Back-upretentie van Dataverse voor beheerde omgevingen

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers door beheerders, makers of analisten 17 mei 2023 30 juni 2023

Zakelijke waarde

Stel klanten met een verlengde retentieperiode voor back-ups in staat te voldoen aan nalevingsvereisten.

Functiedetails

De functie voor een verlengde retentie van back-ups in Microsoft Dataverse biedt tenantbeheerders van beheerde omgevingen de mogelijkheid om de bewaarduur van de systeemback-up te verlengen van 7 dagen tot maximaal 28 dagen met behulp van PowerShell-opdrachten.

Ga voor meer informatie over het maken en terugzetten van back-ups van Power Platform-omgevingen naar Back-ups maken van omgevingen en deze terugzetten

Zie ook

Overzicht van de langetermijnretentie van gegevens in Dataverse (docs)