Een data mesh-architectuur met domeinen implementeren

Belangrijk

Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies

Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers door beheerders, makers of analisten 1 apr. 2023 -

Zakelijke waarde

Met deze functie worden data mesh-concepten geïntroduceerd als integraal onderdeel van de gegevensanalysefunctionaliteit, zodat organisaties een data mesh-architectuur kunnen implementeren.

Functiedetails

Deze data mesh-architectuur stelt organisaties in staat hun gegevens te structureren op basis van bedrijfsafdelingen of categorieën. Met data mesh kunnen organisaties gegevensgrenzen en het gegevensverbruik optimaliseren op basis van de behoeften van hun branche en hun gegevens efficiënt en flexibel per domein beheren.

We zijn van plan om in deze eerstvolgende release (onder andere) de volgende mogelijkheden toe te staan:

  • Het definiëren van domeinen die de bedrijfseenheden van de organisatie weerspiegelen.
  • Het koppelen van werkruimten aan domeinen via de naam, eigenaar of beveiligingsgroep van de werkruimte.
  • Federatieve governance door het afdwingen van gedetailleerde instellingen per domein toe te staan.
  • Geoptimaliseerd verbruik in ervaringen per domein (bijvoorbeeld filtering die het meest geschikt is voor de domeingegevens).