Namen van aanbiedingen voor Power BI-visuals beheren

Op deze pagina kunt u extra namen voor uw aanbieding reserveren. Deze namen kunnen worden gebruikt in een andere taal of als u besluit de naam van het product te wijzigen.

Een naam reserveren

  1. Selecteer in het linkernavigatiemenu Aanbiedingsbeheer en vervolgens Namen van aanbiedingen beheren.

    Toont het tabblad voor het beheren van productnamen in een Power BI-visualaanbieding.

  2. Voer een naam in en selecteer Beschikbaarheid controleren om te zien of die naam beschikbaar is.

  3. Als de naam beschikbaar is, selecteert u Productnaam reserveren om deze toe te voegen aan de lijst met namen.

  4. Herhaal dit voor elke naam die u wilt reserveren.

Tip

Als u een naam wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen.

Als u het indienen van uw aanbieding wilt voltooien, gaat u terug naar een eerder tabblad (zoals Aanbieding instellen) en selecteert u Rechtsboven of onder aan de pagina Controleren en publiceren .

Volgende stappen