplossingsgebied Gegevens Criteria voor het kwalificeren van metrische gegevens
Beveiliging Azure-workloads Workloads: Sentinel, Azure Defender, Netwerkbeveiliging, Identiteits- en toegangsbeheer
Beveiliging Azure Partner-koppelingstype PAL
Beveiliging Microsoft 365-workloads Workloads: Azure Active Directory Premium, Microsoft Defender voor Office 365, Microsoft Defender voor Eindpunt s, Microsoft Defender for Identity, Microsoft Information Protection, Intune
Beveiliging Microsoft 365 Partner-koppelingstype Partnerkoppelingstypen: CPOR
Beveiliging Azure Net Customer Adds* In aanmerking komende tenants: ten minste 1 voor deze klant
Beveiliging Microsoft 365 Net Customer Adds* In aanmerking komende tenants: ten minste 1 voor deze klant
Beveiliging Azure-implementaties* In aanmerking komende tenants: ten minste 1 voor deze klant
Beveiliging Microsoft 365-implementaties* In aanmerking komende tenants: ten minste 1 voor deze klant
Beveiliging Groei van Azure-gebruik* ACR in beveiliging in de afgelopen 12 maanden: ten minste $ 25.000 (voor partner over het algemeen) (elke positieve waarde ACR voor klant)
Beveiliging Groei van Microsoft 365-gebruik* Maandelijks beveiligde gebruikers: ten minste 2500 algemeen voor Partner. (Elke positieve MPU-groei voor de klant)

Overzichtsweergave

Screenshot of the security summary view.

Per klant

Screenshot of the security by customer view.

Het rapport gebruiken

Screenshot of all customers view.

In de weergave Alle klanten ziet u standaard de klantdistributie voor alle oplossingsgebieden. U kunt een oplossingsgebied, metrische gegevens of distributie van klanten/tenants kiezen in de vervolgkeuzelijst en deze filtert respectievelijk op het oplossingsgebied, de metrische gegevens of de distributie van klanten/tenants.

In het bovenstaande geval ziet u als partner de distributie van het aantal klanten dat bijdraagt aan Net Customer Adds met de respectieve statussen. (Er zijn 306 met groei of positieve netto klanttoenames, 86 klanten die negatieve netto klanten toevoegen en 417 klanten die helemaal geen effect hebben op het toevoegen van klanten)

Screenshot of all customers' performance.

Als u op de metrische gegevens klikt, worden de klanten en details over de klanten gemarkeerd. Als u op een afzonderlijke klant klikt, worden klantgegevens geopend in de weergave 'Per klant'.

Screenshot of the by customer view.

De weergave By customer inschakelen:

 1. Zoeken naar een klant
 2. Gebruik de filters op de gebieden Status en Oplossing om relevante gegevens weer te geven

Gegevensdefinities voor de zichtbare kolommen:

 • In de eerste kolom ziet u de metrische gegevens en de uitsplitsing van de voorwaarden die worden gebruikt voor deze metrische gegevens.
 • Status: Voldaan of niet voldaan op basis van of de status voor de metrische waarde voldoet aan de criteria.
 • Criteria: criteria op klantniveau die verwijzen naar de voorwaarden die voor de partner worden gebruikt.
 • Huidige status: toont de huidige verwezenlijkingen voor de klant met betrekking tot de metrische gegevens en criteria.
 • Details: Details weergeven op tenantniveau en workloadniveau voor de door de klant gekozen.

Volgorde van metrische gegevens en voorwaarden

Geschiktheid van de klant is gebaseerd op de voorwaardereeksstructuur voor elk programma.

De volgorde van de metrische gegevens wordt op de volgende manier gerangschikt:

 • Er wordt gecontroleerd op gegevens als de klant helemaal in aanmerking komt voor het programma.

 • Het toont de geschiktheid voor de respectieve metrische gegevens.

De gegevens op tenantniveau worden weergegeven in het deelvenster Details weergeven dat beschikbaar is op de bladknooppunten van de voorwaardereeksstructuur.

Het onderstaande diagram vertegenwoordigt de voorwaardenreeks voor alle oplossingsgebieden van Azure.

Screenshot of the condition sequence tree.

Volgende stappen