Wat is de Power BI-service?

Power BI is een verzameling software-services, apps en connectoren die samenwerken om u te helpen bij het maken, delen en gebruiken van zakelijke inzichten op de manier die voor u en uw bedrijf het meest effectief is. De Microsoft Power BI-service (https://app.powerbi.com), ook wel Power BI online genoemd, is het SaaS-onderdeel (Software as a Service) van Power BI. In de Power BI-service kunt u met dashboards altijd precies weten wat er speelt in uw bedrijf. Dashboards bevatten tegels die u kunt selecteren om rapporten te openen voor nog meer inzicht in de gegevens. Met dashboards en rapporten kunt u verbinding maken met gegevenssets die alle relevante gegevens op één plek samenbrengen.

Wilt u weten wat de bouwstenen van Power BI zijn? Zie Basisconcepten voor ontwerpers in de Power BI-service. Of bezoek onze afspeellijst op YouTube. Een goede video om mee te beginnen is Inleiding tot de Power BI-service:

Notitie

In deze video worden mogelijk eerdere versies van Power BI Desktop of de Power BI-service gebruikt.

De andere hoofdonderdelen van Power BI zijn de Windows-bureaubladtoepassing Power BI Desktop en de Power BI - Mobiel-apps voor Windows-, iOS- en Android-apparaten. U en uw collega's kunnen deze drie elementen( Power BI Desktop, de service en de mobiele apps) gebruiken om zakelijke inzichten te maken, te delen en te gebruiken. Lees Wat is Power BI? voor een overzicht.

Rapporten in de service maken

In een standaard werkstroom van Power BI maakt u eerst een rapport in Power BI Desktop en publiceert u het vervolgens naar de Power BI-service.

Deze werkstroom is gebruikelijk, maar u kunt ook Power BI-rapporten rechtstreeks in de Power BI-service maken. Hebt u een abonnement op een SaaS-toepassing zoals Salesforce? Power BI heeft apps die automatisch dashboards en rapporten maken van uw online gegevens. Maak een goed begin met het maken van een verbinding met Salesforce of bekijk de andere SaaS-apps waarmee u verbinding kunt maken. Als u deel uitmaakt van een organisatie, heeft iemand in uw organisatie mogelijk apps gepubliceerd en naar u gedistribueerd.

Uw bevindingen delen

Nadat u rapporten en dashboards hebt gemaakt, kunt u deze delen. Eindgebruikers in de Power BI-service en mobiele apparaten kunnen ze bekijken en ermee werken. Kunnen bepalen hoe u uw werk deelt, is een van de belangrijkste functies van de Power BI-service. U maakt werkruimten waar u en uw collega's kunnen samenwerken aan rapporten en dashboards. Vervolgens kunt u ze bundelen en als apps distribueren. U kunt de gegevenssets ook zelf delen, zodat anderen deze kunnen gebruiken als basis voor hun eigen rapporten. Lees meer over manieren om samen te werken en uw werk te delen in Power BI.

Volgende stappen